www.archive-ro-2012.com » RO » C » CASMB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 70 . Archive date: 2012-07.

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.... CASMB.. Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.. 39 vizitatori online.. Str.. Sergent Matei Dumitru, nr.. 1-3, sector 2, Bucuresti - cod postal: 020321.. Tel.. : 021 315.. 39.. 29; 021 315.. 30.. Apel gratuit TELVERDE: 0.. 800.. 951(numar de telefon apelabil din retelele de telefonie fixa).. Fax.. : 021 314.. 27.. 57.. Operator de date cu caracter personal numarul 16339.. Viziteaza:.. CNAS.. Adrese utile.. Informatii publice.. Telefoane interne CASMB.. Comunicate de presa.. Posturi scoase la concurs.. Achizitii publice.. Legislatie.. Raport privind accesul la informatiile de interes public.. Prescriptia Electronica.. Prezentare.. Ghid pentru asigurati/pacienti.. Ghid pentru medici prescriptori.. Ghid pentru farmacisti.. Intrebari frecvente.. Informatii SIUI.. Procedura de inregistrare si reinnoire a certificatelor digitale.. Portal CNAS-SIUI.. Nomenclatoare SIUI.. Nomenclatoare.. Data actualizarii.. Farmacii.. 23.. 07.. 2012.. Medicina de familie.. Clinice.. Stomatologie.. Paraclinice.. Ingrijiri la domiciliu.. Recuperare - reabilitare.. Concedii medicale.. Dispozitive medicale.. Ambulante si transport sanitar.. Spitale.. PNS.. Dializa.. Program de lucru cu publicul:.. Luni.. 08:30 - 14:30.. Marti.. Miercuri.. Joi.. 09:00 - 13:00.. 16:00 - 18:00.. Vineri.. nu se lucreaza cu publicul.. PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL CASIERIA FLOREASCA.. Incasari tipizate.. Luni, Marti, Miercuri.. Joi.. Plati concedii medicale.. Luni - Joi.. 13:00 - 15:30.. Restituiri plati FNUASS.. 15:00 - 16:00.. Vineri nu se lucreaza cu publicul.. Compartimente care au relatii cu publicul:.. Sediul Floreasca.. Sediul Titeica.. Download:.. Liste de medicamente C+G.. DOCUMENTE DECLARATE NULE DE CATRE CASMB.. (ultima actualizare: 2012-07-05 15:49:01).. SITUATIE CONSUM FARMACII – APRILIE 2012.. 2012.. 12.. Anunt colectiv privind comunicarea prin publicitate.. In conformitate cu prevederile art.. 44, alin.. (2) din O.. G.. 92/2003, privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, CAS-MB a transmis decizii de impunere prin serviciile postale cu confirmare de primire.. intrucat acestea nu au putut fi inmanate ca urmare a lipsei contribuablilor de la domiciliul fiscal declarat, Biroul de executare silita a procedat in conformitate cu art.. 3 si art.. 83, alin.. 4 la comunicarea actelor administrative fiscale, prin publicitate.. In acest sens anuntul colectiv si lista contribuabililor pentru care au fost emise decizii de impunere poate fi vizualizata/descarcata.. aici.. 19.. In atentia medicilor prescriptori si farmacistilor aflati in relatie contractuala cu CASMB.. Va solicitam sa depuneti toate eforturile pentru a utiliza sistemul de prescriere electronica deoarece numai prin utilizarea lui intensiva se pot remedia eventualele probleme pana la data de 01 ianuarie 2013.. Reamintim ca CASMB asigura zilnic suport de tip help desk prin e-mail si telefon, conform anuntului din data de 01.. Referitor la eliberarea retetelor electronice in farmacii revenim cu mentiunea ca pana la 01 octombrie 2012 nu este necesar cititorul de cod de bare 2 D.. Lipsa cititoarelor nu impiedica eliberarea retetelor electronice.. Astfel, retetele emise electronic on line, pot fi regasite in Sistemul Informatic de Prescriptie Electronica prin completarea elementelor de identificare a retetei din varianta tiparita cu care se prezinta pacientul la farmacie respectiv.. SERIA SI NUMARUL RETETEI.. 18.. In atentia angajatorilor persoane juridice care au depus documentatii incomplete pentru recuperarea de sume pentru concedii medicale.. Lista angajatorilor poate fi consultata.. In atentia asiguratilor care solicita ingrijiri medicale la domiciliu.. Lista cererilor aceeptate si respinse pentru acordarea de servicii medicale la domiciliu poate fi vizualizata.. 16.. In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care depun documente pentru cesiuni de creanta.. Avand in vedere Ordinul CNAS nr.. 819/13.. 10.. 2011 privind avizarea/aprobarea cererilor de cesiune de creanta formulate de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate, va comunicam ca cererile de cesiune de creanta depuse in vederea aprobarii de catre CASMB care nu au fost insotite de toate documentele necesare prevazute in Ordinul CNAS, nu au fost aprobate.. In acest sens, va reamintim documentele necesare depunerii cererilor de cesiune de creanta, conform Anexei 1 din Ordinul CNAS nr.. 2011 cu modificari si completari:.. Cererea de cesiune de creanta formulata de catre furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;.. Numarul de contract incheiat intre casa de asigurari de sanatate si furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale;.. Contractul de cesiune de creanta incheiat de furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale cu operatorul economic - cesionar;.. Centralizator cu facturile care fac obiectul cesionarii, care sa cuprinda urmatoarele date:.. seria si numarul fiecarei facturi cesionate;.. data emiterii fiecarei facturi cesionate;.. suma fiecarei facturi cesionate.. Certificat de atestare fiscala privind furnizorul de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale (valabil la data depunerii cererii de cesiune de creanta).. De asemenea, lista cu furnizorii (admisi si respinsi) care au depus cereri pana acum poate fi consultata.. In atentia furnizorilor de servicii medicale.. Va reamintim ca pentru achizitionarea formularelor tipizate cu regim special trebuie prezentate in mod.. OBLIGATORIU.. urmatoarele:.. Contract furnizare servicii medicale sau, după caz, Conventie Concedii Medicale – valabile, incheiate cu CAS-MB (original sau copie);.. Pentru persoana care achizitioneaza:.. Delegatie/Imputernicire semnata si stampilata de catre titularul de contract/conventie -.. in cazul in care solicitantul este diferit de titularul de contract/conventie.. ;.. Buletin sau C.. I.. – original - solicitant (titular de contract sau delegat) pentru conformitate.. 11.. In atentia asiguratilor.. Lista farmaciilor care sunt pregatite tehnic si pot sa elibereze medicamente de pe retete electronice o puteti consulta.. 05.. In atentia asiguratilor, furnizorilor si tuturor partenerilor CASMB.. Pentru a preveni eventualele situatii de uzurpare a calitatii oficiale in cazul unor controale efectuate de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, va informam urmatoarele:.. Compartimentul Control al CASMB deruleaza actiunile specifice de control exclusiv in baza legitimatiei si a ordinului de serviciu semnate de presedintele – director general al CASMB, documente pe care angajatii acestui compartiment au obligatia de a le prezenta persoanelor fizice/juridice ce urmeaza a fi verificate.. Cazurile de nerespectare a conditiilor mentionate anterior pot fi semnalate CASMB la adresa de e-mail.. In atentia furnizorilor din asistenta medicala primara, ambulatoriul de specialitate (specialitati clinice, stomatologice, recuperare medicala), asistenta medicala spitaliceasca.. Urmare publicarii in Monitorul Oficial nr.. 441 / 03.. 2012 a:.. Ordinului MS/CNAS nr.. 673/250/2012 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr.. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare;.. 681/249/2012 pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr.. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice;.. va reamintim ca aveti obligatia de a respecta noile prevederi, prin completarea corecta a formularelor mentionate.. 01.. In vederea implementarii sistemului de prescriptie electronica in bune conditii, CASMB va asigura zilnic suport de tip helpdesk prin e-mail si telefon, dupa cum urmeaza:.. Pentru Farmacii si Prescriptori:.. Tel: 0213164427;.. e-mail:.. ;.. Pentru IT:.. Tel: 0213158134;.. Informatii uzuale privind prescriptia electronica:.. Telverde: 0800.. 951.. 06.. In atentia asiguratilor CASMB care solicita ingrijiri medicale la domiciliu.. Incepand cu data de 02.. 2012 se elibereaza decizii medicale pentru furnizarea de servicii medicale la domiciliu pentru cererile depuse a caror recomandare medicala este valabila in conformitate cu art.. 7 pct.. 1 alin 2 din anexa 25 din Ordinul comun MS/CNAS 1723/950/2011, pana la limita bugetului aprobat cu aceasta destinatie.. 26.. In atentia asiguratilor CASMB.. Avand in vedere preluarea de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, incepand cu data de 1 iulie 2012, a competentei de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap.. II si III din titlul IX^2 al Codului Fiscal, in intervalul 27 iunie – 3 iulie 2012, urmatoarele departamente ale CASMB din str.. Gheorghe Titeica nr.. 142 nu vor avea program de lucru cu publicul:.. compartimentul Adeverinte de asigurat.. biroul Evidenta Contributii.. biroul Declaratii.. biroul Executare silita.. In atentia furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna Iulie 2012.. Lista furnizorilor de servicii medicale ale caror decizii de evaluare expira in luna iulie o puteti vizualiza/descarca.. 25.. In atentia contribuabililor persoane fizice.. Potrivit dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.. 125/2011, pentru modificarea si completarea Legii nr.. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 iulie 2012, competenta de administrare a contributiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice prevazute la cap.. II si III din titlul IX^2 al Codului Fiscal revine Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.. Informatii privind modalitatile de declarare si plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor mentionate anterior se pot obtine :.. de la birourile pentru asistenta contribuabililor din cadrul administratiilor finantelor publice, de pe raza administrativ teritoriala,.. telefonic, la numarul 031.. 40.. 160.. accesand pagina de Internet.. www.. anaf.. ro.. In acest sens, va instiintam ca incepand cu 04 iulie 2012 (zilele de 2 si 3 iulie fiind declarate nelucratoare in raport cu contribuabilii persoane fizice) va veti adresa Administratiei Financiare din raza de domiciliu in vederea determinarii si achitarii contributiei de asigurari de sanatate.. Categoriile de persoane vizate sunt urmatoarele:.. Persoane care desfasoara activitati independente sau profesii liberale.. Persoane care realizeaza venituri din agricultura sau silvicultura.. Persoane care realizeaza venituri din:.. Cedarea folosintei bunurilor.. Dividende.. Dobanzi.. Drepturi de proprietate intelectuala.. Venituri din strainatate.. Alte categorii de venituri care se supun impozitului pe venit.. Persoane care nu realizeaza venituri impozabile.. Strainii care au obtinut o forma de protectie in Romania.. Exceptii:.. Contributiile facultative pentru asigurari de sanatate, achitate de strainii care solicita dreptul de sedere in Romania sau de catre cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, precum si contributiile de asigurare pentru concedii si indemnizatii care se achita de catre persoanele fizice care se incadreaza la art.. 1, alin.. 2 din OUG 158/2005, se vor achita in continuare la CAS –M.. B.. Totodata, va comunicam urmatoarele:.. Virarea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri se face in contul.. 26.. 21.. 03.. 02 - "Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri" deschis la trezoreriile operative ale statului(de sector).. Persoanele fizice vor vira contributia de mai sus in contul deschis la trezoreriile operative ale statului.. in functie de domiciliul fiscal.. (trezoreria de sector de care apartin).. Virarea sumelor se va face pe cod numeric personal.. Conturile IBAN pe trezorerii in care se vor vira contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri sunt urmatoarele:.. RO61TREZ7012621050302XXX – Trezoreria Operativa a sectorului 1.. RO36TREZ7022621050302XXX – Trezoreria Operativa a sectorului 2.. RO11TREZ7032621050302XXX – Trezoreria Operativa a sectorului 3.. RO83TREZ7042621050302XXX – Trezoreria Operativa a sectorului 4.. RO58TREZ7052621050302XXX – Trezoreria Operativa a sectorului 5.. RO33TREZ7062621050302XXX – Trezoreria Operativa a sectorului 6.. 14.. In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu casmb.. Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti anunta ca, in perioada 18 – 22 iunie, vor avea loc instructajele medicilor prescriptori care au contract cu CASMB, cu privire la modalitatea de functionare a prescriptiei electronice.. Intalnirile se vor desfasura dupa urmatorul program:.. Luni 18 iunie, orele 10-12 si 14-16 - pentru medicii de familie.. Marţi 19 iunie, 10-12 si 14-16 - pentru medicii specialisti din ambulatoriul de specialitate.. Miercuri 20 iunie, orele 10-12 si 14-16 - pentru medicii din spitale.. Joi 21 iunie, 10-12 si 14-16 - pentru farmacisti.. Instructajele se vor desfasura in Amfiteatrul Mare al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.. In vederea evitarii perturbarilor in acordarea asistentei medicale, solicitam ca participarea la instructaj sa se faca in afara programului de lucru de la cabinet.. IN ATENTIA ANGAJATORILOR - Precizari privind depunerea certificatelor de concedii medicale la CASMB.. Avand in vedere faptul ca un numar considerabil de angajatori continua sa transmita institutiei noastre exemplarul roz al certificatelor de concediu medical, CASMB reaminteste agentilor economici ca acestea se depun numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatiile platite asiguratilor(salariatilor), care depasesc suma contributiilor datorate bugetului FNUASS.. Cererile de recuperare se depun la sediul CASMB in termen de 90 de zile de la data la care angajatorii sunt indreptatiti sa le solicite, iar documentele anexate cererilor sunt urmatoarele:.. Cerere.. (in 2 exemplare);.. Copie dupa Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Declaratia 112 anexele A1 si A1.. 1), pentru luna pentru care se solicita restituirea + Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii;.. Concediile medicale (exemplarul 2 - roz) aferente pt luna pentru care se solicita restituirea;.. Fisa sintetica pentru concedii si indemnizatii din ianuarie 2006 pana in prezent de la Administratia Financiara (Cont 439).. Lista angajatorilor care au depus documente incomplete poate fi consultata.. In atentia medicilor prescriptori si farmacistilor.. Precizari privind prescriptia electronica.. Precizari de la CNAS.. Prezentare prescriptia electronica.. 04.. In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale.. Avand in vedere prevederile H.. nr.. 370/2012.. pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2012 ca zi libera.. , furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, altii decat cei din sectorul public, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, isi vor organiza activitatea astfel incat sa fie asigurat accesul asiguratilor la servicii medicale.. In acest sens, acesti furnizori isi desfasoara activitatea in ziua de 30 aprilie 2012 sau in data de 5 mai 2012.. Pentru exprimarea optiunii in ceea ce priveste desfasurarea activitatii in data de 5 mai 2012, furnizorii vor instiinta casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatie contractuala prin depunerea unei declaratii pe proprie raspundere ca accesul asiguratilor la servicii medicale nu este afectat concomitent cu solicitarea modificarii programului de lucru in mod corespunzator.. In atentia medicilor aflati in relatie contractuala cu CASMB, care elibereaza bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice (formulare cu regim special).. In conformitate cu:.. Legea nr.. 95/2006, privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;.. H.. 1389/30.. 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pentru anul 2011-2012, cu modificarile si completarile ulterioare;.. Ordinul MSP/CNAS nr.. 1723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de  ...   2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice.. utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru investigatii paraclinice utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, anexa 2 -.. INSTRUCTIUNI,.. lit.. B, pct.. 2 ("In situatia in care in interiorul carnetului cu bilete de trimitere exista formulare gresit tiparite, incomplete sau.. completate gresit de catre medic,.. se va scrie cuvantul "ANULAT" pe formular si acesta nu va fi decupat din carnet.. ").. Va reamintim.. obligativitatea verificarii si completarii TUTUROR.. campurilor mentionate pe biletul de trimitere, atat de catre medicul trimitator, cat si de furnizorul de servicii medicale paraclinicecare efectueaza servicii in baza biletelor de trimitere, in conformitate cu evidentele primare si datele raportate la CASMB.. Nerespectarea celor de mai sus.. va duce la invalidarea biletelor de trimitere neconforme, respectiv retinerea contravalorii sumelor decontate.. In atentia medicilor care elibereaza bilete de trimitere / de internare, respectiv bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice.. Avand in vedere prevederile:.. 867 / 541 / 2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ bilet de internare.. utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ bilet de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, anexa 2 -.. INSTRUCTIUNI.. , lit.. 2.. *.. "In situatia in care in interiorul carnetului cu bilete de trimitere exista formulare gresit tiparite, incomplete sau.. completate gresit de catre medic,.. ".. campurilor mentionate pe biletul de trimitere, atat de catre medicul trimitator, cat si de furnizorul de servicii medicale clinice/ paraclinice care efectueaza servicii in baza biletelor de trimitere, in conformitate cu evidentele primare si datele raportate la CASMB.. Nerespectarea celor de mai sus va duce la invalidarea biletelor de trimitere neconforme, respectiv retinerea contravalorii sumelor decontate.. In atentia medicilor prescriptori pentru toate grupele de boli cronice care necesita aprobarea comisiilor de experti de la nivelul CNAS.. Precizari referitoare la aplicarea.. Ordinului CNAS nr.. 723/2011.. privind evaluarea satisfactiei asiguratilor diagnosticati cu anumite boli cronice, pot fi consultate/descarcate.. In atentia medicilor specialisti - specialitatea diabet zaharat.. Precizari cu privire la modalitatea depunerii dosarelor la Comisia de diabet puteti vizualiza/descarca.. In atentia medicilor prescriptori si a farmaciilor.. Modificarea, de la 1 octombrie, a procedurii de eliberare a prescriptiilor medicale pentru unele grupe de boli cronice o puteti vizualiza/descarca.. In atentia furnizorilor de servicii medicale care pot recomanda investigatii paraclinice de inalta performanta-CT, RMN, SCINTIGRAFIE, ANGIOGRAFIE.. Conform Ordinului comun MS/CNAS 864/538/2011 , anexa 7, nota 6 la biletul de trimitere se ataseaza , acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigatii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.. Avand in vedere cele de mai sus, medicii trimitatori pentru CT, RMN, SCINTIGRAFIE, ANGIOGRAFIE au obligatia detinerii, la fisa pacientului, a documentelor privind rezultatele celorlalte posibilitati de explorare.. In atentia medicilor care au incheiat conventii pentru eliberarea concediilor medicale.. Precizari privind durata de acordare a concediilor medicale pot fi vizualizate/descarcate.. 09 - Anunt.. Precizari privind plata contributiei de sanatate pentru venituri din conventii civile.. Plata contributiei asigurarilor sociale de sanatate pentru veniturile din conventii civile cade in sarcina persoanei fizice si nu a platitorului de venit.. Intrucat acest venit este tratat incepand cu 1 ianuarie 2011 drept venit din activitati independente, potrivit art.. 52 si 52^1 din Codul fiscal, indiferent de tratamentul fiscal aplicat, aceasta noua abordare va produce efecte in ceea ce priveste obligatia ce revine persoanei fizice privind contributia asiguratului la asigurarile sociale de sanatate potrivit art.. 257 alin.. (2) lit.. b) din Legea 95/2006.. Astfel, nu va mai putea fi aplicabila exceptia prevazuta de art.. f) din Legea 95/2006 referitoare la nedatorarea contributiei in cazul cumulului unui venit din salarii cu un venit din alte surse supuse impozitului pe venit.. 31 - Anunt.. In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.. Va reamintim ca, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.. 435/31.. 2011 pentru modificarea art.. 1^1 din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta in procesul decontarii serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatie contractuala cu CAS-MB.. au obligatia depunerii,.. prin mijloace electronice de transmitere la distanta, documentele justificative privind raportarea activitatii realizate in vederea decontarii, formularele de raportare si fisierele de date necesare raportarii in sistemul informatic unic integrat,.. incepand cu data de 01.. 19 - Anunt.. In atentia furnizorilor de servicii medicale aflati in contract cu CASMB.. Avand in vedere numarul mare de asigurati care se adreseaza Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti pentru obtinerea adeverintei de asigurat, in vederea asigurarii accesului la servicii medicale, va reamintim ca, in conformitate cu ordinul CNAS nr.. 617/2007 cu modificarile si completarile ulterioare:.. Verificarea calitatii de asigurat se poate face.. prin accesarea de catre furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu CASMB, a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS.. Modalitatea electronica de verificare a calitatii de asigurat prevazuta se face prin introducerea codului numeric personal al persoanei care necesita servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale in campul CNP din aplicatia instalata pe site-ul CNAS la adresa.. http://www.. cnas.. ro/despre-noi/interfata-siui-online.. In cazul in care, ca urmare a interogarii aplicatiei, persoana care necesita servicii medicale, apare neasigurata,.. aceasta va face dovada calitatii de asigurat cu adeverinta de asigurat.. Pentru obtinerea adeverintei de asigurat se adreseaza casei de asigurari de sanatate la care persoana este luata in evidenta, prezentand documentele necesare dovedirii calitatii de asigurat impreuna cu o copie a rezultatului interogarii eliberata de furnizorul de servicii medicale.. De asemenea, reiteram faptul ca.. persoanele care au calitatea de salariat si co-asiguratii acestora fac dovada calitatii de asigurat.. , la prezentarea la furnizorii de servicii medicale,.. cu adeverinta eliberata de angajator.. conform Ordinului 903/2007,.. fara a necesita viza CASMB sau adeverinta de asigurat eliberata de CASMB.. Fata de cele mentionate mai sus si pentru a facilita accesul asiguratilor la serviciile medicale, va rugam a proceda in consecinta.. 13 - Anunt.. In atentia Angajatorilor, referitor declaratia unica 112.. In declaratia unica 112, angajatorii si asimilatii care depun acest document la ANAF, cf.. Hotararii de Guvern nr.. 1397 publicata in MO nr.. 897 din 31.. 2010 si care au sediul social in municipiul Bucuresti, trebuie sa introduca/codifice in Anexa nr.. 1.. 1 - Anexa Angajator, Sectiunea A - Alte date de identificare ale platitorului, Caseta - Casa de asigurari de sanatate angajator, valoarea "Municipiul Bucuresti"/mnemonica "_B".. Astfel, cei care au raportat eronat si/sau se regasesc in tabelul care poate fi descarcat.. , trebuie sa rectifice declaratiile aferente lunilor care au fost deja raportate, iar in continuare sa raporteze corect.. 16 - Anunt.. In atentia agentilor economici - precizari privind depunerea Concediilor Medicale ex.. 2 (roz).. Exemparul 2 (roz) se depune la CAS-MB.. numai.. in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatiile platite asiguratilor(salariatilor), care depasesc suma contributiilor datorate bugetului FNUASS, in conformitate cu art.. 6 alin.. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.. 158/2005, aprobata si modificata prin Legea nr.. 399/2006.. Restituirea sumelor din bugetul FNUASS se face in conformitate cu art.. 77 din Ordinul Comun MS/CNAS 60/32 2006.. Documentele necesare depunerii dosarului de recuperare sunt:.. Cerere "tip" (2 ex.. ) depusa la registratura (pe care o puteti descarca.. );.. Concediile medicale (exemplarul 2 - roz) aferente pt luna pentru care se solicita restituirea ;.. Fisa sintetica pentru.. concedii si indemnizatii.. din ianuarie 2006 pana in prezent de la Administratia Financiara (Cont 439).. 22 - Anunt.. In atentia medicilor prescriptori.. Avand in vedere:.. schimbarea modalitatii de aprobare pentru medicamentele care necesita aprobarea Comisiilor teritoriale de specialitate prin utilizarea noilor decizii de aprobare;.. prevederile.. HG nr.. 262/2010.. pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010 -.. obligatiile furnizorilor de servicii medicale: ".. sa prescrie medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, unele materiale sanitare, precum si investigatii paraclinice numai ca o consecinta a actului medical propriu.. Exceptie fac situatiile in care pacientul urmeaza o schema de tratament stabilita pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, initiata de catre medicul de specialitate aflat in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, prin prescrierea primei retete pentru medicamente cu sau fara contributie personala si, dupa caz, pentru unele materiale sanitare, precum si situatiile in care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicina a muncii.. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu sau la externarea din spital, precum si medicul de medicina a muncii sunt obligati sa comunice recomandarile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medicala, al carui model este stabilit prin norme.. in situatia in care medicul de familie prescrie medicamente cu si fara contributie personala la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul";.. G 720/2008.. pentru aprobarea listei cuprinzind denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala in sistemul de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;.. 1301/500/2008.. pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.. 720/2008 cu modificarile si completarile ulterioare.. Medicul specialist care intocmeste Referatul de justificare este responsabil de initierea tratamentul prin prescrierea primei retete, urmand ca ulterior sa transmita scrisoare medicala catre medicul de familie, care va prescrie in continuare retetele pentru perioada aprobata de Comisie conform Deciziei de aprobare.. 31 - ANUNT IMPORTANT.. CASMB anunta farmaciile si medicii prescriptori ca, incepand cu data de 10.. 2011, taloanele in baza carora se elibereaza medicamentele ce necesita aprobarea comisiilor teritoriale de specialitate se inlocuiesc cu Decizii de aprobare.. Modelul acestora poate fi consultat mai jos.. Taloanele emise anterior datei de 10 ianuarie 2011 raman valabile si vor circula in paralel cu noile Decizii pana la data de 30.. Pentru celelalte comisii, care functionau fara taloane, procedurile de aprobare raman neschimbate.. -.. Model de decizie ADHD.. Model de decizie CARDIO.. Model de decizie DEMENTE.. Model de decizie ENDOCRINOLOGIE PEDIATRICA.. Model de decizie EPILEPSIE.. Model de decizie ONCOLOGIE.. Model de decizie PARKINSON.. Model de decizie SCLEROZA MULTIPLA.. 2010.. 05 - ANUNT.. Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti anunta furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, asistenta medicala de specialitate ambulatorie pentru specialitatile clinice, paraclinice, medicina dentara si recuperare-reabilitare, ca incepand cu luna Martie 2010 sunt obligati sa respecte prevederile.. Ordinului MS/CNAS.. 44/53/2010.. privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.. Medicii care isi desfasoara activitatea in cabinetele medicale prevazute mai sus au obligatia sa acorde serviciile medicale contractate cu casele de asigurari de sanatate pe baza unei programari telefonice (sau prin alte mijloace) efectuate cu cel putin 24h lucratoare inainte de data dorita.. Pentru realizarea programarii telefonice a serviciilor medicale, cabinetele medicale au obligatia sa afiseze la loc vizibil numarul de telefon la care se pot efectua programarile.. Toate programarilor efectuate, indiferent de mijloacele prin care au fost realizate, se consemneaza, obligatoriu, in evidentele primare existente la nivelul cabinetului medical.. Fac exceptie de la prevederile prezentului ordin:.. - situatiile de urgenta medico-chirurgicale.. - serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune acuta.. TIMPUL DUMNEAVOASTRA ESTE PRETIOS!.. CASMB VA RECOMANDA:.. INAINTE.. DE A VA ADRESA GHISEELOR CASMB,.. INFORMATI-VA.. ASUPRA DOCUMENTELOR NECESARE:.. APELATI.. TELVERDE 0800.. - LINIE TELEFONICA GRATUITA,.. ACCESATI.. casmb.. ADRESATI-VA.. GHISEELOR CASMB, DUPA URMATORUL.. PROGRAM DE LUCRU:.. LUNI:.. 8:30 - 14:30.. MARTI:.. MIERCURI:.. JOI:.. 9:00 – 13:00;.. 16:00 – 18:00.. FOLOSITI.. , PENTRU DEPUNEREA DOCUMENTELOR SI.. SERVICIILE POSTALE.. AVERTIZARI ASUPRA UNOR PROBLEME DE SIGURANTA IN ADMINISTRAREA UNOR MEDICAMENTE:.. STOCRIN.. AVASTIN.. 2009.. 14 - ANUNT.. Cotele de contributie la Fondul National Unic al Asigurarilor Sociale de Sanatate.. Conform OUG nr.. 226/2008, publicata in MO nr.. 899/31.. 2008, cotele de contributie de asigurari sociale de sanatate aferente anului 2009 sunt urmatoarele:.. Angajatori - 5,2% la fondul de salarii;.. Salariati - 5,5% la veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;.. Persoanele care se asigura facultativ - 10,7% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara;.. Persoanele care realizeaza venituri impozabile din: activitati independente, agricultura si silvicultura, cedarea folosintei bunurilor, dividende si dobanzi, drepturi de proprietate intelectuala, alte venituri care se supun impozitului pe venit - 5,5% la venitul impozabil.. Formulare.. Asigurati - Card european.. Asigurati - Adeverinta de asigurat.. Asigurati - Formulare europene.. Persoane fizice nesalariate - declaratii FNUASS.. Angajatori - Cereri.. Asigurati.. Sunt asigurat?.. Cum demonstrez calitatea de asigurat?.. Servicii de care beneficiez.. Drepturi si obligatii.. Persoane asigurate facultativ.. Informatii despre.. Plata contributiei.. Adeverinta de asigurat.. Cardul european.. Medicul de familie.. Medicul specialist.. Medicul dentist.. Serviciile medicale de recuperare, medicina fizica si balneologie.. Servicii paraclinice.. Reglementari privind concediile medicale.. PET/CT.. Medicamente care necesita avizul comisiilor terapeutice.. Protocoale terapeutice.. Formulare utile.. Persoane fizice autorizate.. Obligatii ale PFA.. Furnizori de servicii.. Centre de permanenta.. Furnizori - formulare de raportare.. Furnizori - documente justificative.. Aplicatii: SIUI.. Evaluare 2011.. Registrul solicitarilor de preluare a cabinetelor.. Valori de contract - Spitale.. Valori de contract - Ambulanta.. Valori de contract - Medici dentisti.. Valori de contract - Laboratoare de analize.. Medici specialisti.. Furnizori de servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie.. Furnizori de ingrijiri la domiciliu.. Furnizori de dispozitive medicale.. Furnizori medicina de familie.. Furnizori servicii paraclinice.. _______________________.. Toate drepturile rezervate CASMB 2003-2011.. admin.. 213.. 175.. 86.. 45:109.. 73.. 111.. 38..

  Original link path: /main.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: Sediul Floreasca.. Sediul Floreasca (Str.. Sergent Matei N.. Dumitru nr.. 1-3, Sector 2, Bucuresti).. (Sediul va fi disponibil incepand cu data de 03.. 2011).. Localizare:.. telefoane.. Compartimente care au relatii cu publicul:.. Registratura generala.. Relatii cu furnizorii (contractare/decontare/evaluare).. Formulare tipizate pentru furnizori.. Formulare europene.. Depunere de cereri pentru ingrijiri la domiciliu.. Conducerea CASMB.. Mijloace de transport:.. Statia de metrou Aurel Vlaicu (.. ghidul magistralelor de metrou.. ).. Autobuz 135 (.. ghidul traseului.. ) - statia Ancuta Baneasa (interval mediu de succedare:.. 8 minute.. faceti click pe harta pentru vesiunea interactiva.. harta realizata cu sprijinul.. salutbucuresti..

  Original link path: /sedii_floreasca.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: Ministere:.. Presedintele Romaniei.. Guvernul Romaniei.. Senatul Romaniei.. Camera Deputatilor.. MS - Ministerul Sanatatii.. MFP - Ministerul Finantelor Publice.. MAE - Ministerul Afacerilor Externe.. MIE - Ministerul Integrarii Europene.. MJ - Ministerul Justitiei.. MAPN - Ministerul Apararii Nationale.. MAI - Ministerul Administratiei si Internelor.. MMSSF - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.. MEC - Ministerul Economiei si Comertului.. MAPDR - Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.. MT - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.. MEC - Ministerul Educatiei si Cercetarii.. MCC - Ministerul Culturii si Cultelor.. MCTI - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.. MMGA - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.. Organizatii medicale:.. CNAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.. CMDB  ...   Bucuresti.. Ordinul Asistentilor Medicali din Romania.. Alte organizatii:.. ANOFM - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.. CCIR - Camera de Comert si Industrie a Romaniei.. AVP - Avocatul Poporului.. CNPAS - Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale.. OMFM - Oficiul pentru Migratia Fortei de Munca.. ANPH - Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap.. Diverse:.. Portal national de depunere a declaratiilor online (numai pt.. Bucuresti).. Directorul National de Medicina.. eMedic.. ro - Site dedicat informarii medicilor.. Medica - revista Colegiului Medicilor din Romania.. Contra Boli: Portia Zilnica de Medicina.. MedicalStudent.. ro - Revista medicala online pentru studentii la medicina.. MedicalFarma.. ro - Portal de servicii medicale..

  Original link path: /adrese_utile.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: 36 vizitatori online.. Telefoane CASMB fixe.. Sediul:.. toate.. Floreasca.. Titeica.. ultima modificare: 2012-06-12 11:47:17.. SEDIU.. DEPARTAMENT.. TELEFON INTERIOR.. Floreasca.. Arhiva - Tipizate.. 2111.. Casierie.. 2110.. Decontare medicina de familie.. 2113.. Registratura.. 2218.. Contractare medicina de familie.. 2139.. Decontare paraclinice, clinice, stomatologie.. 2117.. Juridic Contencios.. 2137.. Contractare clinice, stomatologie.. 2118.. Secretariat DRC.. 2115.. Sefi de servicii DRC.. 2116.. Decontare spitale..  ...   paraclinice.. 2140.. Relatii si Acorduri Internationale.. 2224.. Achizitii, Administrativ.. 2222.. 2136.. 2108.. Soferi, curier, magazioner.. 2144.. Evaluare servicii medicale.. 2104.. Programe Nationale de Sanatate.. 2112.. Secretariat Medic Sef.. 2105.. Contractare farmacii (verificari retete).. 2143.. Buget.. 2106.. Contabilitate.. 2107.. 2109.. Contractare farmacii.. 2142.. Control.. 2138.. Financiar.. 2124.. Secretariat Director Economic.. 2122.. Secretariat Presedinte Director General.. 2102.. Titeica.. Purtator de cuvant.. 1106..

  Original link path: /telefoane.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: 37 vizitatori online.. DATA.. TITLU.. 2010-12-14.. INCEPAND CU 3 IANUARIE, CASMB VA FUNCTIONA INTR-O NOUA LOCATIE.. (vizualizari: 12360).. 2010-04-01.. Acte aditionale pentru luna aprilie.. (vizualizari: 4624).. 2010-03-31.. Informare de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.. (vizualizari: 3064).. 2010-03-04.. PRECIZARI PRIVIND SUMELE PREVAZUTE IN FILA DE BUGET A CASMB LA CAPITOLUL PRIME.. (vizualizari: 2245).. 2010-02-01.. CASMB da asigurari cu privire la continuitatea eliberarii medicamentelor.. (vizualizari: 2012).. 2009-12-30.. Prelungirea contractelor de servicii medicale prin acte aditionale.. (vizualizari: 2081).. 2009-09-22.. CASMB incheie acte aditionale cu spitalele pentru trimestrul IV - 2009.. (vizualizari: 1665).. 2009-08-28.. Precizari privind locatia comisiilor terapeutice si compartimentului evaluare furnizori.. (vizualizari: 1825).. 2009-07-30.. Incepand cu luna august, circa 100 de medici bucuresteni risca rezilierea contractelor de furnizare de servicii medicale.. (vizualizari: 2683).. 2009-06-23.. Locatie noua pentru biroul de proteze.. (vizualizari: 1958).. 2009-05-28.. Locatie noua pentru biroul de eliberare a Cardului European.. (vizualizari: 2071).. 2009-04-02.. Contractarea serviciilor medicale pentru anul 2009.. (vizualizari: 4021).. 2009-03-26.. precizari privind accesul pensionarilor la servicii medicale.. (vizualizari: 1778).. 2009-03-05.. programul social de compensare a medicamentelor.. (vizualizari: 1527).. programul social de compensare a medicamentelor - precizari pentru medicii de familie.. (vizualizari: 1496).. 2009-01-06.. Birouri pt eliberarea adeverintei de asigurat.. (vizualizari: 4237).. 2008-12-22.. Programul de lucru cu publicul in perioada 22 -31 decembrie.. (vizualizari: 1033).. 2008-11-27.. Biroul Evidenta Declaratii din Calea Dudesti va functiona in Bd.. Nicolae Grigorescu, nr.. 41,.. (vizualizari: 2327).. 2008-10-24.. CASMB si locuitorii Bucurestiului care nu au putut beneficiat de Programul de Evaluare a Starii de sanatate a Populatiei solicita sprijinul Primarului General al Capitalei.. (vizualizari: 1528).. 2008-08-19.. CASMB a luat masuri pentru reducerea cozilor la biroul de eliberare a adeverintelor de asigurat.. (vizualizari: 2359).. 2008-07-08.. Program de eliberare adeverinte de asigurat la CASMB.. (vizualizari: 3449).. 2008-06-19.. CASMB- eliberarea dispozitivelor medicale a ajuns la zi.. (vizualizari: 1512).. 2008-06-04.. CASMB - 3 linii telefonice dedicate informatiilor privind taloanele pentru analize.. (vizualizari: 2053).. 2008-05-29.. Formulare noi pentru prescriptii medicale.. (vizualizari: 2041).. 2008-05-20.. CASMB a eliberat 3616 adeverinte de asigurat.. (vizualizari: 1761).. 2008-04-03.. Contractarea serviciilor medicale pentru anul 2008.. (vizualizari: 2568).. 2008-03-12.. PROGRAM NOU DE LUCRU CU PUBLICUL.. (vizualizari: 4006).. 2008-01-06.. birouri pentru eliberarea adeverintei de asigurat.. (vizualizari: 75).. 2007-12-28.. ACTE ADITIONALE DE PRELUNGIRE A CONTRACTELOR CU FURNIZORII CASMB.. (vizualizari: 2180).. 2007-11-15.. schimbarea locatiei sediului central al CASMB.. (vizualizari: 2291).. 2007-11-08.. Schimbarea locatiei unor birouri ale CASMB.. (vizualizari: 1498).. Modificarea programului de lucru al compartimentelor de restituire taloane.. (vizualizari: 1194).. 2007-10-24.. CASMB demareaza activitatea de restituire a taloanelor destinate cetatenilor din Bucuresti.. (vizualizari: 959).. 2007-08-29.. Programul National de Evaluare a Starii de Sanatate a Populatiei in asistenta medicala primara.. (vizualizari: 1385).. 2007-08-09.. Suplimentare de 13.. 200 mii RON pentru medicamentele destinate asiguratilor CASMB.. (vizualizari: 654).. 2007-01-18.. Program de lucru sambata, 20 ianuarie.. (vizualizari: 2328).. 2007-01-15.. Conferinta de presa.. (vizualizari: 1310).. 2007-01-14.. CASMB DEZAPROBA COMPORTAMENTUL AGRESIV SI ATITUDINEA REPREZENTANTILOR PATRONATULUI FARMACISTILOR DIN  ...   1873).. 2006-04-13.. PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A DECLARATIILOR PENTRU LUNA MARTIE 2006.. (vizualizari: 5138).. 2006-04-12.. CONTRACTAREA SERVICIILOR MEDICALE PENTRU ANUL 2006.. (vizualizari: 5857).. 2006-03-30.. Sediu nou pentru depunerea declaratiilor.. (vizualizari: 6014).. 2006-03-28.. CONTRACTAREA SERVICIILOR MEDICALE.. (vizualizari: 3008).. 2006-03-22.. APEL CATRE ANGAJATORI IN VEDEREA DEPUNERII DECLARATIILOR.. (vizualizari: 6780).. 2006-03-17.. Sistemul de raportare online.. (vizualizari: 4118).. Depunerea declaratiilor pentru angajatorii din sectorul 1.. (vizualizari: 2840).. 2006-03-14.. Noul termen de depunere a declaratiilor: 27 martie.. (vizualizari: 1981).. 2006-03-08.. Intreruperea activitatii la unele birouri in data de 10 martie 2006.. (vizualizari: 635).. Incheierea conventiilor de eliberare a concediilor medicale.. (vizualizari: 660).. 2006-03-07.. (vizualizari: 386).. 2006-02-23.. Prelungirea termenului de depunere a declaratiilor.. (vizualizari: 793).. Precizari pentru angajatorii persoane juridice.. (vizualizari: 1333).. 2006-02-22.. Program de lucru cu publicul pentru declaratii.. (vizualizari: 464).. 2006-02-13.. Concedii medicale.. (vizualizari: 1560).. 2006-02-09.. Modificarea programului de lucru cu publicul pentru plata FNUASS.. (vizualizari: 469).. 2006-02-01.. Modificarea locatiei biroului proteze-orteze.. (vizualizari: 359).. 2005-11-25.. Anunt pentru contractare.. (vizualizari: 747).. 2005-10-07.. Formulare noi pentru prescriptiile medicale.. (vizualizari: 352).. 2005-06-04.. (vizualizari: 67).. 2005-04-06.. Retete prescrise pana la 03.. 2005.. (vizualizari: 1271).. 2005-04-01.. Noul sistem de compensare a medicamentelor.. (vizualizari: 4588).. 2005-03-11.. HG 172/11.. (vizualizari: 943).. 2005-02-28.. Dosare respinse Medici Familie.. (vizualizari: 659).. Dosare respinse contractare farmacii.. (vizualizari: 329).. Contractare servicii de ingrijiri la domiciliu.. (vizualizari: 190).. Depunere contestatii.. (vizualizari: 235).. Dosare respinse contractare dispozitive medicale.. (vizualizari: 360).. Dosare respinse contractare servicii paraclinice.. (vizualizari: 423).. Contractare servicii medicale de recuperare in ambulatoriu.. (vizualizari: 176).. Dosare respinse contractare servicii medicale de specialitate in ambulatoriu pentru specialitati clinice.. (vizualizari: 189).. Dosare respinse contractare servicii stomatologice.. (vizualizari: 241).. Dosare respinse contractare servicii medicale de urgenta si transport.. (vizualizari: 106).. Dosare respinse servicii medicale ecografii.. (vizualizari: 451).. Dosare respinse Medici de Familie - continuare.. (vizualizari: 253).. 2005-02-17.. Agenda de contractare a serviciilor medicale pentru anul 2005.. (vizualizari: 463).. 2005-02-15.. Inceperea perioadei de contractare pentru anul 2005.. (vizualizari: 651).. 2004-11-19.. Conferinta de inchidere a programului Matra.. (vizualizari: 136).. 2004-08-30.. Intalnire cu medicii de familie.. (vizualizari: 186).. 2004-08-13.. Procesul de eliberare a medicamentelor compensate 90 %.. (vizualizari: 203).. 2004-08-10.. Acte aditionale farmacii.. (vizualizari: 209).. 2004-08-09.. Liste cu pensionarii care au dreptul la compensate 90%.. 2004-08-03.. Formulare retete compensate 90%.. (vizualizari: 184).. 2004-05-18.. Incheierea manifestarilor organizate cu ocazia a cinci ani de la infiintarea CASMB.. (vizualizari: 131).. 2004-03-14.. CASMB a implinit cinci ani de activitate.. (vizualizari: 174).. 2004-03-12.. Afisare Somatie colectiva pentru plata la sediul CASMB.. (vizualizari: 382).. 2004-03-01.. Programe de training la CASMB.. (vizualizari: 286).. 2004-02-06.. Despre contributia la FNUASS.. (vizualizari: 628).. 2004-01-22.. Referitor la contributia FNUASS si declaratiile lunare.. (vizualizari: 977).. 2004-01-21.. CASMB pune la dispozitia publicului linia telefonica gratuita de tip TELVERDE.. (vizualizari: 407).. 2004-01-08.. Noile formulare securizate pentru prescrierea si eliberarea retetelor compensate si gratuite.. (vizualizari: 379).. Inscrie-te pentru a fi anuntat automat la aparitia de noi coumnicate de presa:.. Adresa de e-mail:.. Inscrisi pana acum: 1481..

  Original link path: /comunicate_presa.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: 19 -.. 1 post de executie temporar.. 16 -.. 3 posturi de executie vacante.. 23 -.. 3 posturi de executie temporare.. 25 -.. 06 -.. 1 post de conducere.. 28 -.. 01 -.. 1 post de executie.. (se amana pana la data de 03.. 2010 -.. Schimbarea este motivata de modificarile intervenite in Bibliografia prezentata in anuntul nr.. 9.. 201 din data de 01.. 2010 (actualizata cu Ordinul MS/CNAS nr.. 265/408/2010 si HG 262/2010).. ).. 29 -.. 7 posturi de conducere.. 24 -.. 2008.. 08 -.. 26 de posturi de executie.. 09 -.. 23 de posturi de executie.. 13  ...   executie.. 2007.. posturi de conducere.. 05 -.. posturi de executie.. 12 -.. 24 de posturi de conducere si de executie.. 07 -.. 3 posturi de conducere, 16 posturi de executie.. 13 posturi de conducere.. (se amana pana la data de 16.. 2007 - 17.. 2007).. 2006.. 10 -.. 39 de posturi de executie.. 31 -.. 2 posturi de conducere, 13 posturi de executie.. 2005.. 2 posturi de conducere, 5 posturi de executie.. 21 -.. Sef de serviciul - Serviciul Administrativ, Dotari, Tehnologia Informatiei.. 17 -.. Inspector de specialitate debutant.. 15 -.. Director Executiv - Directia de Management si Economica..

  Original link path: /jobs.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: Nr.. crt.. Denumire achizi ie produse/servicii/lucr ri.. Procedur.. invita ie SEAP.. 1.. Servicii de cur enie.. cerere de oferte.. 205082/29.. 2009.. 2.. Cartu e i tonere pentru imprimante, copiatoare i faxuri.. 212241/02.. 3.. Carburant auto.. 213372/09.. Nota:.. Toate procedurile de achizitie desfasurate de catre Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti se efectueaza.. prin intermediul SEAP( Sistemul Electronic de Achizitii Publice) si se pot vizualiza pe site-ul.. e-licitatie..

  Original link path: /achizitii.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: CASA DE ASIGURARI DE SANATATE A MUNICIPIULUI BUCURESTI.. RAPORT PRIVIND ACCESUL LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC.. NR.. CRT.. DENUMIRE.. NUM R.. Num r total de cereri de informa ii de interes public.. 44.. Num r total de solicit ri departajat pe domenii de interes din care:.. Informa ii furnizori în contract cu CASMB.. Informa ii privind plata asigur rii de s n tate.. Informa ii privind calitatea de asigurat.. Informa ii privind activitatea CASMB.. Informa ii privind concediile medicale.. 4.. 10.. 8.. 18.. Num rul de solicit ri rezolvate favorabil.. 42.. Num rul de solicit ri respinse defalcate în  ...   solicit rii.. 5.. Num rul de solicit ri adresate în scris:.. Pe suport de hârtie.. Pe suport electronic.. 21.. 6.. Num rul de solicit ri adresate de persoane fizice.. 15.. 7.. Num rul de solicit ri adresate de persoane juridice.. Num rul de reclama ii administrative:.. Rezolvate favorabil.. Respinse.. În curs de solu ionare.. 0.. Num rul de plângeri în instan.. Costurile totale ale compartimentului de informa ii i rela ii publice.. 11.. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informa iilor de interes public.. 12.. Num rul estimativ de vizitatori ai punctului de informare documentare.. circa 48000..

  Original link path: /raport_informatii_publice.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: 34 vizitatori online.. Procedura de inregistrare si reinnoire a certificatelor digitale calificate la CASMB.. Modalitatea de furnizare de catre furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale a datelor din certificatul digital calificat extins in vederea introducerii acestora de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti in SIUI CJAS.. Se completeaza documentul editabil in format Word denumit "CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT" pe care il descarcati de.. , cu datele certificatului digital (numarul serial si unitatea emitenta - daca nu reusiti sa identificati numarul serial al certificatului digital calificat, va rugam sa luati legatura cu autoritatea de certificare care v-a eliberat certificatul, dupa care.. se va tipari acest document, semna si stampila si se va depune la registratura C.. - M.. din Str.. Sergent Matei Dumitru nr.. 1-3 Sector 2 Bucuresti;.. Documentul completat in format electronic Word, va fi redenumit CUI.. doc (ex.. 123456.. doc) si va fi trimis ca atasament pe adresa de e-mail.. cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital CUI" (ex.. Cerere Certificat Digital 123456);.. ( nu se accepta documente scanate format pdf, jpg, bmp, etc.. ).. Depunerea la registratura a documentului tiparit.. si trimiterea prin e-mail a documentului Word sunt.. obligatorii.. Furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare a introducerii datelor furnizate pe adresa de e-mail precizata in documentul tipizat de mai sus;.. Furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale care nu se vor putea conecta online la SIUI CJAS folosind certificatul digital extins, pot cere suport pe e-mail la adresa.. Dupa realizarea cu succes a legaturii serviciului on-line desktop la SIUI CJAS, se vor putea folosi functionalitatile aplicatiei desktop SIUI 2.. 0 prin utilizarea serviciului on-line;.. Pentru folosirea aplicatiei on-line desktop  ...   multe case.. Un certificat in schimb nu poate fi folosit de mai multi furnizori (CUI diferit).. Recomandabil este sa fie cate un certificat pentru fiecare persoana care foloseste aplicatia de raportare, deoarece certificatele se emit nominal.. Se poate achizitiona certificatul pe numele reprezentantului legal al firmei, dar de obicei se dau si tokenuri (gen stick memorie - USB), care trebuie sa existe fizic in calculator, fara ele aplicatia s-ar putea sa nu mearga.. De exemplu, un furnizor cu 5 puncte de lucru in Bucuresti va solicita la CASMB inregistrarea a cel putin 5 certificate si toate certificatele se asociaza pe CUI-ul furnizorului.. Apoi reprezentantul legal al furnizorului distribuie certificatele, indiferent care dintre ele, la punctele de lucru.. Daca autoritatea emitenta permite instalarea si folosirea unui certificat de pe mai multe calculatoare simultan se poate folosi si un singur certificat.. In prezent este posibil ca pentru toate punctele de lucru din Bucuresti furnizorul de servicii medicale sa isi ia un singur certificat digital pe care sa il inregistreze la CASMB, ulterior reprezentantul pe care este emis certificatul se deplaseaza cu tokenul la toate punctele de lucru.. Aplicatia de raportare functioneaza numai in cazul in care exista tokenul cu un certificat calificat emis de la o autoritate emitenta de certificate digitale.. Pentru probleme legate de valabilitatea cheii de activare (cheie de licenta).. Trimite fisierul Word.. "Cerere CUI.. doc".. (unde CUI = codul de identificare fiscala) completat la adresa de e-mail:.. Subiectul mesajului trebuie sa fie:.. "RESETARE chei de licenta CUI".. (in loc de "CUI" completati codul de identificare fiscala).. Vei primi pe e-mail o cheie SIUI noua, cea anterioara acestei cereri va fi anulata, noua cheie de licenta trebuie comunicata tuturor utilizatorilor si introdusa in aplicatii in locul vechii chei..

  Original link path: /procedura_certificate_digitale.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: 33 vizitatori online.. Sediul Titeica (Str.. Gheorghe Titeica, nr.. 142, sector 2, Bucuresti, cod postal 020304).. Localizare: la intrarea in strandul studentesc.. Serviciul de registratura pentru persoane fizice si angajatori.. Serviciul de relatii publice si purtator de cuvant.. Depuneri de cereri pentru eliberarea de cardului europen de asigurat.. Depuneri de cereri pentru eliberarea adeverintei de asigurat.. Comisii terapeutice (aprobari pentru retete ce necesita avizare):.. Hepatite si ciroze hepatice.. Reumatologie (poliartrita reumatoida, artropatie psoriazica, spondilita ankilozanta, artrita juvenila).. Epilepsie si Parkinson.. Dermatologie (psoriazis cronic sever).. Cardiologie (post-stentare, arteriopatii).. Oncologie.. Obstetrica - ginecologie (infertilitate, endometrioza).. Endocrinologie (acromegalie, tumori endocrine).. Endocrinologie pediatrica (nanism, pubertate precoce).. Diabet si boli de nutritie (obezitate).. Neuropsihiatrie pediatrica  ...   depunerea declaratiilor privind obligatiile de plata pentru persoanele fizice din sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 si 6.. Serviciul de declaratii:.. Depunerea declaratiilor de catre angajatori cu sediul social/domiciliul fiscal in sectoarele 1, 2, 3, 4, 5 si 6.. Serviciul de contracte de asigurat.. Serviciul de decontare a concediilor medicale.. Depunerea cererilor de catre angajatori pentru recuperea de sume pentru indemnizatia de concedii medicale.. Serviciul de executare silita.. Alte compartimente:.. Biroul Executare Silita.. Serviciul Relatii Publice si Purtator de Cuvant.. Autobuz 182 (.. ) - statia Mihail Glinka (interval mediu de succedare:.. 7 minute.. Autobuz 282 (.. Tramvaiul 5 (.. ) - statia Giuseppe Verdi (interval mediu de succedare:.. 10 minute..

  Original link path: /sedii_titeica.php
  Open archive

 • Title: CASMB - Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti
  Descriptive info: Listele de medicamente compensate si gratuite.. La data 2012.. Lista de medicamente A, B, C1, C2 si C3 [fisier.. pdf 24.. 2 MB].. (descarcat de 16141 de ori).. La data 2011.. pdf 1.. 32 MB].. (descarcat de 4427 de ori).. pdf 269 KB].. (descarcat de 354 de ori).. xls 2,178 KB].. (descarcat de 7003 ori).. xls 2,038 KB].. (descarcat de 6205 ori).. La data 2010.. zip 587 KB].. (descarcat de 10237 de ori).. zip 576 KB].. (descarcat de 6687 de ori).. zip 555 KB].. (descarcat de 7031 de ori).. zip 561 KB].. (descarcat de 7608 ori).. La data 2009..  ...   xls 18 KB].. (descarcat de 3400 ori).. Listele A, B, C1, C2, C3 [fisier.. xls 1.. 71MB].. (descarcat de 5141 de ori).. La data 2008.. Modificari la listele A, B si C1[fisier.. zip 11KB].. (descarcat de 6943 de ori).. Nomenclatorul XML pentru aplicatia SIUI.. (descarcat de 2677 de ori).. 15.. Listele A, B, C1 si C3 [fisier.. zip 289KB].. (descarcat de 10801 ori).. Lista C2 [fisier.. zip 108KB].. (descarcat de 5368 de ori).. (descarcat de 2740 de ori).. Protocoalele terapeutice pentru prescrierea medicamentelor conform HG 720/2008.. Inscrie-te pentru a fi anuntat automat la aparitia de modificari:.. Inscrisi pana acum: 6913..

  Original link path: /lista_medicamente.php
  Open archive


 • Archived pages: 70