www.archive-ro-2012.com » RO » I » INPM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 168 . Archive date: 2012-07.

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont"
  Descriptive info: .. Linkuri Utile.. Contact.. Hartă Site.. Prima pagina.. English.. DESPRE NOI.. DOMENII DE CERCETARE.. NOUTĂŢI.. OFERTA NOASTRĂ.. MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE.. PROIECTE.. INCDPM "Alexandru Darabont".. Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont" este institut de cercetare-dezvoltare acreditat de către autoritatea naţională pentru cercetare ştiinţifică ANCS ca institut naţional, persoană juridică română de interes public, aflată în coordonarea MMFPS, dar care funcţionează conform HG nr.. 1772/2004 pe principiul autofinanţării.. Conferinţa natională 2011.. Conferinţa Naţională: Prevenirea Riscurilor Profesionale – Obiectivul Nostru Comun, INCDPM - 60 de Ani de Cercetare în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România, Bucureşti 2.. 11.. 2011.. -.. Mai multe informaţii….. Proiecte.. INCDPM este implicat în mai multe proiecte internaţionale, în parteneriat cu Comunitatea Europeană, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi în proiecte naţionale, cu finanţare din fonduri structurale.. Servicii în domeniul SSM.. În vederea asigur rii condi iilor de securitate si s n tate în munc i pentru prevenirea bolilor profesionale, în conformitate cu Legea 319/2006, precum i pentru protec ia mediului exterior, speciali tii din Institutul nostru v ofer o gam larg de servicii, adaptabile celor mai exigente cerin e ale Dumneavoastr.. mai multe informatii.. Noutăţi.. Departamente.. Obiectivele INCDPM.. Oferta noastră.. INCDPM pune la dispozitia celor interesati.. afise diverse.. , cel mai nou fiind pentru.. locuri unde pot aparea atmostfere explozive.. , disponibil in format A4 laminat sau autocolant, la pretul de 2,50 lei + TVA.. CURSURI GRATUITE.. organizate în cadrul proiectului finantat din.. Fondul Social European POS DRU ID 48872-COMPEFSAN.. pentru personalul.. medical.. din zona SUD-EST în perioada.. 6-10 august 2012 în Constanţa:.. Legislaţie Securitate şi Sănătate în Muncă - inspector în domeniul SSM- cod COR 325723.. şi.. Manager al sistemelor de management Securitate şi Sănătate în Muncă – manager sistem SSM – cod COR 325709.. finalizate cu certificat de absolvire CNFPA.. Relaţii Liliana Avram - asistent  ...   se pot achizitiona de la depozitul de publicatii, costul unui afis format A4 plastifiat fiind de 3 lei + TVA.. Departamentul Sisteme de Muncă.. Departamentul Echipamente Tehnice de Muncă.. Departamentul Mediul de Muncă și Mediul Înconjurător.. Departamentul Mijloace Individuale de Protecţie.. Punctul Focal Romania al AESSM.. Organismul de Certificare.. Compartimentul Marketing, Programarea și Urmărirea Activităţii.. Oficiul de Documentare, Editare, Diseminare a Informaţiilor, Relaţii Publice și Mass-Media.. Centrul de Formare și Perfecţionare.. Compartimentul Relatii Internationale.. Vă rugăm completaţi.. Chestionarul Copenhaga de Evaluare a Factorilor Psihosociali.. participarea la fundamentarea tiin ific a politicilor în.. domeniul securit ii i s n t ii în munc.. realizarea de.. studii i cercet ri tiin ifice.. având ca scop ob inerea de solu ii tehnice i organizatorice, pentru sistemele de munc în conformitate cu cerin ele de securitate i cu dezvoltarea tehnic i social.. con tientizarea actorilor implica i în.. activit ile de securitate i s n tate în munc.. i dezvoltarea culturii de prevenire - diseminare informa ii i formare profesional.. INCDPM dispune de un mare potenţial prin specialiştii săi cu experienţă în domeniul.. securităţii şi sănătăţii în muncă.. , şi oferă o gamă largă de cursuri de instruire, publicaţii şi servicii specifice necesare pentru respectarea legislaţiei şi asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase pentru lucrătorii clienţilor nostri:.. Cursuri de instruire pentru formarea şi perfecţionarea lucrătorilor şi specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.. Certificare, evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie (EIP), şi a maşinilor prin procedurile prevăzute de directivele europene relevante.. Servicii care acoperă o gamă largă de activităţi diverse legate de domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.. Publicaţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.. Recunoaşteri.. Achiziţii.. Angajări.. CURSURI GRATUITE PENTRU PERSONALUL DIN SECTORUL MEDICAL.. Copyright INCDPM BUCURESTI - Toate drepturile rezervate.. Ultima actualizare: 24 iulie 2012, 23:12.. Prima pagină.. |.. Despre noi.. Domenii de cercetare.. Manifestări ştiinţifice..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Linkuri Utile
  Descriptive info: Link-uri utile.. Punctul Focal România al Agen iei Europene pentru Securitate i S n tate în Munc.. Agen ia European pentru Securitate i S n tate în Munc.. Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale.. Inspec ia Muncii.. Centrul Interna ional de Informare în domeniul Securit ii i S n ta ii în Munc (CIS).. CIS Newsletter.. Ministerul S n  ...   ale INCDPM.. Întărirea capacităţii administrative prin investiţii în infrastructura IT.. Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii.. Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate.. Adresa site-ului vechi al INCDPM:.. http://old.. inpm.. ro.. (nu se actualizeaz )..

  Original link path: /ro/linkuri-utile.html
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Despre Noi :: Contact
  Descriptive info: Despre Noi.. Prezentare.. Conducere.. Sistemul de management integrat.. Structura organizatorică.. Parteneri.. Realizări.. Publicații.. Prezentări INCDPM.. Raport de activitate 2011.. Sugestii şi reclamaţii.. Laborator Sinteze, Evaluare Riscuri.. Laborator Managementul SSM.. Laborator Ergonomie.. Laborator Riscuri Mecanice.. Laborator Riscuri Electrice.. Laboratorul Fizica Mediului Ambiant.. Laboratorul Zgomot şi Vibraţii.. Laboratorul Riscuri Chimice și Biologice.. Laborator Echipamente Individuale de Protecţie.. Laborator Unguente de Protecţie.. Certificare Echipamente de muncă.. Certificare Echipamente Individuale de Protecţie.. Știri.. Platforma tehnologica.. Servicii in domeniul SSM.. Cursuri.. Programarea cursurilor.. Certificare..  ...   Adresa:.. B-dul Ghencea nr.. 35 A, Sector 6, Cod poştal: 061 692, Bucure ti.. vis-a-vis de cimitirul Ghencea Militar.. ).. Telefoane:.. Secretariat: +40 (021) 313 31 58;.. Centrala: +40 (021) 313 17 26-29.. Fax:.. +40 (021) 315 78 22.. Acces:.. Vizualiza i harta aici.. Tramvaie: 47,.. sta ia Cimitirul Ghencea.. Autobuze: 122, 173, 302, 385, 427, 453.. - sta ia Cimitirul Ghencea.. Adresa site web.. :.. E-mail:.. office@inpm.. Numărul de înregistrare în Registrul Poten ialilor Contractori: 2303.. Sugestii si Reclamatii..

  Original link path: /ro/despre-noi/contact.html
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Harta Site
  Descriptive info: Hart Site.. Pagina principal.. Postere.. Filme.. Revista.. Activități specifice.. Colectivul de Microclimat.. Colectivul de Iluminat.. Colectivul de Radiaţii Neionizante.. Colectivul de Riscuri Chimice.. Colectivul de Riscuri Biologice.. Orientari şi Obiective.. Domenii de competenţă.. Comitete.. Inregistrare.. Program.. Expoziţie..

  Original link path: /ro/harta-site.html
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont"
  Descriptive info: Useful links.. Sitemap.. Home page.. Romana.. ABOUT US.. RESEARCH AREAS.. NEWS.. OUR OFFER.. SCIENTIFIC EVENTS.. PROJECTS.. The National Research and Development Institute of Occupational Safety (INCDPM) - "Alexandru Darabont" is a research and development institute accredited by the national authority for scientific research (ANCS) as a Romanian national legal entity of public interest, coordinated by the Ministry of Labour, Family and Social Protection, acting in accordance with the Government Decision no.. 1772/2004; it works on the self-financing principle.. National Conference 2011.. National Conference: Preventing Occupational Risks: Our Common Aim, INCDPM – 60 Years of Research in Safety and Health at Work in Romania, Bucharest 2.. More….. Projects.. INCDPM is involved in several international projects in partnership with the European Community, European Agency for Safety and Health at Work, as well as in national projects financed out of structural funds.. Services in OSH Area.. The specialists of the Institute provide a wide range of high standard services in order to develop safe and healthy work conditions, prevent occupational diseases and protect the environment in accordance with the Law 319/2006.. News.. Departments.. INCDPM Objectives.. Our Offer.. The last free seminar.. of safety and health at work takes place in Constanta for HORECA workers of South East region: Braila, Buzau, Galati, Tulcea, Vrancea (.. details.. ) within the Project Safety and Health at Work, premises for competitiveness (.. INCDPM has recently acquired a software application  ...   Media.. Training.. International Relations.. Please fill in.. the Copenhagen Questionnaire of Psycho-Social Factors.. INCDPM objectives.. Participate in the scientific substantiation of the development strategy in the.. safety and health at work area.. Develop.. scientific studies and researches.. to answer the technical and organization work issues in accordance with the safety requirements and technical and social changes.. Increase awareness of the actors implied in the.. safety and health at work.. area and develop a culture of prevention - disseminate information and get occupational training.. INCDPM has an important potential of experienced specialists in the.. area, offering a wide range of training courses, publications and specific services necessary to enforce the regulations and provide a safe and healthy work environment for our clients’ workers:.. Training courses for workers and specialists in the safety and health at work area.. Certification and assessment of conformity for personal protective equipment (PPE) and machines using the procedures of the relevant European Directives.. Services covering a large range of activities related to the safety and health at work.. Publications of safety and health at work.. Awards.. Acquisitions.. Employment Opportunities.. Warning:.. The English version is shorter than the Romanian version.. However, you have access to a presentation of INCDPM, information on current events, as well as its studies and research activities.. Copyright INCDPM BUCURESTI - All rights reserved.. Last update: 24 July 2012, 23:12.. About Us.. Research Areas.. Scientific Events..

  Original link path: /index.php?language=en
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Despre Noi :: Prezentare
  Descriptive info: Prezentare.. Scurt istoric.. Institutul desfăşoară o activitate continuă, de peste 50 de ani, dedicată studiilor şi cercetărilor din domeniul prevenirii riscurilor profesionale, fundamentării cadrului legislativ al protectiei muncii, respectiv al securităţii muncii şi dezvoltării sistemului de instruire în acest domeniu, precum şi soluţiilor practice şi asistenţei tehnice acordate întreprinderilor pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.. Cadrul de dezvoltare:.. A fost înfiinţat în anul 1951, de către Academia Română, sub denumirea Institutul de Igienă şi Protecţie a Muncii, prin Hotărârea Prezidiului Academiei Române şi a Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii, în scopul cercetării şi soluţionării ştiinţifice a problemelor din domeniul protecţiei muncii şi tehnicii securităţii muncii existente în întreprinderi şi instituţii.. Reorganizat, prin HCM nr.. 75 din 5 februarie 1970, sub denumirea de Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii.. Reorganizat pe principiul autofinanţării, prin ordinul Ministerului Muncii nr.. 40 din 27 februarie 1970, sub aceeaşi denumire: Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Protecţia Muncii.. Prin HG nr.. 406/1998 este reorganizat şi devine Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, reprezentând astfel singurul institut naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul protecţiei muncii (securităţii şi sănătăţii în muncă) din România.. A fost reacreditat prin Ordinul MEC nr.. 7293/2001.. Acreditarea ca Institut  ...   şi sănătăţii în muncă (.. ….. Specialiştii noştri de ieri şi de azi:.. Indiferent sub ce denumire şi context a funcţionat, institutul nostru a beneficiat în permanenţă de contribuţia unor specialişti de excepţie:.. Anca Elena ANTONOV, George Claudiu APOSTOL, Marioara APOSTOL,.. Daniel Onuţ BADEA.. , Lavinia BĂDESCU, Traian BĂRBÎNŢĂ PĂTRAŞCU, Constantin BEIU, Georgeta BUICA, Victor CARACUDOVICI,.. Elena Ruxandra CHIURTU.. Liliana CIOBANU.. , Vicenţiu CIOCÎRLEA, Michaela CIODARU, Mihai Traian COSTESCU, Nicoleta CRĂCIUN,.. Alexandru DARABONT.. , Doru Costin DARABONT,.. Aurelia DĂSCĂLESCU.. , Emilia DOBRESCU, Marian EREMIA,.. Adina - Cristina FILIP.. Ileana GRIGORIU.. , Gabriela Florinela GROPEANU, Anda Corina HIONIS, Tatiana Marta IONIŢĂ, Raluca Maria IORDACHE, Ionel IORGA,.. Maria HAIDUCU.. , Virginia HENŢULESCU, Iulian Mădălin IVAN, Ştefan Gabriel KOVACS, Monica - Ecaterina MATORNEI, Nicolae MEREŢ, Alin Ionuţ MOŢ,.. Ştefan NEAGU.. , Ioana Georgiana NICOLESCU, Dan-Florin NICULESCU,.. Steluţa NISIPEANU.. , Constantin OLTEANU, Gheorghe OLTEANU, Cristian OPREA, Niculae OPREA,.. Ştefan PECE.. Viorica PETREANU.. , Viorica Constanţa PETREANU, Silviu Nicolae PLATON, Sanda POP,.. Paul POPESCU.. , Florentina PORUSCHI, Eugenia Anca RACOVITZĂ, Maria Antoaneta RUS, Octavian RUSCU, Gilda RUSU ZAGĂR,.. Aurelia Mihaela SERACIN.. , Eduard SMÎDU, Andrei Şerban STĂNESCU,.. Vasile STOIENESCU.. , Raluca Aurora ŞTEPA, Nazarica TĂNASE, Paul TEODORESCU, Alina TRIFU,.. Mihaela TRIPCOVICI SOVIANI.. , Georgeta Roxana VARATUCEANU,.. Victor VOICU.. Victor VOINESCU.. Prezentare INCDPM (EN)..

  Original link path: /ro/despre-noi/prezentare.html
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Domenii De Cercetare
  Descriptive info: Domenii de cercetare.. Activit i de cercetare tiin ific fundamental :.. fundamentarea tiin ific a strategiei de dezvoltare a domeniului securit ii i s n t ii în munc ;.. coordonarea metodologic a activit ii de cercetare în domeniul securit ii i s n t ii în munc la nivel na ional;.. dezvoltarea bazei teoretice i conceptuale a securit ii i s n t ii în munc ;.. fundamentarea sistemului na ional de reglement ri în domeniul securit ii i s n t ii în munc ;.. studiul riscurilor profesionale i al impactului acestora asupra st rii de s n tate i securitate a personalului;.. elaborarea de instrumente de identificare, analiz i evaluare a riscurilor profesionale;.. elaborarea instrumentelor de auditare a sistemelor de munc ;.. elaborarea instrumentelor de evaluare a costurilor accidentelor de munc i bolilor profesionale;.. fundamentarea sistemului de evaluare a conformit ii i certificare a calit ii de securitate/protec ie pentru echipamente de munc i echipamente individuale de protec ie;.. elaborarea instrumentelor de evaluare a conformit ii, certificare, inspec ie, diagnosticare tehnic i punere în conformitate pentru echipamente de munc i i echipamente individuale de protec ie;.. elaborarea de sisteme de management al securit ii i s n t ii în munc , integrate în managementul general al organiza iilor;.. optimizarea ergonomic a activit ilor i locurilor de munc ;.. fundamentarea i elaborarea criteriilor psihofiziologice de selec ie i formare profesional în raport cu riscurile i exigen ele profesionale;.. optimizarea sistemului na ional de formare i perfec ionare a personalului necesar domeniului securit ii i s n t ii în munc.. Activit i de cercetare-dezvoltare aplicativ :.. studii i cercet ri aplicative pentru prevenirea i combaterea riscurilor de accident ri i îmboln viri profesionale (chimice, biologice, mecanice, electrice, termice, zgomot, vibra ii, ultrasunete, iluminat, microclimat, radia ii neionizante, laseri, plasm , riscuri ergonomice i psihosociale);.. studii, cercet ri aplicative privind asigurarea securit ii referitor la:.. - instala ii de ventila ie industrial ;.. - instala ii de neutralizare a noxelor chimice;.. - sisteme de iluminat;.. - sisteme de protec ie împotriva electrocut rii i incendiilor;.. - dispozitive de protec ie pentru reducerea riscurilor mecanice;.. - dispozitive pentru combaterea zgomotului i vibra iilor;.. echipamente de munc ;.. - echipamente individuale de protec ie;.. - unguente de protec ie;.. studii i cercet ri privind elaborarea sistemului na ional de reglement ri în domeniul securit ii i s n t ii în munc :.. - elaborarea de prescrip ii de securitate i s n tate în munc pentru activit ile i sectoarele economiei na ionale neacoperite de Directivele europene;.. - elaborarea de instruc iuni-cadru de securitate i s n tate în munc ;.. - elaborarea de standarde de securitate i s n tate în munc ;.. - elaborarea  ...   ii i s n t ii în munc ;.. expertizarea locurilor de munc pentru încadrarea în condi ii deosebite de munc ;.. implementarea sistemelor de management al securit ii i s n t ii în munc la nivelul agen ilor economici;.. elaborarea de materiale de informare i diseminare a informa iei în domeniul securit ii i s n t ii în munc.. Formarea i perfec ionarea speciali tilor în domeniul securit ii i s n t ii în munc : cursuri de nivel mediu, universitar, postuniversitar.. Editarea materialelor de instruire, formare i diseminare a informa iilor referitoare la securitatea i s n tatea în munc (manuale, bro uri, ghiduri de bun practic , instruc iuni cadru, afi e, teste).. Asisten tehnic pentru: m suri tehnice i organizatorice de combatere a riscurilor profesionale la echipamente de munc , instala ii, tehnologii, EIP, mijloace i dispozitive individuale de protec ie, efectuarea de analize, determin ri i evalu ri ale nivelurilor factorilor de risc; testarea psihofiziologic pentru unele categorii de personal; realizarea de unguente de protec ie; diseminarea informa iilor din domeniul securit ii i s n t ii în munc.. Servicii de specialitate pentru agen ii economici legat de:.. cunoa terea, implementarea i respectarea prevederilor legisla iei în vigoare în domeniu;.. organizarea activit ii de securitate i s n tate în munc ;.. implementarea managementului s n t ii i securit ii în munc ;.. elaborarea de prescrip ii de securitate i s n tate în munc pentru activit ile i sectoarele economiei na ionale neacoperite de Directivele europene.. m suri tehnice i organizatorice pentru prevenirea i combaterea riscurilor profesionale la echipamentele de munc i individuale de protec ie necesare conform rii cu cerin ele de securitate i s n tate pentru a fi competitive pe pia ;.. elaborarea instruc iunilor-cadru de securitate i s n tate în munc i alegerea echipamentelor individuale de protec ie;.. expertizarea locurilor de munc din punct de vedere al securit ii i s n t ii în munc pentru încadrarea în condi ii deosebite;.. evaluarea conformit ii i certificarea calit ii de protec ie/securitate a echipamentelor de munc i a echipamentelor individuale de protec ie, inspec ia, diagnosticarea tehnic i punerea în conformitate a acestora;.. proiectarea ergonomic a locurilor de munc ;.. elaborarea solu iilor tehnice i organizatorice de îmbun t ire a condi iilor de munc ;.. determin ri i analize de laborator privind factorii de risc;.. formarea, perfec ionarea i testarea personalului care î i desf oar activitatea în domeniul energetic în vederea autoriz rii electricienilor din punct de vedere al securit ii i s n t ii în munc.. Participarea la realizarea transferului tehnologic, prin contracte directe cu agen ii economici, pentru valorificarea rezultatelor cercet rilor din domeniul securit ii muncii..

  Original link path: /ro/domenii-de-cercetare.html
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Noutati :: Stiri
  Descriptive info: Știri.. 24.. 07.. 2012.. 23.. ANUNŢ:.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 06.. 08.. 2012 ora 10.. 00 pentru ocuparea următorul post:.. 1 post - expert marketing cu contract individual de muncă pe durată determinată, în cadrul Colectivului POSDRU ID 55075 al Unităţii de Implementare Proiecte.. Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 30.. 2011, ora 12.. 00.. la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.. Mai multe detalii.. 20.. 6.. Mai sunt locuri la cursul.. GRATUIT.. Legislatie Securitate si Sanatate in Munca - inspector in domeniul SSM- cod COR 325723.. finalizat cu certificat de absolvire CNFPA, organizat.. în Bucureşti.. în perioada.. 16-20 iulie 2012.. , pentru personalul medical din zona BUCURESTI/ILFOV în cadrul proiectului finantat din.. Relaţii Iuliana Scarlat - asistent activitati formare, email:.. laboratorrcb@yahoo.. com.. Detalii.. 5.. A fost actualizată.. 03.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 12.. 2012 ora 10 pentru ocuparea următorul post:.. 1 post – inginer gr.. I în cadrul Departamentului Echipamente Tehnice de Muncă, Laborator Riscuri Mecanice.. Contract individual de muncă pe durată determinată.. Tematica şi bibliografia de concurs se găsesc la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.. Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 10.. 2012, ora 12.. 00, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.. 02.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 23 iulie, ora 12.. 00, pentru ocuparea următorului post:.. 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului de Zgomot şi Vibraţii - Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.. Tematica şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul institutului, Compartimentul Resurse Umane.. Înscrierile se prelungesc până la data de 16 iulie 2012, ora 12.. 19.. 06.. Au fost actualizate următoarele pagini:.. Oficiul de Documentare, Editare, Diseminare a Informaţiilor, Relaţii Publice și Mass-Media -.. Oferta noastră - Publicaţii -.. 18.. A fost actualizată pagina.. Cursuri de Formare Perfecţionare.. 8.. A fost actualizată pagina Despre noi -.. 30.. 05.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următorului post:.. Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.. 21.. Sistemul de management integrat - Politica în domeniul calității, mediului și securităţii şi sănătăţii în muncă.. A fost actualizată pagina Proiecte -.. 11.. A fost actualizată pagina Manifestări ştiinţifice -.. Conferinţa naţională 2011 - Program.. 7.. Pagina principală.. 28.. 25.. 10.. Oferta de cărţi.. Oferta noastră -.. Publicaţii.. 03.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează gratuit un curs de instruire de o zi în domeniul substituției substanțelor chimice periculoase.. Mai multe.. Cursul este organizat împreună cu experți din cadrul proiectului SUBSPORT (.. http://www.. subsport.. eu.. 27.. 02.. Link-uri utile.. 16.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 27.. 2012, ora 12 pentru ocuparea următorului post:.. 1 post - economist gr.. I în cadrul Compartimentului Audit şi Control Financiar.. Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 24.. 00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul institutului.. A fost actualizată pagina Oferta noastră -.. Recunoaşteri -.. Punctul Focal Romania al AESSM -.. 22.. A fost lansată noua versiune a website-ului INCDPM.. 14.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de 15.. 12.. 2011 ora 10 pentru ocuparea următoarelor posturi:.. 1 post - inginer gr.. I în cadrul Organismului de Certificare.. Contract de muncă pe perioadă determinată: 1 an; timp parţial de muncă: 2 ore/zi.. Data limită de depunere a dosarului de concurs este de 12.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data 05.. 2011 ora 10.. 00 pentru ocuparea următoarelor posturi:.. 1 post - documentarist gr.. III în cadrul Centrului de Formare Profesională.. 1 post - tehnician treapta I în cadrul Centrului de Formare Profesională.. II în cadrul Compartimentului Financiar – Contabilitate.. Laboratorul Zgomot şi Vibraţii -.. Noise At Work.. 4.. 10.. Oferta de.. Instrucţiuni cadru de securitate şi sănătate în muncă.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:.. 1 post - cercetător ştiinţific în cadrul Laboratorului Riscuri Chimice şi Biologice – Departamentul Mediul de Muncă şi Mediul Înconjurător.. 1 post - cercetător ştiinţific gradul III în cadrul laboratorului Sinteze Evaluare Riscuri – Departamentul Sisteme de Muncă.. Conţinutul dosarului de concurs va fi conform art.. 15 alin (6) şi art.. 16 (3) lit.. b), c) din Legea nr.. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.. Alte cerinţe : abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate organizare şi planificare, conştiinciozitate, sociabilitate, disponibilitate de deplasare în localitate şi în ţară.. 1 post - asistent de cercetare ştiinţifică în cadrul Laboratorului Riscuri Mecanice – Departament Echipamente Tehnice de Muncă.. Cerinţe : absolvent cu examen de licenţă sau diplomă (Facultatea Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice – Universitatea Politehnică), cunoaşterea unei limbi oficiale a U.. E.. , operare PC.. Alte cerinţe: abilităţi analitice şi de raţionament, aptitudini de comunicare, capacitate de organizare şi planificare, iniţiativă, conştiinciozitate, sociabilitate, disponibilitate de deplasare în localitate şi în ţară.. 15 alin (6) din Legea nr.. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare.. Tematica şi bibliografia sunt disponibile la sediul institutului, Comp.. Resurse Umane Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării anunţului.. Relaţii suplimentare la telefon 021/313.. 17.. 28.. int.. 231.. INCDPM "Alexandru Darabont" organizează concurs în data de.. 05.. 09.. 2011, ora 10.. , pentru ocuparea următorului post:.. 1 post - inginer gradul III.. în cadrul Laboratorului de Riscuri Mecanice al Departamentului Echipamente Tehnice de Muncă.. 3.. Proiecte -.. 17.. Institutul nostru vă pune la dispoziţie o serie de afişe tematice pe problematică de securitate a muncii şi a mediului.. Într-o lume tot mai preocupată de aspectele de mediu, afişe tematice răspund acestor cerinţe prin elemente sugestive la adresa unui comportament corect şi civilizat faţă de mediul de muncă şi cel încojurător.. Afişele se pot achiziţiona de la depozitul de publicaţii, costul unui afiş format A4 plastifiat fiind de 3 lei + TVA.. 12.. 1 post - responsabil elaborare documentaţie, experimentare şi validare model evaluare a riscurilor de SSM,.. cu contract individual de muncă pe.. durată determinată.. , în cadrul Colectivului  ...   gr.. I în cadrul Compartimentului Audit şi Control Financiar.. Detalii pe.. prima pagină.. A fost autorizat cursul Manager al sistemului de management SSM - Cod COR 242315 -.. Autorizatia o puteti vizualiza aici.. 01.. Departamentul Mediul de muncă și mediul înconjurător - Contact.. Laboratorul Riscuri Chimice și Biologice - Contact.. În curs de autorizare de către CNFPA - programul de perfecţionare pentru.. MANAGER AL SISTEMULUI DE MANAGEMENT SSM, COR 242315.. Oferta de cursuri.. Recunoaşteri - Premii internaţionale.. Recunoaşteri - Premii naţionale.. Oferta noastră - Publicaţii - Distribuitori INCDPM.. Laboratorul Riscuri Chimice și Biologice - Prezentare.. Laboratorul Riscuri Chimice și Biologice - Activităţi specifice.. Laboratorul Riscuri Chimice și Biologice - Colectivul de Riscuri Chimice.. Laboratorul Riscuri Chimice și Biologice - Colectivul de Riscuri Biologice.. A fost actualizat.. 13.. Laboratorul Riscuri Fizice - Colectivul de Zgomot, Vibraţii şi Ultrasunete.. A apărut, în Monitorul Oficial nr.. 661 din 27 septembrie 2010,.. Hotărârea de guvern nr.. 955 din 8 septembrie 2010, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.. 319/2006.. INCDPM Alexandru Darabont achiziţionează prin procedură de cerere de oferte servicii de publicitate şi organizare conferinţe, Cod CPV 79341000-6, 55120000-7 (Rev.. Documentaţia de atribuire se găseşte pe SEAP dar şi.. 2010, ora 10:00.. Valoarea maximă estimată: 457.. 960 lei fără TVA.. Despre noi - Structura organizatorică.. Oferta noastră - Publicaţii - Afişe/Postere.. Departamentul Echipamente Tehnice de Muncă - Contact.. 9.. În perioada.. 06.. 2010 – 09.. , institutul nostru intenţionează să prezinte o parte dintre realizările sale în domeniul prevenirii şi combaterii riscurilor profesionale la Complexul Expoziţional ROMEXPO, Pavilionul 13, unde se va organiza.. SALONUL CERCETĂRII 2010 - Expoziţia realizărilor cercetării româneşti.. Au fost actualizate urm toarele pagini:.. Oferta noastră - Publicaţii - Postere.. Oferta noastră - Publicaţii - Filme.. Oferta noastră - Publicaţii - Formulare SSM.. 2.. Noutăţi - Proiecte.. Despre noi - Realizări.. In cadrul simpozionului Absorbţia fondurilor structurale, alternativa în cercetarea ştiinţifică şi în infrastructură desfăşurat în 11 Iunie 2010, la Amfiteatrul Nicolae Cajal al Institutului de Virusologie Ştefan S.. Nicolau din Şos.. Mihai Bravu nr.. 285, sector 3, Bucureşti, s-a lansat proiectul.. INTĂRIREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PRIN INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA IT.. Pe site-ul Ministerului Muncii, protecţiei sociale şi familiei a apărut.. Proiectulul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.. A fost actualizat pagina.. Publicații - Revista Risc şi Securitate în Muncă.. Despre noi - Conducere.. programarea cursurilor.. Departamentul Mediul de munc i mediul înconjur tor - Contact.. Laboratorul Riscuri Fizice - Colectivul de Radia ii Neionizante.. Departamentul Sisteme de Munc.. Departamentul Echipamente Tehnice de Munc.. Compartimentul Rela ii Interna ionale.. Departamentul Echipamente Tehnice de Munc - Contact.. Organismul de certificare - Activit i specifice.. A FOST ACTUALIZAT PROGRAMAREA CURSURILOR.. i sec iunea.. CONTACT.. Linkuri utile.. Harta site.. Programare cursuri.. Departamentul Mijloace Individuale de Protec ie - Contact.. Oferta noastr.. Structura organizatoric.. Rapoarte de activitate.. Prezent ri INCDPM.. Organismul de certificare.. A fost actualizat oferta de.. cursuri.. A fost actualizat lista de.. firme distribuitoare.. Publica ii, instruc iuni cadru, modalit i de achizi ie i firme distribuitoare.. 2009.. Urm toarele publica ii urmeaz s apar în viitorul apropiat:.. Instruc iuni-cadru de securitate i s n tate în munc pentru activit ile de fabricare, transport i depozitare a produselor organice (exclusiv petrochimice) cod 21.. Instruc iuni-cadru de securitate i s n tate în munc pentru activit ile de fabricare, transport i depozitare a produselor anorganice cod 22.. Instruc iuni-cadru de securitate i s n tate în munc pentru lucr ri de drumuri, poduri i construc ii c i ferate cod 23.. INCDPM scoate la concurs un post de CP I.. Acest anunt despre concurs si post a fost.. publicat în ziarul România Liber din data de 05.. 2009 i Bursa din 07.. Candidatul inscris pentru concurs este dl.. dr.. ing.. Stefan Gabriel Kovacs.. Fisa de prezentare.. Lista de lucrari.. Lansarea.. noii versiuni a site-ului.. Institutului Na ional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protec ia Muncii Alexandru Darabont.. Chestionar.. on line privind evaluarea factorilor psihosociali.. Au aparut.. Instruc iuni-cadru de securitate i s n tate în munc pentru activit i desf urate în cadrul antierelor de construc ii civile i industriale.. Raportul de activitate.. al a Institutului Na ional de Cercetare Dezvoltare pentru Protec ia Muncii Alexandru Darabont pe anul 2008.. format pdf.. Instruc iunile Cadru pentru o serie de activit i din economie.. Lista acestora o g si i aici.. 2008.. Ofert de servicii.. privind îmbun t irea condi iilor de munc i protec ia mediului exterior prin sisteme de ventilare i re inere a noxelor.. V facem cunoscut c în circa 30 de zile institutul nostru va fi în m sur s comercializeze urm toarele.. instruc iuni-cadru de securitate i s n tate în munc.. click aici.. In aten ia produc torilor de înc l minte de uz professional: În anul 2008 au fost publicate Ordinul MMFES nr.. 94 din 08.. 2008 privind aprobarea.. Listei standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamente individuale de protectie.. Pentru a veni în sprijinul realiz rii obliga iilor legale pe care societatea dumneavoastr le are în domeniul securit ii i s n t ii în munc , în conformitate cu Legea 319/2006 i HG 1425, Institutul Na ional de Cercetare Dezvoltare pentru Protec ia Muncii - Al.. Darabont v ofer o serie de.. servicii.. Raportul de activitate.. al a Institutului Na ional de Cercetare Dezvoltare pentru Protec ia Muncii Alexandru Darabont pe anul 2007.. 2007.. Activitatea Institutului Na ional de Cercetare Dezvoltare pentru Protec ia Muncii Alexandru Darabont se desf oar începând cu luna iulie 2007 în noul sediu din B-dul Ghencea nr.. 35 A, sector 5, în conformitate cu HG 547/06.. 2006.. Pentru producatorii de EIP:.. Condi ii pentru aplicarea marcajului CE dupa 1 ianuarie 2007.. 01.. A intrat în vigoare noua Lege a Securit ii i S n t ii în Munc.. A aparut.. Legislatia in domeniu Securitatii si Sanatatii in Munca 2006..

  Original link path: /ro/noutati/stiri.html
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Oferta Noastra
  Descriptive info: Oferta noastră.. Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Alexandru Darabont (INCDPM) - Bucureşti dispune de un mare potenţial prin specialiştii săi cu experienţă în domeniul.. , şi oferă o gamă largă de cursuri de instruire, publicaţii şi servicii specifice necesare pentru respectarea legislaţiei şi asigurarea unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase pentru lucrătorii clienţilor nostri:.. Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Alexandru Darabont (INCDPM) - Bucureşti organizează.. cursuri de instruire.. pentru.. formarea şi perfecţionarea.. lucrătorilor şi specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.. În cadrul institutului functionează organismul de certificare.. ICSPM-CS.. organism de certificare notificat la nivel european (NB 1805).. pentru evaluarea conformităţii echipamentelor  ...   oferite de specialiştii Institutului Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Protecţia Muncii Alexandru Darabont acoperă o gamă largă de activităţi diverse legate de domeniul.. , atât din categoria.. cercetărilor,.. fundamentale de bază şi orientate pentru diferitele aspecte ale securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi servicii de consultanţă, asistenţă tehnică, evaluare risc, prevenire şi protecţie, diverse analize şi încercări privind domeniile.. SSM.. , etc.. Publica ii.. Publicaţiile.. pe care le oferim în domeniul.. sunt atât rezultatul studiilor de cercetare ale cercetătorilor noştri cât şi prelucrări ale unor documente legislative referitoare la.. sănătatea şi securitatea în muncă.. , redactate şi pregătite de specialişti astfel încât să fie utile clienţilor noştri ….. continuare..

  Original link path: /ro/oferta-noastra.html
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Manifestari Stiintifice
  Descriptive info: Manifestări ştiinţifice.. Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.. Organizaţia Internaţională a Muncii sărbătoreşte, ca în fiecare an, în data de 28 aprilie, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, pentru a promova prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivel mondial.. Printre evenimentele organizate pentru a marca ziua internaţională a securităţii şi sănătăţii în muncă, remarcăm:.. INCDPM.. ș.. i Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) au organizat pentru perioada 26-27 aprilie 2012, la Cluj-Napoca, Seminarul Regional de Informare din cadrul Proiectului Securitatea şi sănătatea în muncă, o premisă pentru competitivitate , adresat Regiunii Nord-Vest.. Evenimentul face parte din seria celor opt Seminarii Regionale de Informare organizate în toată ţara și se adresează.. managerilor, întreprinzătorilor şi angajaţilor din sectorul HORECA.. Experţii români şi internaţionali prezintă.. informaţii la zi.. despre modul de aplicare a legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă, exemple de bune practici ale unor companii din ţară şi din Europa în managementul riscurilor şi organizarea flexibilă a muncii în hoteluri, restaurante şi firme de catering..  ...   conştientizare a grupului ţintă privind aspectele de securitate şi sănătate în domeniul medical.. La sediul INCDPM s-a desfăşurat în data de 23 Aprilie 2012, în cadrul proiectului SUBSPORT- Substitution Support Portal, finanţat de Programul Life al Uniunii Europene (LIFE+), de Institutul Federal pentru securitate şi sănătate în muncă din Germania (BAuA) şi Ministerul Agriculturii, Padurilor, Mediului şi Apelor din Austria (Federal Ministry), cursul de evaluare şi identificare a alternativelor substanţtelor periculoase.. Participanţii sunt reprezentanţi ai autorităţilor, companiilor industriale, sindicatelor, ONG-urilor şi altor părţi interesate în substituţia substanţelor periculoase în produşi şi procese mai puţin poluante şi mai puţin agresive la adresa securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.. Manifestare ştiinţifică:.. Prevenirea Riscurilor Profesionale – Obiectivul Nostru Comun, INCDPM - 60 de Ani de Cercetare în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă în România.. - Conferinţă Naţională organizată de catre INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti în data de 2 noiembrie 2011 la Bucuresti în cadrul Campaniei.. LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE.. BINE PENTRU TINE - BINE PENTRU AFACERE.. a Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă..

  Original link path: /ro/manifestari-stiintifice.html
  Open archive

 • Title: INCDPM "Alexandru Darabont" :: Proiecte
  Original link path: /ro/proiecte.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 168