www.archive-ro-2012.com » RO » M » MSF-DGF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 15 . Archive date: 2012-07.

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: .. CATALOGUL NATIONAL AL PRETURILOR LA MEDICAMENTELE DE UZ UMAN ELIBERATE CU PRESCRIPTIE MEDICALA, AUTORIZATE DE PUNERE PE PIATA.. Editia 1 Aprilie 2012.. Editia 1 Iulie 2012.. Cursurile de schimb medii al valutelor pentru anul 2012, conform Comisiei Na ionale de Prognozã:.. LEI / EURO.. 4,26.. LEI / USD.. 3,03.. LEI / CHF..  ...   / 100 JPY.. 4,09.. LEI / PLN.. 0,97.. LEI / CZK.. 0,17.. LEI / BGN.. 2,20.. LEI / 100 HUF.. 1,39.. LEI / EGP.. 0,51.. LEI / INR.. 0,06.. LEI / LTL.. 1,25.. LEI / JOD.. 4,50.. LEI / MDL.. 0,26.. LEI / RSR.. 0,04.. LEI / TRY.. 1,75.. LEI / HRK.. 0,57..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: Baza legala.. Consultare.. Download.. CATALOGUL NATIONAL AL PRETURILOR LA MEDICAMENTELE DE UZ UMAN ELIBERATE CU PRESCRIPTIE MEDICALA,.. AUTORIZATE DE PUNERE PE PIATA.. HOME.. legenda..

  Original link path: /msf-dgf29/index.htm
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: Baza.. legala.. CATALOGUL NATIONAL AL PRETURILOR.. MEDICAMENTELOR DE UZ UMAN AUTORIZATE DE PUNERE PE PIATA.. MINISTERUL S N T II.. ORDIN NR.. 245.. / 16.. 03.. 2012.. pentru aprobarea pre urilor la medicamentele cuprinse în Catalogul Na ional al pre urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia în România.. Ministrul S n t ii,.. Având în vedere:.. -.. prevederile art.. 851 din Titlul XVII Medicamentul , din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare,.. 140, alin.. (2), lit.. e) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.. 571/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare,.. Ordinul ministrului s.. n.. t.. ii nr.. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al pre urilor la medicamentele de uz uman, cu modific.. rile i complet.. rile ulterioare,.. În temeiul art.. 7, alin.. (4) din Hot rârea de Guvern nr.. 144/2010 privind organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii,.. cu modific rile i complet.. rile ulterioare.. V zând referatul Direc iei Politica Medicamentului nr.. R.. L.. /2333/16.. Emite urm torul.. ORDIN.. ART.. 1.. (1).. Se aprob pre urile la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul na ional al pre urilor medicamentelor de uz uman autorizate  ...   România cu pre urile produselor nou-avizate / reavizate în perioada 19 decembrie 2011 17 martie 2012.. (3).. Actualizarea pre urilor medicamentelor de uz uman cuprinse în Catalogul na ional al pre urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia în România, cu completãrile i modificãrile ulterioare se face la cursul valutar utilizat în alcãtuirea bugetului pentru anul în curs comunicat de Comisia Na ionalã de Prognozã, respectiv la 4,26 Lei / EURO.. 2.. Pre urile cu ridicata i am nuntul maximale aprobate sunt valabile pân la data de.. 31 martie 2013.. 3.. Prevederile prezentului ordin intr în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2012.. 4.. La data intr rii în vigoare a prezentului ordin, orice alt dispozi ie contrar se abrog.. 5.. Direc ia Politica Medicamentului, precum i celelalte direc ii din Ministerul S n t ii, Casa Na ional de Asigur ri de S n tate, direc iile de s n tate publica jude ene i a municipiului Bucure ti, agen ii economici importatori i distribuitori, Compania Na ional Unifarm S.. A.. , precum i unit ile sanitare publice i private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.. 6.. Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.. MINISTRU,.. RITLI.. LADISLAU..

  Original link path: /msf-dgf29/info.asp
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: DENUMIRE COMERCIALA.. DENUMIRE GENERICA.. PRODUCATOR.. Pentru a interoga baza de date, trebuie sa selectati unul din cele trei criterii de mai sus..

  Original link path: /msf-dgf29/interogare.asp
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: Catalog.. editia.. 1.. aprilie.. 2012, format XLS.. 2012, format PDF.. Pentru.. a.. putea.. consulta.. lista.. in format PDF.. aveti.. nevoie.. de.. Acrobat Reader..

  Original link path: /msf-dgf29/download.htm
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: Cod.. CaNaMED.. Codul.. unic.. atribuit.. catre.. Directia.. Politica.. Medicamentului.. din.. cadrul.. M.. S.. produselor.. incluse.. in.. Catalogul.. National al.. Preturilor.. Medicamentelor.. uz.. uman.. ;.. Grupa.. terapeutica.. Codificarea.. medicamentului.. dupa.. sistemul.. ATC (.. Anatomica.. Terapeutica.. Chimica.. );.. U.. T.. Unitatea.. Pret.. producator.. maximal.. Pretul.. pe.. ambalaj.. al.. ;.. cu.. ridicata.. maximal (.. fara.. TVA).. amanuntul.. inclusiv.. Statut.. medicament.. Declarat.. detinator.. /.. reprezentant.. -.. MI.. - medicament.. inovativ.. O.. orfan.. G.. - medicament generic;.. MB.. biosimilar..  ...   necesitate.. DC cu.. semn.. atentionare.. !.. produse.. inexistente.. nomenclatorul.. ANM conform.. adresei.. 1630E/13.. 2012.. înregistrata.. la MS cu nr.. 12759/13.. 2012 cu.. completari.. , cu.. drept.. circulatie.. piata.. farmaceutica.. conform.. Legii.. nr 95/2006, art.. 730,.. alin.. (9).. si.. /.. sau.. ce.. se.. incadreaza.. prevederile.. art.. 7,.. (4).. din.. OMS 75/2009, cu.. modificarile.. completarile.. ulterioare.. caror.. pret.. nu se.. situeaza.. la.. nivel.. minim de comparative.. x.. !.. medicamente.. punere.. este.. suspendata.. recomandarea.. Agentiei.. Europene.. (EMA)..

  Original link path: /msf-dgf29/legenda.asp
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: ORDIN nr.. 653.. 25.. 06.. pentru completarea Ordinului Ministrului Sãnãtã ii nr.. 245 din 16 martie 2012 pentru aprobarea pre urilor la medicamentele cuprinse în Catalogul Na ional al pre urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia ã în România.. Ordinul ministrului s n t ii nr.. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al pre urilor la medicamentele de uz uman, cu modific rile i complet rile ulterioare,.. cu modific rile i complet rile ulterioare.. V zând referatul Direc iei Strategii i Politica Medicamentului nr.. CV/1616/25.. I.. 245/2012 pentru aprobarea pre urilor la medicamentele cuprinse în Catalogul na ional al pre urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.. 190 din 23 martie 2012, se completeaz dup cum urmeaz :.. La articolul 1, dup  ...   22 iunie 2012.. 2.. ) Se diminueaz , la cererea de in torului de Autoriza ie de punere pe pia (APP) sau reprezentantului acestuia, nivelul existent al pre urilor produselor cuprinse în Catalogul na ional al pre urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia în România.. ) Se exclud din Catalogul na ional al pre urilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia produsele ce nu mai pot fi men inute în circuitul terapeutic conform art,730, alin.. (9) din Legea nr.. 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii, cu modific rile i complet rile ulterioare, sau, dup caz, la cererea de in torului de APP sau reprezentantului.. II.. Prevederile prezentului ordin intr în vigoare începând cu data de 1 iulie 2012.. III.. Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I.. VASILE CEPOI.. legenda..

  Original link path: /msf-dgf30/info.asp
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: Catalog editia 1 Iulie 2012, format XLS.. Catalog editia 1 Iulie 2012, format PDF.. Pentru a putea consulta lista in format PDF aveti nevoie de..

  Original link path: /msf-dgf30/download.htm
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: Cod CaNaMED.. Codul unic atribuit de catre Directia Politica Medicamentului din cadrul M.. produselor incluse in Catalogul National al Preturilor Medicamentelor de uz uman;.. Grupa terapeutica.. Codificarea medicamentului dupa sistemul ATC (Anatomica Terapeutica Chimica);.. Unitatea Terapeutica;.. Pret de producator maximal.. Pretul de producator maximal pe ambalaj al medicamentului;.. Pret cu ridicata maximal.. Pretul cu ridicata maximal (fara TVA) pe ambalaj al medicamentului;.. Pret cu amanuntul maximal.. Pretul cu amanuntul maximal (inclusiv TVA) pe ambalaj al medicamentului;.. Statut medicament.. Declarat de detinator / reprezentant.. - medicament inovativ;.. - medicament orfan;.. medicament biosimilar..  ...   de atentionare ! - produse inexistente in nomenclatorul ANM conform adresei nr.. 29088E/14.. 2012 înregistrata la MS cu nr.. 29088/15.. 2012 cu completari, cu drept de circulatie pe piata farmaceutica conform Legii nr 95/2006, art.. 730, alin (9) si/sau produse ce se incadreaza in prevederile art.. 7, alin.. (4) din OMS 75/2009, cu modificarile si completarile ulterioare al caror pret de producator nu se situeaza la nivel minim de comparative.. x cu semn de atentionare ! medicamente a caror punere pe piata este suspendata la recomandarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA)..

  Original link path: /msf-dgf30/legenda.asp
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: Selectati produsele ale caror denumiri comerciale încep cu : 0-9, A B C.. Z.. Introduceti cel putin o litera..

  Original link path: /msf-dgf29/dencom.asp
  Open archive

 • Title: MSF-DGF
  Descriptive info: Selectati o Denumire Comuna Internationala (DCI).. --Selecteaza DCI--.. ABACAVIRUM.. ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM.. ABACAVIRUM + LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM.. ABATACEPTUM.. ABCIXIMABUM.. ACARBOSUM.. ACECLOFENACUM.. ACEMETACINUM.. ACENOCUMAROLUM.. ACETAZOLAMIDUM.. ACETYLCYSTEINUM.. ACICLOVIRUM.. ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90.. ACIDUM ALENDRONICUM.. ACIDUM ASCORBICUM.. ACIDUM AZELAICUM.. ACIDUM CLODRONICUM.. ACIDUM CROMOGLICICUM.. ACIDUM FOLICUM.. ACIDUM FUSIDICUM.. ACIDUM GADOBENICUM.. ACIDUM GADOPENTETICUM.. ACIDUM GADOTERICUM.. ACIDUM GADOXETICUM.. ACIDUM HIALURONICUM.. ACIDUM IBANDRONICUM.. ACIDUM MEFENAMICUM.. ACIDUM NALIDIXICUM.. ACIDUM PAMIDRONICUM.. ACIDUM RISEDRONICUM.. ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-LIPOICUM).. ACIDUM TRANEXAMICUM.. ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM.. ACIDUM VALPROICUM + SARURI.. ACIDUM ZOLEDRONICUM.. ACITRETINUM.. ADALIMUMABUM.. ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM.. AGALSIDASUM ALFA.. AGALSIDASUM BETA.. AGOMELATINUM.. ALANIL-GLUTAMINA.. ALBENDAZOLUM.. ALEMTUZUMABUM.. ALFACALCIDOLUM.. ALFUZOSINUM.. ALGLUCOSIDASUM ALPHA.. ALISKIRENUM.. ALLOPURINOLUM.. ALPRAZOLAMUM.. ALPROSTADILUM.. ALTEPLASUM.. AMANTADINUM.. AMBRISENTANUM.. AMFEPRAMONUM.. AMIFOSTINUM.. AMIKACINUM.. AMINOGLUTETHIMIDUM.. AMINOPHYLLINUM.. AMIODARONUM.. AMISULPRIDUM.. AMITRIPTYLINUM.. AMLODIPINUM.. AMOBARBITALUM.. AMOXICILLINUM.. AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM.. AMPICILLINUM.. AMPICILLINUM + SULBACTANUM.. ANAGRELIDUM.. ANASTROZOLUM.. ANIDULAFUNGINUM.. APIXABANUM.. APOMORFINUM.. APREPITANTUM.. ARIPIPRAZOLUM.. ASENAPINUM.. ASPARAGINAZUM.. ASPARAGINAZUM PEGILATE.. ATAZANAVIRUM.. ATENOLOLUM.. ATOMOXETINUM.. ATORVASTATINUM.. ATOSIBANUM.. ATOVAQUINUM + PROGUANILI HYDROCHLORIDUM.. ATRACURIUM.. ATREMETHER + LUMEFANTRINE.. ATROPINUM.. AZACITIDINUM.. AZATHIOPRINUM.. AZELASTINUM.. AZITHROMYCINUM.. BACLOFENUM.. BARII SULFAS.. BASILIXIMABUM.. BAZEDOXIFENUM.. BECLOMETASONUM.. BELIMUMABUM.. BEMIPARINUM.. BENAZEPRILUM.. BENFOTIAMINUM.. BENZATHINI BENZYLPENICILLINUM.. BENZYLPENICILLINUM.. BENZYLUM BENZOICUM.. BETAHISTINUM.. BETAMETHASONUM.. BETAXOLOLUM.. BEVACIZUMABUM.. BEZAFIBRATUM.. BICALUTAMIDUM.. BIFONAZOLUM.. BIMATOPROSTUM.. BIPERIDENUM.. BISMUTHI SUBCITRAS.. BISOPROLOLUM.. BISOPROLULUM.. BLEOMYCINUM SULFAS.. BORTEZOMIBUM.. BOSENTANUM.. BRIMONIDINUM.. BRINZOLAMIDUM.. BRIVUDINUM.. BROMAZEPAMUM.. BROMFENACUM.. BROMOCRIPTINUM.. BUDESONIDA.. BUDESONIDUM.. BUFORMINUM.. BUPIVACAINUM.. BUPRENORFINUM.. BUPROPIONUM.. BUSPIRONUM.. BUSULFANUM.. BUTOCONAZOLUM.. BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM.. CABAZITAXELUM.. CABERGOLINA.. CAFEINUM CITRAT.. CALCII DOBESILAS.. CALCII FOLINAS.. CALCII GLUCONAS.. CALCIPOTRIOLUM.. CALCITONINUM (SOMON).. CALCITRIOLUM.. CALCIUM POLISTIREN SULFONAT.. CANDESARTANUM CILEXETIL.. CAPECITABINUM.. CAPSAICINUM.. CAPTOPRILUM.. CARBAMAZEPINUM.. CARBAZOCHROMI SALICYLAS.. CARBETOCINUM.. CARBIMAZOLUM.. CARBOCISTEINUM.. CARBOPLATINUM.. CARTEOLOLUM.. CARVEDILOLUM.. CASPOFUNGINUM.. CATUMAXOMABUM.. CEFACLORUM.. CEFADROXILUM.. CEFALEXINUM.. CEFAZOLINUM.. CEFEPIMUM.. CEFIXIMUM.. CEFOPERAZONUM.. CEFOTAXIMUM.. CEFPIRONUM.. CEFTAZIDIMUM.. CEFTIBUTENUM.. CEFTRIAXONUM.. CEFUROXIMUM.. CELECOXIBUM.. CERTOLIZUMAB PEGOL.. CETIRIZINUM.. CETRORELIXUM.. CETUXIMABUM.. CHINIDINI SULFAS.. CHLORAMBUCILUM.. CHLORAMPHENICOLUM.. CHLORPHENAMINUM.. CHLORPROMAZINUM.. CHLORZOXAZONUM.. CICLESONIDUM.. CICLOPIROXUM.. CICLOSERINUM.. CICLOSPORINUM.. CIMETIDINUM.. CINACALCETUM.. CINNARIZINUM.. CINOLAZEPAMUM.. CIPROFIBRATUM.. CIPROFLOXACINUM.. CISATRACURIUM.. CISPLATINUM.. CITALOPRAMUM.. CLADRIBINUM.. CLARITHROMYCINUM.. CLINDAMYCINUM.. CLOBETASOLUM.. CLOFARABINUM.. CLOMIFENUM.. CLOMIPRAMINUM.. CLONAZEPAMUM.. CLONIDINUM.. CLOPIDOGRELUM.. CLORAZEPAT DIKALII.. CLORHIDRAT DE METADONA.. CLOZAPINUM.. CODEINUM.. CODERGOCRINUM.. COLCHICINUM.. COLECALCIFEROLUM.. COLISTINUM.. COMBINATII.. COMBINATII ( ACIDUM ACETYLSALICYLICUM + ESOMEPRAZOLUM).. COMBINATII (ACID ACETYLSALICYLICUM + DIPYRIDAMOLUM).. COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM).. COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + BETAMETHASONUM).. COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM + HYDROCORTISONUM).. COMBINATII (AMINOACIZI).. COMBINATII (AMLODIPINA + VALSARTAN + HIDROCHLOROTIAZIDA).. COMBINATII (AMLODIPINUM + VALSARTANUM).. COMBINATII (ATORVASTATINUM + AMLODIPINUM).. COMBINATII (BECLOMETASONUM + FORMOTEROLUM).. COMBINATII (BETAMETHASONUM + ACIDUM SALICYLICUM).. COMBINATII (BIMATOPROSTUM + TIMOLOLUM).. COMBINATII (BISOPROLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM).. COMBINATII (BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM).. COMBINATII (BUDESONIDUM + FORMOTEROLUM).. COMBINATII (BUPRENORPHINUM + NALAXONE).. COMBINATII (CALCII ACETAS + MAGNESII SUBCARBONAS).. COMBINATII (CALCIPOTRIOLUM + BETAMETHASONUM).. COMBINATII (CANDESARTANUM CILEXETIL + HYDROCHLOROTHIAZIDUM).. COMBINATII (CEFOPERAZONUM + SULBACTAMUM).. COMBINATII (CINARIZINUM + DIMENHIDRINATUM).. COMBINATII (CIPROTERONUM + ETINILESTRADIOL).. COMBINATII (CLOPIDOGRELUM + ACIDUM ACETYLSALICYLICUM).. COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM + BETHAMETASONUM).. COMBINATII (CLORAMPHENICOLUM + DEXAMETHASONUM).. COMBINATII (CLORMADINONA + ETINILESTRADIOL).. COMBINATII (DESLORATADINUM + PSEUDOEPHEDRINE).. COMBINATII (DEXAMETHASONUM + NEOMICINUM).. COMBINATII (DORZOLAMIDUM + TIMOLOLUM).. COMBINATII (DUTASTERIDUM + TAMSULOSINUM).. COMBINATII (ENALAPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM).. COMBINATII (ENALAPRILUM + LERCANIDIPINUM).. COMBINATII (ESTRADIOLUM + DIENOGESTUM).. COMBINATII (ETINILESTRADIOL + DROSPIRENONUM).. COMBINATII (ETINILESTRADIOL + GESTODENE).. COMBINATII (ETONOGESTREL + ETINILESTRADIOL).. COMBINATII (FERROSI SULFAS + ACIDUM ASCORBICUM).. COMBINATII (FOLLITROPINUM ALFA + LUTROPINUM ALFA).. COMBINATII (FOSINOPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM).. COMBINATII (GENTAMYCINUM + BETHAMETASONUM).. COMBINATII (GESTODENE + ETINILESTRADIOL).. COMBINATII (GESTODENUM + ETINILESTRADIOLUM).. COMBINATII (IPRATROPII BROMIDUM + SALBUTAMOLUM).. COMBINATII (IRBERSARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM).. COMBINATII (IRBESARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM).. COMBINATII (ISOTRETINOINUM + ERITROMICINUM).. COMBINATII (KETOPROFENUM + OMEPRAZOLUM).. COMBINATII (LATANOPROSTUM + TIMOLOLUM).. COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM + ENTACAPONUM).. COMBINATII (LEVODOPUM + CARBIDOPUM).. COMBINATII (LIPIDE).. COMBINATII (LISINOPRILUM + AMLODIPINUM).. COMBINATII (LOSARTANUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM).. COMBINATII (METFORMINUM + GLIBENCLAMIDUM).. COMBINATII (METOPROLOLUM + FELODIPINUM).. COMBINATII (METRONIDAZOLUM + CLOTRIMAZOLUM).. COMBINATII (METRONIDAZOLUM + MICONAZOLUM).. COMBINATII (MOMETASONUM + ACID SALICILICUM).. COMBINATII (NAPROXEN + ESOMEPRAZOL).. COMBINATII (NAPROXENUM + ESOMEPRAZOLUM).. COMBINATII (NEBIVOLOLUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM).. COMBINATII (NEOMYCINUM + DEXAMETHASONUM + POLIMYXYNUM).. COMBINATII (NEOMYCINUM + DEXAMETHASONUM).. COMBINATII (NETILMICINA + DEXAMETHASONUM).. COMBINATII (NITRENDIPINUM + ENALAPRILUM).. COMBINATII (OLMESARTAN MEDOXOMIL + AMLODIPINA).. COMBINATII (OLMESARTANUM + AMLODIPINUM).. COMBINATII (OXICODONUM + NALOXONUM).. COMBINATII (PARACETAMOLUM + CODEINUM).. COMBINATII (PERINDOPRILUM + AMLODIPINUM).. COMBINATII (PERINDOPRILUM + INDAPAMIDUM).. COMBINATII (PIOGLITAZONUM + METFORMINUM).. COMBINATII (QUINAPRILUM + HYDROCHLOROTHIAZIDUM)..  ...   GLIQUIDONUM.. GLUCOSAMINUM.. GLUCOSUM.. GLYCEROFOSFATUM.. GOLIMUMAB.. GONADOTROPHINUM CHORIONICUM.. GONADOTROPHINUM CHORIONICUM ALFA.. GONADOTROPHINUM GHORIONICUM.. GONADOTROPINA CORIONICA INALT PURIFICATA.. GOSERELINUM.. GRANISETRONUM.. HALOPERIDOLUM.. HEPARINUM.. HEXOPRENALINUM.. HIDROLIZAT DE PROTEINA DIN CREIER DE PORCINA.. HISTRELINA.. HOMEOPATE.. HYDROCHLOROTHIAZIDUM.. HYDROCORTISONUM.. HYDROCORTISONUM BUTYRATUM.. HYDROXYCARBAMIDUM.. HYDROXYCHLOROQUINUM.. HYDROXYETHYL - AMIDON.. IBUPROFENUM.. ICATIBANTUM.. IDARUBICINUM.. IDURSULFASE.. IFOSFAMIDUM.. ILOPROSTUM.. IMATINIBUM.. IMIGLUCERASUM.. IMIPENEMUM + CILASTATINUM.. IMIQUIMODUM.. INDAPAMIDUM.. INDINAVIRUM.. INDOMETACINUM.. INFLIXIMABUM.. INOSINUM.. INSULINE UMANE.. INSULINUM ASPART.. INSULINUM DETEMIR.. INSULINUM GLARGINE.. INSULINUM GLULIZINA.. INSULINUM LISPRO.. INTERFERONUM ALFA (HUIFN-ALFA-LE).. INTERFERONUM ALFA 2a.. INTERFERONUM ALFA 2b.. INTERFERONUM ALFA NATURAL.. INTERFERONUM BETA 1-B.. INTERFERONUM BETA 1a.. IOBITRIDOLUM.. IODIXANOLUM.. IOHEXOLUM.. IOMEPROLUM.. IOPAMIDOLUM.. IOPROMIDUM.. IOVERSOLUM.. IPRATROPII BROMIDUM.. IRBESARTANUM.. IRINOTECANUM.. ISOCONAZOLUM.. ISOFLURANUM.. ISONIAZIDUM.. ISOSORBIDI DINITRAS.. ISOSORBIDI MONONITRAS.. ISOTRETINOINUM.. ITRACONAZOLUM.. IVABRADINUM.. KALII CHLORIDUM.. KALII IODIDUM.. KANAMYCINUM.. KETAMINUM.. KETOCONAZOLUM.. KETOPROFENUM.. KETOROLACUM TROMETHAMIN.. KETOTIFENUM.. LACIDIPINUM.. LACOSAMIDUM.. LACTULOSUM.. LAMIVUDINUM.. LAMIVUDINUM + ZIDOVUDINUM.. LAMOTRIGINUM.. LANREOTIDUM.. LANSOPRAZOLUM.. LANTANUM.. LAPATINIBUM.. LARONIDAZUM.. LATANOPROSTUM.. LEFLUNOMIDUM.. LENALIDOMIDUM.. LERCANIDIPINUM.. LETROZOLUM.. LEUPRORELINUM.. LEVAMISOLUM.. LEVETIRACETAMUM.. LEVOBUPIVACAINUM.. LEVOCARNITINUM.. LEVOCETIRIZINUM.. LEVODOPUM + BENSERAZIDUM.. LEVOFLOXACINUM.. LEVOMEPROMAZINUM.. LEVONORGESTRELUM.. LEVOSIMENDANUM.. LEVOTHYROXINUM.. LEVOTIROXINUM + KALII IODIDUM.. LIDOCAINUM.. LINAGLIPTINUM.. LINCOMYCINUM.. LINEZOLIDUM.. LIRAGLUTIDE.. LISINOPRILUM.. LITHII CARBONAS.. LOFLAZEPAT DE ETIL.. LOMUSTINUM.. LOPINAVIRUM + RITONAVIRUM.. LORATADINUM.. LORAZEPAMUM.. LORNOXICAMUM.. LOSARTANUM.. LOVASTATINUM.. LUTROPINUM ALFA.. LYNESTRENOLUM.. MAGNESII SULFAS.. MANNITOLUM.. MAPROTILINUM.. MARAVIROCUM.. MEBENDAZOLUM.. MEBEVERINUM.. MECASERMINUM.. MECLOZINUM.. MEDAZEPAMUM.. MEDROXYPROGESTERONUM.. MEFLOQUINUM.. MEGESTROLUM.. MELATONINUM.. MELOXICAMUM.. MELPHALANUM.. MEMANTINUM.. MENOTROPINUM.. MEPARTRICINUM.. MEPROBAMATUM.. MEQUITAZINUM.. MERCAPTOPURINUM.. MEROPENEMUM.. MESALAZINUM.. MESNUM.. METAMIZOLUM NATRIUM.. METANDIENONUM.. METFORMINUM.. METHADONUM.. METHOTREXATUM.. METHYLDOPUM.. METHYLFENIDATUM.. METHYLPREDNISOLONUM.. METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT.. METOCLOPRAMIDUM.. METOPROLOLUM.. METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETA.. METRONIDAZOLUM.. MIANSERINUM.. MICONAZOLUM.. MIDAZOLAMUM.. MIDODRINUM.. MIFEPRISTONUM.. MILNACIPRANUM.. MILRINONUM.. MINOCYCLINUM.. MINOXIDILUM.. MIRTAZAPINUM.. MITOTANUM.. MITOXANTRONUM.. MIVACURIUM.. MODAFINILUM.. MOMETASONUM.. MONTELUKASTUM.. MORPHYNUM.. MOXIFLOXACINUM.. MOXONIDINUM.. MYCOPHENOLATUM.. MYCOPHENOLATUM MOFETILUM.. NADROPARINUM.. NAFTIDROFURYLUM.. NALBUFINUM.. NALOXONUM.. NALTREXONUM.. NAPROXENUM.. NATALIZUMABUM.. NATAMYCINUM.. NATRII CHLORIDUM.. NATRII HYDROGENI CARBONAS.. NATRII PHENYLBUTYRATE.. NEBIVOLOLUM.. NEFOPAMUM.. NELARABINUM.. NELFINAVIRUM.. NEOSTIGMINI BROMIDUM.. NEOSTIGMINI METILSULFAS.. NEPAFENACUM.. NETILMICINUM.. NEVIRAPINUM.. NICERGOLINUM.. NICORANDILUM.. NIFEDIPINUM.. NIFURATELUM.. NIFUROXAZIDUM.. NILOTINIBUM.. NIMESULIDUM.. NIMODIPINUM.. NITISINONUM.. NITRAZEPAMUM.. NITRENDIPINUM.. NITROFURANTOINUM.. NITROGLYCERINUM.. NIZATIDINUM.. NOMEGESTROLUM.. NORADRENALINUM.. NORFLOXACINUM.. NYSTATINUM.. NYTROGLYCERINUM.. OBIDOXIMI CHLORIDUM.. OCTREOTIDUM.. OFATUMUMAB.. OFLOXACINUM.. OLANZAPINUM.. OLMESARTANUM MEDOXOMILUM.. OLOPATADINUM.. OMALIZUMABUM.. OMEPRAZOLUM.. ONDANSETRONUM.. ORLISTATUM.. OSELTAMIVIRUM.. OTILONIUM BROMIDUM.. OXACEPROLUM.. OXACILINUM.. OXACILLINUM.. OXALIPLATINUM.. OXCARBAZEPINUM.. OXYBATUM SODIUM.. OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM.. OXYBUTYNIN.. OXYCODONUM.. OXYTOCINUM.. PACLITAXELUM.. PALIPERIDONUM.. PALIVIZUMABUM.. PALONOSETRONUM.. PANCREATINUM.. PANCURONII BROMIDUM.. PANITUMUMABUM.. PANTOPRAZOLUM.. PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM.. PARACETAMOLUM.. PARECOXIBUM.. PARICALCITOLUM.. PAROXETINUM.. PAZOPANIB.. PEFLOXACINUM.. PEGFILGRASTIMUM.. PEGINTERFERON alfa - 2a.. PEGINTERFERON alfa - 2b.. PEGVISOMANTUM.. PEMETREXEDUM.. PENICILLAMINUM.. PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS.. PENTAZOCINUM.. PENTOXIFYLLINUM.. PERINDOPRILUM.. PETHIDINUM.. PHENOBARBITALUM.. PHENOXYMETHYLPENICILLINUM.. PHENYEPHRIMUM.. PHENYLBUTAZONUM.. PHENYTOINUM.. PHYTOMENADIONUM.. PILOCARPINUM.. PIMECROLIMUS.. PIOGLITAZONUM.. PIPERACILLINUM + TAZOBACTAMUM.. PIRACETAMUM.. PIRIBEDILUM.. PIROXICAMUM.. PLANTE.. PLERIXAFOR.. PODOPHYLLOTOXINUM.. POSACONAZOLUM.. PRAMIPEXOLUM.. PRAMIRACETAMUM.. PRANOPROFENUM.. PRASUGREL.. PRAVASTATINUM.. PRAZIQUANTELUM.. PRAZOSINUM.. PREDNISOLONUM.. PREDNISONUM.. PREGABALINUM.. PRIMAQUINE.. PROCHLORPERAZINUM.. PROGESTERONUM.. PROMESTRIENUM.. PROMETHAZINUM.. PROPAFENONUM.. PROPOFOLUM.. PROPRANOLOLUM.. PROTAMINI SULFAS.. PROTIONAMIDUM.. PYRANTELUM.. PYRAZINAMIDUM.. PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM.. PYRIDOXINUM.. PYRITINOLUM.. QUETIAPINUM.. QUINAPRILUM.. QUININE SULPHATE.. RACECADOTRILUM.. RALOXIFENUM.. RALTEGRAVIRUM.. RAMIPRILUM.. RANITIDINUM.. RASAGILINUM.. REMIFENTANILUM.. REPAGLINIDUM.. RETAPAMULINUM.. RETEPLASUM.. RETIGABINUM.. RETINOLUM.. REVIPARINUM.. RIBAVIRINUM.. RIFAMPICINUM.. RIFAXIMINUM.. RIFAXIMINUM ALFA.. RILMENIDINUM.. RILPIVIRINA.. RILUZOLUM.. RISPERIDONUM.. RITONAVIRUM.. RITUXIMABUM.. RIVAROXABANUM.. RIVASTIGMINUM.. RIZATRIPTANUM.. ROCURONIUM BROMIDE.. ROFLUMILAST.. ROMIPLOSTIMUM.. ROPINIROLUM.. ROPIVACAINUM.. ROSUVASTATINUM.. ROTIGOTINUM.. ROXITHROMYCINUM.. SALBUTAMOLUM.. SALMETEROLUM + FLUTICASONUM.. SAPROPTERINUM.. SAQUINAVIRUM.. SAXAGLIPTIN.. SELEGILINUM.. SERTINDOL.. SERTRALINUM.. SEVELAMER.. SEVOFLURANUM.. SIBUTRAMINUM.. SILDENAFILUM.. SILIBINUM.. SILODOSIN.. SIMVASTATINUM.. SIROLIMUS.. SITAGLIPTINUM.. SITAXENTANUM.. SOLIFENACINUM SUCCINATE.. SOMATROPINUM.. SORAFENIBUM.. SORBITOLUM.. SOTALOLUM.. SPIRAMYCINUM.. SPIRONOLACTONUM.. STAVUDINUM.. STREPTOMYCINUM.. STRONTIUM RANELATUM.. SUCRALFATUM.. SUFENTANILUM CITRATUM.. SUGAMMADEXUM.. SULFADIAZINUM.. SULFAFURAZOLUM.. SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM.. SULFASALAZINUM.. SULFUR HEXAFLUORIDUM.. SULODEXIDUM.. SULPIRIDUM.. SULTAMICILLINUM.. SUMATRIPTANUM.. SUNITINIBUM.. SUXAMETHONII CHLORIDUM.. TACROLIMUSUM.. TADALAFILUM.. TAFLUPROSTUM.. TALIDOMIDUM.. TAMOXIFENUM.. TAMSULOSINUM.. TEICOPLANINUM.. TELAPREVIRUM.. TELBIVUDINUM.. TELMISARTANUM.. TEMOPORFINUM.. TEMOZOLOMIDUM.. TEMSIROLIMUSUM.. TENECTEPLAZUM.. TENOFOVIRUM DISOPROXIL FUMARATE.. TENONITROZOLUM.. TENOXICAMUM.. TERBINAFINUM.. TERIPARATIDUM.. TERLIPRESSINUM.. TESTOSTERONUM.. TETRABENAZINUM.. TETRACOSACTIDUM.. TETRACYCLINUM.. TETRAZEPAMUM.. THEOPHYLLINUM.. THIAMAZOLUM.. THIAMINUM.. THIOPENTALUM.. TIANEPTINUM.. TIAPRIDUM.. TIBOLONUM.. TICAGRELOR.. TICARCILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM.. TICLOPIDINUM.. TIGECYCLINUM.. TIMOLOLUM.. TINIDAZOLUM.. TINZAPARINUM.. TIOGUANINUM.. TIOTROPIUM.. TIPRANAVIRUM.. TIREOTROPINUM ALFA.. TIROFIBANUM.. TIXOCORTOLUM.. TIZANIDINUM.. TOBRAMYCINUM.. TOCILIZUMABUM.. TOCOFEROLUM.. TOFISOPAMUM.. TOLCAPONUM.. TOLPERISONUM.. TOLTERODINUM.. TOPIRAMATUM.. TOPOTECAMUM.. TORASEMIDUM.. TOREMIFENUM.. TOXINA BOTULINICA DE TIP A.. TRABECTEDINUM.. TRAMADOLUM.. TRANDOLAPRILUM.. TRASTUZUMABUM.. TRAVOPROSTUM.. TRAZODONUM.. TRETINOINUM.. TRIFLUSALUM.. TRIHEXYPHENIDYLUM.. TRIMEBUTINUM.. TRIMETAZIDINUM.. TRIPTORELINUM.. TROPICAMIDUM.. TROSPIUM.. TROXERUTINUM (COMBINATII).. ULIPRISTALUM ACETATUM.. URAPIDILUM.. UROFOLITROPINUM.. USTEKINUMAB.. VALACYCLOVIRUM.. VALGANCICLOVIRUM.. VALSARTANUM.. VANCOMYCINUM.. VARDENAFILUM.. VARENICLINUM.. VECURONIUM.. VENLAFAXINUM.. VERAPAMILUM.. VERNAKALANTUM.. VILDAGLIPTINUM.. VINCAMINUM.. VINCRISTINUM.. VINFLUNINA.. VINORELBINUM.. VINPOCETINUM.. VORICONAZOLUM.. ZANAMIVIRUM.. ZIDOVUDINUM.. ZIDOVUDINUM + LAMIVUDINUM.. ZIPRASIDONUM.. ZOFENOPRILUM.. ZOLMITRIPTANUM.. ZOLPIDEMUM.. ZOPICLONUM.. ZUCLOPENTHIXOLUM..

  Original link path: /msf-dgf29/dci.asp
  Open archive


 • Archived pages: 15