www.archive-ro-2012.com » RO » M » MS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 6 . Archive date: 2012-07.

 • Title: Ministerul Sanatatii
  Descriptive info: .. Integritate.. >.. Prezentare proiect.. Documente de suport.. Informatii media.. Activitatile proiectului.. Galerie.. Contact.. Vechiul site www.. ms.. ro.. ISTORICUL INIŢIATIVEI.. DE ÎNFIINŢARE A UNEI STRUCTURI DE INTEGRITATE.. LA NIVELUL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII.. Începând cu anul 2007, Ministerul Sănătăţii a fost implicat în redactarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2008 2010, în elaborarea şi în aplicarea de măsuri aferente planului de acţiune sectorial.. Eforturile întreprinse între anii 2008 2010 au condus la conturarea necesităţii existenţei unui structuri specializate pentru prevenirea corupţiei în sistemul de sănătate.. În anul 2009, Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei prin Centrul Naţional pentru Integritate a propus Ministerului Sănătăţii înfiinţarea unui structuri de integritate care să prevină corupţia în sistemul sanitar românesc.. Raportul.. Comisiei Europene.. privind Mecanismul de Cooperare şi Verificare din luna iulie 2011 menţiona:.. Ministerul Sănătăţii a instituit un grup de experţi pentru pregătirea unui proiect în cooperare cu parteneri din societatea civilă, care urmăreşte aplicarea unor măsuri destinate creşterii nivelului integrităţii şi responsabilităţii în sistemul medical.. Totuşi, rezultatul acestei iniţiative nu este încă vizibil.. Ulterior, Ministerul Sănătăţii a iniţiat Hotărârea de Guvern nr.. 755/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, care include în organigrama Ministerului noua structură de integritate.. Compartimentul Integritate a fost confirmat apoi prin Hotărârea de Guvern nr.. 8/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii.. În vederea operaţionalizării structurii de integritate, Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei au dezvoltat proiectul Bună Guvernare prin Integritate şi Responsabilitate în Sistemul de Sănătate Românesc , proiect cofinanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.. Proiectul a fost menţionat ca aspect pozitiv în evaluarea independentă realizată de către experţii internaţionali contractaţi de Ministerul Justiţiei, în vederea evaluării Strategiei Naţionale Anticorupţie 2008 2010.. De asemenea, în Raportul Comisiei Europene din luna februarie 2012, proiectul privind operaţionalizarea structurii de integritate este menţionat, alături de alte proiecte anticorupţie:.. Începând cu vara anului 2011, a fost ob.. ţ.. inută finanţare prin fonduri europene pentru unele proiecte anticorupţie aferente Ministerului Educaţiei,.. Ministerului Sănătăţii.. şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.. Implementarea acestor proiecte a început şi se aşteaptă rezultatele acestora.. PREZENTAREA PROIECTULUI.. BUNĂ GUVERNARE PRIN INTEGRITATE ŞI RESPONSABILITATE ÎN SISTEMUL  ...   Realizarea de cercetări sociologice referitoare la gradul de satisfacţie al pacienţilor privind nivelul serviciilor publice şi diagnoza factorilor instituţionali şi legislativi care limitează calitatea serviciilor publice şi cresc gradul de vulnerabilitate la corupţie în acest sector.. Creşterea capacităţii instituţionale a Ministerului Sănătăţii şi a unităţilor sanitare prin instruirea a 373 reprezentanţi ai unităţilor sanitare descentralizate din toate judeţele ţării, a 11 funcţionari din cadrul Ministerului Sănătăţii, a 42 reprezentanţi din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene, în domeniul promovării calităţii şi integrităţii în serviciile de sănătate, a 840 reprezentanţi din managementul unităţilor sanitare, care vor constitui nucleul Consiliilor Etice din cadrul unităţilor sanitare şi o serie de alte instruiri pentru personal din sistemul sanitar.. Elaborarea unui manual de bune practici în domeniul integrităţii, destinat personalului de conducere al unităţilor sanitare, în scopul îmbunătăţirii activităţii Consiliilor Etice de la nivelul acestora, realizat şi distribuit personalului de conducere din 420 unităţi sanitare.. Elaborarea şi monitorizarea aplicării documentelor strategice anticorupţie referitoare la corupţia din sistemul sanitar (raportări lunare, semestriale şi anuale).. Elaborarea şi fundamentarea a 5 propuneri de politici publice în domeniile: achiziţii publice, activităţi de control, integritate sau în scopul aplicării documentelor strategice anticorupţie referitoare la sectorul sănătate şi transmiterea acestor propuneri spre implementare factorilor decidenţi.. În urma implementării proiectului, vor rezulta următoarele beneficii:.. Operaţionalizarea unei.. şi a reţelei naţionale aferente în scopul promovării integrităţii la nivelul sistemului sanitar.. Creşterea capacităţii instituţiilor descentralizate din sectorul sănătate de a prelua toate funcţiile specifice sistemului de sănătate.. Promovarea calităţii şi integrităţii în serviciile oferite de sistemul sanitar românesc.. Sprijinirea aplicării mecanismelor de coordonare a documentelor strategice în domeniul anticorupţie.. Limitarea posibilităţilor de deturnare a fondurilor din sistemul de sănătate (prin fraudarea procedurilor de achiziţii publice, a contractărilor şi deturnarea bunurilor patrimoniale şi a corupţiei asociată acestor fapte).. Întărirea gradului de cooperare între instituţiile implicate în elaborarea şi controlul aplicării politicilor de descentralizare în domeniul sănătăţii şi cele implicate în implementarea acestora.. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative , iar bugetul total al acestuia este de 7.. 011.. 560,70 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă 5.. 959.. 826,60 lei.. Copyright 2010 - Ministerul Sănătăţii.. Toate drepturile rezervate..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Ministerul Sanatatii
  Descriptive info: HG 215 ANEXA NR 1.. HG 215 ANEXA NR 2.. HG 215 ANEXA NR 3.. Plan actiune MS..

  Original link path: /?pag=229
  Open archive

 • Title: Ministerul Sanatatii
  Original link path: /?pag=230
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ministerul Sanatatii
  Original link path: /?pag=231
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ministerul Sanatatii
  Original link path: /?pag=232
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Ministerul Sanatatii
  Original link path: /?pag=233
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 6