www.archive-ro-2012.com » RO » O » OAMR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 104 . Archive date: 2012-07.

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: .. PRIMA PAGINĂ.. STATUT.. REGULAMENT.. COD DE ETICĂ.. Sec iuni.. Despre OAMGMAMR.. Organizare.. Comisii de specialitate.. Legisla ie.. Na ional.. Interna ional.. Educa ie continu /Cursuri.. Programul Na ional EMC.. Cursuri/Manifest ri profesional tiin ifice.. Publica ii.. Ars Medica.. Publica ii sub egida OAMGMAMR.. Publica ii creditate de OAMGMAMR.. Examene/concursuri.. Rela ii na ionale/.. interna ionale.. NEMIR.. FEPI.. UPLR.. CEPLIS.. FABC.. APCR.. Conferin ele OAMGMAMMR.. Conferin a Na ional OAMGMAMR 2011.. Conferin a Na ional OAMGMAMR Timișoara 2010.. Conferin a Interna ional Filiala București 2010.. Conferin a Interna ional OAMGMAMR 2010.. Conferin a Interna ional OAMGMAMR 2009.. Conferin a Na ional OAMGMAMR 2009.. Conferin a Na ional OAMMR 2008.. Conferin a Na ional a Moa elor OAMMR 2007.. Conferin a Na ional OAMMR 2007.. Conferin a Na ional OAMMR 2006.. Conferin a Na ional OAMMR 2005.. Proiecte în dezbatere.. Proiecte 2010.. Proiecte 2009.. Informa ii utile.. Proiecte europene.. Prezentare proiecte.. Comunicate de pres.. Achizi ii.. Anun uri.. Contact.. Filiale OAMGMAMR.. Alege Filiala.. Alba.. Arad.. Argeş.. Bacău.. Bihor.. Bistriţa-Năsăud.. Botoşani.. Braşov.. Brăila.. Bucureşti.. Buzau.. Călăraşi.. Caraş-Severin.. Cluj.. Constanţa.. Covasna.. Dâmboviţa.. Dolj.. Galaţi.. Giurgiu.. Gorj.. Harghita.. Hunedoara.. Iaşi.. Ialomiţa.. Ilfov.. Maramureş.. Mehedinţi.. Mureş.. Neamţ.. Olt.. Prahova.. Sălaj.. Satu-Mare.. Sibiu.. Suceava.. Teleorman.. Timiş.. Tulcea.. Vâlcea.. Vaslui.. Vrancea.. Asistenții medicali din  ...   care, conform studiilor OMS, îmbătrânește continuu, necesitatea cerinței de 12 ani de educație teoretică, premergători specializării medicale pentru toți asistenții medicali, este o condiție sine qua non în îngrijirea de calitate și siguranța pacientului.. Câte credite aveţi?.. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din România, posesori ai Certificatului de membru,.. se pot loga aici.. şi pot vizualiza datele personale şi profesionale, inclusiv numărul de credite obţinute prin participarea la forme de EMC.. Ştiri.. 12 MAI, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ASISTENŢILOR MEDICALI.. Protocol de colaborare între OAMGMAMR și Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România.. 5 MAI, ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MOAŞEI.. Masa rotundă: „O SĂNĂTATE BUNĂ ADAUGĂ ANI VIEȚII ”.. ADUNAREA GENERALĂ FEPI ÎN ROMÂNIA.. ROLUL OAMGMAMR ÎN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ASISTENȚEI MEDICALE PRIMARE.. Delegație sârbă în vizită de informare asupra pregătirii asistenților medicali din România în îngrijiri paliative.. Arhiva stiri.. | RSS.. Revista ArsMedica.. Evenimentele EMC:.. Jul 2012.. Lu.. Ma.. Mi.. Jo.. Vi.. Sa.. Du.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20.. 21.. 22.. 23.. 24.. 25.. 26.. 27.. 28.. 29.. 30.. 31.. @Webmail.. Copyright © 2001 - 2012 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.. Toate drepturile rezervate.. trafic.. ro..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Original link path: /index.php?home
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: HOTĂRÂRE Nr.. 1 din 10 februarie 2009.. privind adoptarea Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. EMITENT: ORDINUL ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA.. PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR.. 120 din 26 februarie 2009.. În temeiul.. art.. 52.. alin.. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,.. Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România emite următoarea hotărâre:.. ART.. Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România adoptă Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzut în.. anexa.. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.. Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.. Preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,.. Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,.. Mircea Timofte.. Bucureşti, 10 februarie 2009.. Nr.. ANEXA 1.. STATUTUL.. Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. CAPITOLUL I.. Denumirea, sediul şi forma juridică.. (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare şi OAMGMAMR, este înfiinţat şi organizat potrivit.. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.. 144/2008.. privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi este continuatorul de drept al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.. (2) Denumirea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va fi înscrisă în toate documentele, actele şi înscrisurile care emană de la acesta, cu menţionarea sediului, a codului fiscal şi a conturilor OAMGMAMR.. Sediul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este în municipiul Bucureşti, str.. Ing.. Zablovschi nr.. 76, sectorul 1.. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat şi cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită aceste profesii liberale de practică publică autorizate.. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are siglă, drapel, ştampilă şi însemne proprii, conform anexelor, ocrotite conform dispoziţiilor legale.. CAPITOLUL II.. Obiectul de activitate.. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical.. (1) În realizarea obiectului său de activitate, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile naţionale sau judeţene, are următoarele atribuţii:.. a) asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical din România, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;.. b) autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă pentru cetăţenii altor state, în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi aceste state;.. c) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi asigură aplicarea acestora;.. d) atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi;.. e) apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical în exercitarea profesiei;.. f) soluţionează cererile şi petiţiile membrilor prin organele de conducere ale filialelor sau, în cazul nesoluţionării la acest nivel, prin organele de conducere ierarhic superioare;.. g) asigură respectarea de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;.. h) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;.. i) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;.. j) elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;.. k) elaborează şi adoptă Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, luând măsurile necesare pentru respectarea unitară a acestora;.. l) întocmeşte, actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, administrează pagina de internet pe care acesta este publicat;.. m) analizează cazurile de abateri de la normele de etică şi deontologie şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;.. n) asigură schimbul de informaţii cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile competente ale altor state în vederea exercitării profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali;.. o) organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;.. p) colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele privind exercitarea profesiei şi asigurarea sănătăţii populaţiei;.. q) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, desemnează reprezentanţi în comisiile pentru concursuri şi examene şi elaborează subiectele pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice;.. r) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestuia;.. s) promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;.. t) stabileşte, în funcţie de gradul riscului profesional şi de activitatea desfăşurată în calitate de salariat sau liber-profesionist, valoarea riscului asigurat în cadrul asigurărilor de răspundere civilă pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;.. u) organizează puncte teritoriale de informare privind legislaţia din domeniul sănătăţii;.. v) participă împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cu Ministerul Sănătăţii la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;.. w) avizează fişa de atribuţii a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;.. x) organizează şi derulează programe de pregătire pentru calificarea infirmierelor.. (2) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prin structurile sale naţionale sau judeţene, colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la realizarea următoarelor activităţi:.. a) formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical din România;.. b) elaborarea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului de îngrijire în unităţile sanitare;.. c) iniţierea şi promovarea de forme de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de competenţă profesională a membrilor săi;.. d) elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică independentă;.. e) promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale, bazată exclusiv pe criteriile competenţei profesionale;.. f) elaborarea proiectelor de norme privind practica independentă a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical;.. g) elaborarea proiectelor de norme privind furnizarea îngrijirilor în domeniul asigurărilor sociale de sănătate;.. h) avizarea înfiinţării cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridică;.. i) colaborarea cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiei şi a tematicilor de concursuri, examene, de acordare de competenţe şi de grade profesionale pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;.. j) susţinerea activităţii şi dezvoltării cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate.. În exercitarea atribuţiilor sale, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are dreptul de a formula acţiune în justiţie în nume propriu sau în numele membrilor săi.. CAPITOLUL III.. Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. SECŢIUNEA 1.. Dobândirea şi pierderea calităţii de membru.. Pentru exercitarea profesiei, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, stabiliţi în România, au obligaţia să se înscrie în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. (1) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se dobândeşte la cerere şi este dovedită prin certificatul de membru, care se eliberează ulterior aprobării cererii de înscriere.. (2) Pot deveni, la cerere, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state şi care prestează temporar servicii de îngrijiri de sănătate în România.. (3) Calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România o pot păstra, la cerere, şi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali pensionari.. Pierderea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România intervine în următoarele situaţii:.. a) prin retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în condiţiile prevăzute de.. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.. privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, de prezentul statut, de regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;.. b) prin decesul membrului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. Suspendarea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România intervine în următoarele condiţii:.. a) la cerere, membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, care, din motive obiective, întrerup pe o durată de până la 5 ani exercitarea profesiei;.. b) prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de suspendare temporară;.. c) în condiţiile prevăzute de.. , de prezentul statut, de regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi de Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.. SECŢIUNEA a 2-a.. Membrii fondatori.. Membrii de onoare.. (1) Titlul de membru fondator se acordă asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care au avut merite deosebite la înfiinţarea şi organizarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România la nivel naţional şi judeţean.. (2) Titlul de membru de onoare se acordă persoanelor fizice de mare distincţie, care au contribuit în mod esenţial şi excepţional la promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la apărarea demnităţii, libertăţii şi independenţei profesionale a asistentului medical şi moaşei în exercitarea profesiei, precum şi la promovarea imaginii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. (3) Conferirea titlului de membru fondator sau membru de onoare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este de competenţa Consiliului naţional/judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la propunerea Biroului executiv, respectiv a Biroului consiliului judeţean/Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. CAPITOLUL IV.. Drepturile şi obligaţiile membrilor.. Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele drepturi:.. a) de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;.. b) de a avea acces la toate datele care privesc organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a filialelor acestuia;.. c) de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, naţionale sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate în legătură cu organizarea şi funcţionarea OAMGMAMR;.. d) de a participa la acţiunile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi de a fi informaţi despre desfăşurarea acestora;.. e) de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie continuă pentru asistenţi medicali generalişti, pentru moaşe şi pentru asistenţi medicali;.. f) de a contesta sancţiunile primite în termen de 30 de zile de la comunicarea lor;.. g) dreptul persoanelor care exercită funcţii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de a-şi rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective;.. h) de a li se acorda, de către Consiliul naţional, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare şi de excelenţă, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi calitatea de membru de onoare;.. i) dreptul membrilor birourilor consiliilor judeţene/al municipiului Bucureşti şi ai Biroului executiv de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi a atribuţiilor conferite de funcţia de conducere;.. j) de a purta însemnele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;.. k) dreptul de a fi judecat pe baza prezumţiei de nevinovăţie de către organele competente ale OAMGMAMR pentru abaterile deontologice şi disciplinare.. (1) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele obligaţii:.. a) să cunoască şi să respecte reglementările privind exercitarea profesiei şi legislaţia în domeniul sănătăţii;.. b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi de asistent medical, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi regulamentele profesiei şi hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;.. c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;.. d) să nu aducă prejudicii reputaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;.. e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;.. f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;.. g) să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;.. h) să rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;.. i) să achite în termenul stabilit cotizaţia lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;.. j) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în filialele judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;.. k) să urmeze formele de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;.. l) să semneze şi să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul şi codul pe toate documentele care atestă activităţile profesionale executate;.. m) să respecte drepturile pacienţilor.. (2) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.. (3) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu plătesc cotizaţia datorată pe o perioada de 6 luni li se poate suspenda calitatea de membru până la plata cotizaţiei datorate.. CAPITOLUL V.. Structura organizatorică.. Dispoziţii generale.. (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.. (2) La nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti se organizează o filială a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formată din toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia în unitatea administrativ-teritorială respectivă, denumită în continuare filială judeţeană, respectiv filiala municipiului Bucureşti.. (3) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu au personalitate juridică şi beneficiază de autonomie organizatorică şi funcţională, în limitele prevăzute de prezentul statut.. (4) Filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti nu pot încheia acte juridice în numele organizaţiei naţionale sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor respective.. (5) Sediul filialei judeţene este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti pentru filiala municipiului Bucureşti.. Organele de conducere la nivel teritorial.. Organele de conducere ale filialei judeţene, respectiv ale filialei municipiului Bucureşti ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt:.. a) adunarea generală;.. b) Consiliul judeţean, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti;.. c) Biroul Consiliului judeţean, respectiv al Consiliului Municipiului Bucureşti;.. d) preşedintele.. (1) Adunarea generală este constituită din reprezentanţii aleşi ai tuturor asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cu drept de liberă practică înscrişi în filiala respectivă, conform normei de reprezentare de 1 la 50.. (2) Adunarea generală alege prin vot secret, cu majoritate simplă, membrii Consiliului judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, respectiv ai Consiliului Municipiului Bucureşti, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul total al reprezentanţilor aleşi.. (3) Adunarea generală îndeplineşte oricare alte atribuţii date în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. (4) Adunarea generală se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui filialei sau la cererea a cel puţin jumătate plus unu dintre membrii consiliului judeţean.. (5) Adunarea generală îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenţa a două treimi din numărul membrilor acesteia.. (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are un număr de membri proporţional cu numărul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali înscrişi în Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform dispoziţiilor.. (2) Alegerile sunt validate în prezenţa a două treimi din numărul total al reprezentanţilor în adunarea generală; în cazul în care la adunarea generală întrunită cu ocazia alegerilor nu este prezent un număr de două treimi din numărul total al reprezentanţilor, în termen de 14 zile se va organiza o altă adunare generală pentru alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor.. (3) Consiliul judeţean al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, respectiv Consiliul Municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va alege dintre membrii săi un birou format din: un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar.. (4) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti are în principal următoarele atribuţii:.. a) promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale acestora;.. b) alege dintre membrii săi un birou format din: un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi un secretar;.. c) aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în limita competenţelor stabilite de Consiliul naţional, cu respectarea legislaţiei;.. d) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;.. e) aprobă raportul de activitate al biroului consiliului;.. f) alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul biroului consiliului;.. g) aprobă acordarea recompenselor, diplomelor de onoare şi de excelenţă;.. h) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. (5) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti se întruneşte în sesiune ordinară trimestrială şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.. (6) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă.. (7) Hotărârile consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti sunt obligatorii pentru toţi membrii filialei respective, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.. (8) Participarea membrilor consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti la şedinţe este obligatorie.. (9) Membrii consiliului judeţean,  ...   cu suspendarea calităţii de membru până la plata cotizaţiei datorate.. În cazul întârzierii plăţii cotizaţiei peste termenul de 6 luni, se aplică majorări de întârziere în cuantum stabilit prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform prevederilor legale.. (4) Sancţiunea prevăzută la alin.. (3) se aplică de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al filialei respective.. 38.. Pentru serviciile prestate persoanelor care nu sunt membre ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, tarifele se stabilesc, după caz, de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. CAPITOLUL VIII.. Răspunderea disciplinară.. Principiile anchetei disciplinare.. 39.. (1) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. (2) Răspunderea disciplinară prevăzută la alin.. (1) este angajată în funcţie de gravitatea abaterii.. (3) Constituie abatere disciplinară fapta prin care se încalcă prevederile.. , ale prezentului statut, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical, precum şi ale celorlalte acte normative emise de OAMGMAMR.. 40.. (1) Sancţiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România le pot aplica sunt următoarele:.. a) mustrarea;.. b) avertismentul;.. c) suspendarea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sănătăţii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;.. d) retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sănătăţii cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.. (2) Sancţiunile prevăzute la alin.. (1) lit.. a) şi b) se aplică de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. (3) Sancţiunile prevăzute la alin.. c) şi d) se aplică de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. (4) Fac excepţie sancţiunile aplicate conform.. 46.. (4) şi.. 59.. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.. 144/2008, deoarece în acest caz competenţa revine consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. 41.. (1) Contestaţia împotriva deciziei consiliului judeţean/municipiului Bucureşti se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR în termen de 30 de zile de la comunicare.. (2) Contestaţia împotriva deciziei Consiliului naţional se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi desfăşoară activitatea asistentul medical sau moaşa, în termen de 30 de zile de la comunicare.. 42.. Abaterile disciplinare săvârşite de membrii OAMGMAMR care exercită funcţii elective se cercetează de către Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, iar aplicarea sancţiunii se face de către plenul Consiliului naţional.. Legalitatea.. 43.. Ancheta disciplinară se desfăşoară în limitele prezentului statut, ale.. , ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al OAMGMAMR şi ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.. 44.. (1) Fiecare membru al OAMGMAMR beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la soluţionarea cauzei.. (2) Fiecare membru al OAMGMAMR are dreptul de a se apăra, prin orice mijloc legal, atunci când a fost acuzat de săvârşirea unei abateri.. 45.. Respectarea demnităţii umane - orice persoană supusă procedurii de soluţionare a plângerii trebuie tratată cu respect şi demnitate umană.. Garantarea dreptului la apărare - orice persoană supusă procedurii de soluţionare a plângerii are dreptul de a se apăra prin orice mijloc legal considerat necesar; părţile implicate au dreptul la asistenţă juridică.. 47.. Limba în care se desfăşoară ancheta disciplinară şi procedura de soluţionare a plângerii este limba română; persoanele care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română au dreptul de a se exprima şi/sau de a se apăra prin intermediul unui traducător autorizat.. Competenţa organelor jurisdicţionale.. 48.. (1) Plângerile sunt adresate în primă instanţă organizaţiilor judeţene/municipiului Bucureşti, respectiv comisiilor teritoriale de etică şi deontologie.. (2) Plângerile împotriva unor membri cu funcţii elective în cadrul OAMGMAMR, precum şi contestaţiile la hotărârile comisiilor teritoriale de etică şi deontologie se adresează Biroului executiv al OAMGMAMR.. 49.. (1) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni cu privire la abaterile simple sunt de competenţa referentului numit de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti al filialei.. (2) Cercetarea faptelor, adunarea dovezilor şi propunerea unei sancţiuni cu privire la abaterile grave revin în competenţa comisiei teritoriale de etică şi deontologie.. 50.. Membrii OAMGMAMR care au participat la soluţionarea unei cauze în primă instanţă nu pot face parte din organele de jurisdicţie competente să soluţioneze contestaţiile îndreptate împotriva acestor hotărâri.. 51.. Membrii OAMGMAMR care fac parte din organele de jurisdicţie şi care au vreun interes în soluţionarea cauzei sau în care cauză sunt implicaţi în calitate de pârâţi soţii acestora, precum şi rudele până la gradul al patrulea inclusiv sunt obligaţi să se abţină de la soluţionarea cauzei disciplinare, cu precizarea cauzei ce constituie motivul abţinerii.. În cazul în care nu a fost formulată declaraţia de abţinere, membrul OAMGMAMR care se află în una dintre situaţiile descrise mai sus poate fi recuzat la cererea oricărei persoane care participă la soluţionarea cauzei.. 53.. Biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti sau, după caz, Biroul executiv va dispune în maximum 3 zile înlocuirea membrului aflat în incompatibilitate.. Plângerea.. 54.. Dreptul de a face sesizare/plângere aparţine persoanei vătămate (pacient sau reprezentantul legal, după caz), precum şi membrilor OAMGMAMR.. 55.. (1) Plângerea/sesizarea se adresează filialei judeţene/municipiului Bucureşti în care îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR împotriva căruia se depune plângerea, în termen de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni.. (2) Plângerea se depune personal, prin mandatar ori poate fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.. (3) Persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot face plângere prin reprezentanţii legali.. (4) În cazuri de notorietate organele competente se pot sesiza din oficiu.. (5) Dacă în cursul soluţionării unei abateri se conturează elementele săvârşirii unei infracţiuni, organele competente au obligaţia de a sesiza organele de urmărire penală.. 56.. (1) Plângerea este considerată admisibilă dacă conţine următoarele elemente: numele, prenumele, domiciliul petiţionarului, elemente de identificare ale asistentului împotriva căruia se îndreaptă petiţia, locul şi contextul în care s-a săvârşit fapta, descrierea faptei, mijloacele de probă, semnătura petiţionarului.. (2) Lipsa unuia dintre aceste elemente se sancţionează cu neadmiterea acesteia.. 57.. (1) Termenul în care poate fi depusă plângerea este de 30 de zile de la data săvârşirii sau cunoaşterii săvârşirii faptei, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii ei.. (2) Introducerea plângerii după expirarea termenului de mai sus se sancţionează cu decăderea din dreptul de a face plângere pentru fapta respectivă.. SECŢIUNEA a 4-a.. Procedura de soluţionare a plângerilor.. 58.. La primirea plângerii, biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti o înaintează referentului sau comisiei teritoriale de etică şi deontologie, după caz, care va verifica condiţiile de admisibilitate şi de competenţă şi va formula concluziile.. În baza.. , comisia teritorială de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va dispune:.. - respingerea plângerii ca nefondată;.. - declanşarea procedurii de soluţionare, conform.. şi prezentului statut.. 60.. Decizia de respingere a plângerii se emite de biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti şi se comunică petiţionarului, cu motivare.. 61.. Soluţionarea plângerilor se face în termen de 45 de zile de la data admiterii, dar nu mai târziu de 3 luni.. 62.. Procedura de soluţionare a plângerii constă în: cercetarea faptei, adunarea dovezilor, solicitarea de opinii calificate, apelarea la oricare alt mijloc legal ce poate contribui la soluţionarea cauzei (în anumite cazuri), propunerea sancţiunii.. Cercetarea faptei.. 63.. Vinovăţia există atunci când fapta este săvârşită cu intenţie sau din culpă, prezintă pericol social şi este prevăzută în Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi în prezentul statut.. 64.. Constituie abateri simple faptele:.. a) prin care se aduce atingere valorilor sociale ce ocrotesc drepturile pacientului, precum şi onoarea, demnitatea confraţilor şi celorlalte persoane cu care asistenţii medicali şi moaşele intră în relaţii profesionale;.. b) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau îndeplinirea acestora cu neglijenţă, nepăsare, în mod repetat;.. c) neparticiparea la programele de pregătire profesională şi perfecţionare, având drept consecinţă nerealizarea numărului de credite stabilit de Consiliul naţional;.. d) neplata sau refuzul la plată a cotizaţiei de membru, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.. 65.. Constituie abateri grave faptele:.. a) neîndeplinirea obligaţiilor profesionale cu privire la divulgarea secretului profesional;.. b) neacordarea primului ajutor medical;.. c) folosirea de mijloace de constrângere fizică şi/sau psihică în exercitarea profesiei;.. d) condamnarea printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni privitoare la viaţa, integritatea fizică a persoanei sau ce are legătură cu exercitarea profesiei;.. e) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul OAMGMAMR şi cu ocazia manifestărilor organizate de acesta;.. f) orice faptă care îndeplineşte criteriile de individualizare a acesteia prevăzute în prezentul statut şi în Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.. 66.. (1) Adunarea dovezilor constă în: interogarea părţilor, martorilor, strângerea depoziţiilor, a înscrisurilor oficiale şi apelarea la orice alt mijloc de probă ce poate contribui la soluţionarea cauzei.. (2) Neprezentarea membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a depus plângere, la solicitarea comisiei de etică şi deontologie, echivalează cu recunoaşterea săvârşirii faptei.. 67.. Solicitarea de opinii calificate constă în: solicitarea de opinii personalului specializat care are competenţă maximă pe anumite domenii, de la caz la caz - medici, jurişti sau altor persoane abilitate.. Propunerea sancţiunii.. 68.. (1) La stabilirea încadrării faptei în abatere simplă sau gravă, precum şi în procesul de individualizare a sancţiunii se va ţine seama de următoarele elemente:.. a) împrejurările în care a fost săvârşită fapta;.. b) pericolul social al faptei;.. c) rezultatul imediat şi de durată al faptei;.. d) prezenţa discernământului în momentul săvârşirii faptei;.. e) modul şi mijloacele de săvârşire;.. f) atitudinea membrului OAMGMAMR pe parcursul desfăşurării anchetei.. (2) Repetarea unei abateri disciplinare constituie circumstanţă agravantă, care va fi avută în vedere la aplicarea sancţiunii.. (3) Comisia teritorială de etică şi deontologie din cadrul filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România întocmeşte un referat de soluţionare către biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, care cuprinde pe scurt:.. a) descrierea în fapt;.. b) probele administrate;.. c) concluzia comisiei teritoriale de etică şi deontologie;.. d) încadrarea legală;.. e) sancţiunea propusă a se aplica sau, după caz, trimiterea dosarului la Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România ori existenţa uneia sau a mai multor cauze care înlătură răspunderea disciplinară.. SECŢIUNEA a 5-a.. Cauzele care înlătură răspunderea disciplinară.. 69.. Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, în condiţiile în care aceasta s-a produs prin constrângere morală sau fizică, a intervenit cazul fortuit ori iresponsabilitatea.. 70.. Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, dacă săvârşirea ei a fost impusă de ordinul dat de către superiorul ierarhic, într-o situaţie în care nu se putea cunoaşte în mod vădit ilegalitatea şi nici nu se putea prevedea pericolul.. 71.. Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, de refuz de a executa un ordin dat de către un superior ierarhic, dacă acest ordin se dovedeşte a fi fost în mod vădit ilegal sau ar fi creat o stare de pericol previzibil, atunci când nu este vorba de o urgenţă.. 72.. Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârşită de membrii OAMGMAMR în exercitarea profesiei, pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea pacientului.. 73.. Înţelesul termenilor de constrângere fizică sau morală, caz fortuit ori iresponsabilitate este cel care rezultă din interpretarea acestor termeni prin prisma dreptului comun.. SECŢIUNEA a 6-a.. Aplicarea sancţiunii.. 74.. (1) Aplicarea sancţiunilor este de competenţa consiliului judeţean/municipiului Bucureşti, pentru abaterile simple, şi de competenţa Consiliului naţional, pentru abaterile grave.. (2) Excepţie fac sancţiunile aplicate pentru abateri prevăzute la.. 75.. Biroul executiv, respectiv biroul consiliului judeţean/municipiului Bucureşti emite hotărârea de sancţionare, termenul de redactare fiind de maximum 10 zile de la adoptarea sa.. 76.. Hotărârea va cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute, următoarele elemente:.. a) arătarea organului competent care a soluţionat plângerea;.. b) arătarea organului competent care a dispus aplicarea sancţiunii;.. c) numele, prenumele, funcţia, unitatea sanitară unde lucrează membrul OAMGMAMR în cauză;.. d) obiectul plângerii, descrierea faptelor, cu arătarea dovezilor pe care se fundamentează hotărârea;.. e) sancţiunea aplicată şi perioada pentru care se aplică, după caz;.. f) temeiul de drept în baza căruia se aplică sancţiunea;.. g) calea de atac, termenul de contestaţie şi organul competent să soluţioneze contestaţia;.. h) semnătura reprezentantului legal al filialei ori al OAMGMAMR central, după caz.. 77.. Hotărârea adoptată se comunică în termen de 5 zile de la redactare, prin scrisoare recomandată: petentului, persoanei în cauză, filialei judeţene/municipiului Bucureşti a OAMGMAMR, persoanei juridice cosemnatare a contractului individual de muncă şi, după caz, Ministerului Sănătăţii.. SECŢIUNEA a 7-a.. Căile de atac.. Contestaţia.. 78.. Dreptul de a introduce contestaţie aparţine atât persoanei vătămate, cât şi membrului OAMGMAMR împotriva căruia s-a dispus sancţiunea.. 79.. Sancţiunile emise de consiliul judeţean/municipiului Bucureşti se contestă în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării, la Biroul executiv al OAMGMAMR.. 80.. Contestaţia trebuie să cuprindă, sub sancţiunea neadmiterii acesteia, următoarele elemente:.. a) numele, prenumele, domiciliul contestatarului;.. b) indicarea deciziei de sancţionare care se contestă;.. c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază contestaţia şi dovezile în susţinerea acestor motive;.. d) semnătura petiţionarului.. 81.. Regulile procedurale cu privire la contestaţie sunt aceleaşi ca şi în cazul plângerii, cu excepţia situaţiilor în care sunt aduse noi probe/elemente în cauză.. În astfel de cazuri, judecarea cauzei se face în funcţie de competenţă.. 82.. În condiţiile în care Biroul executiv admite contestaţia, Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România va solicita comisiei teritoriale de etică şi deontologie dosarul cauzei complet, ce se va trimite în maximum 10 zile de la comunicarea solicitării.. 83.. Comisia naţională de etică şi deontologie a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în soluţionarea contestaţiei, poate dispune păstrarea sancţiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancţiunii aplicate sau respingerea contestaţiei ca nefondată.. Acţiunea judecătorească.. 84.. Este dreptul oricărei părţi să conteste hotărârea Comisiei naţionale de etică şi deontologie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.. 85.. Contestaţia se depune la judecătoria în a cărei rază de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea membrul OAMGMAMR în cauză.. SECŢIUNEA a 8-a.. Semnificaţia sancţiunilor.. 86.. Sancţiunile se înscriu în dosarele de avizare-acreditare ale membrilor OAMGMAMR şi constituie recomandări (aprecieri) negative pentru acordarea reavizării.. 87.. Departamentul de jurisdicţie, etică şi deontologie va comunica Compartimentului de acreditare, avizare şi evaluare spre monitorizare sancţiunile aplicate.. SECŢIUNEA a 9-a.. Prescripţia sancţiunilor disciplinare.. 88.. Sancţiunile disciplinare pronunţate se prescriu prin înlăturarea consecinţelor sancţionării, astfel:.. a) mustrarea se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;.. b) avertismentul se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;.. c) suspendarea se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei de suspendare, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară;.. d) retragerea calităţii de membru al OAMGMAMR pentru o perioadă limitată se prescrie în termen de 24 de luni de la data expirării perioadei interdicţiei, cu condiţia să nu fi intervenit o nouă sancţiune disciplinară.. 89.. Cursul termenului prescripţiei se întrerupe în momentul în care s-a pronunţat o nouă sancţiune disciplinară; după fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen de prescripţie.. 90.. Pe perioada aplicării unei sancţiuni pentru o abatere gravă, membrul OAMGMAMR este supus următoarelor interdicţii:.. a) nu poate avea calitatea de membru al OAMGMAMR;.. b) nu are drept de vot şi nici dreptul de a fi ales în organele de conducere ale OAMGMAMR (până la împlinirea termenului de prescripţie);.. c) nu poate beneficia de drepturile ce decurg din certificatul de membru, mai ales de dreptul de a-şi practica profesia.. 91.. Refuzul membrilor OAMGMAMR de a colabora cu organele competente ale OAMGMAMR în soluţionarea abaterilor disciplinare constituie abatere simplă.. 92.. Dispoziţiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile.. , ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare, cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare.. 93.. Răspunderea disciplinară a membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nu exclude răspunderea civilă, contravenţională şi penală.. CAPITOLUL IX.. Dispoziţii finale.. 94.. (1) Funcţiile de conducere la nivel judeţean sau naţional din structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sunt incompatibile cu alte funcţii de conducere din alte asociaţii profesionale din România.. (2) Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România care exercită funcţii de conducere şi care nu îşi îndeplinesc cu demnitate responsabilităţile funcţiei sau se află într-o stare de incompatibilitate, la propunerea Biroului executiv, vor fi suspendaţi din funcţie de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. 95.. (1) Organizarea alegerilor la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti şi la nivel naţional se desfăşoară la date diferite pentru fiecare dintre organele de conducere, o dată la 4 ani, în baza Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobat de Consiliul naţional.. (2) Mandatele actualelor organe de conducere, alese conform prevederilor.. Legii nr.. 307/2004.. privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România*), cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la expirarea acestora, aşa cum prevede.. (3) Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile.. , cu prevederile Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România şi cu dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. ------------.. *) Abrogată prin.. , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.. 785 din 24 noiembrie 2008.. 96.. Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România a fost adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în conformitate cu dispoziţiile.. 97.. (1) Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea generală naţională şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.. (2).. Anexele nr.. - 3 fac parte integrantă din prezentul statut.. la.. statut.. FILIALELE JUDEŢENE.. ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. Filiala Alba.. Filiala Arad.. Filiala Argeş.. Filiala Bacău.. Filiala Bihor.. Filiala Bistriţa.. Filiala Botoşani.. Filiala Brăila.. Filiala Braşov.. Filiala Bucureşti.. Filiala Buzău.. Filiala Călăraşi.. Filiala Caraş-Severin.. Filiala Cluj.. Filiala Constanţa.. Filiala Covasna.. Filiala Dâmboviţa.. Filiala Dolj.. Filiala Galaţi.. Filiala Giurgiu.. Filiala Gorj.. Filiala Harghita.. Filiala Hunedoara.. Filiala Ialomiţa.. Filiala Iaşi.. Filiala Ilfov.. Filiala Maramureş.. Filiala Mehedinţi.. Filiala Mureş.. Filiala Neamţ.. Filiala Olt.. Filiala Prahova.. Filiala Sălaj.. Filiala Satu Mare.. Filiala Sibiu.. Filiala Suceava.. Filiala Teleorman.. Filiala Timiş.. Filiala Tulcea.. Filiala Vâlcea.. Filiala Vaslui.. Filiala Vrancea.. ANEXA 2*).. *) Anexa nr.. 2 este reprodusă în facsimil.. SIGLA PROPRIE.. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. Figura 1Lex: Sigla Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. ANEXA 3*).. 3 este reprodusă în facsimil.. ANEXA – CERTIFICATUL DE MEMBRU..

  Original link path: /index.php?statut
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: 3 din 9 iulie 2009.. privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. 560 din 12 august 2009.. Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzut în.. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.. Preşedintele Ordinului.. Asistenţilor Medicali Generalişti,.. Bucureşti, 9 iulie 2009.. de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. (1) Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.. (2) OAMGMAMR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în condiţiile legii.. (3) OAMGMAMR cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în condiţiile legii.. (4) Activităţile asistentului medical generalist, ale moaşei şi ale asistentului medical se exercită în conformitate cu prevederile.. privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi cu respectarea normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu OAMGMAMR.. (5) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc condiţiile prevăzute de.. îşi exercită profesia pe baza certificatului de membru eliberat de OAMGMAMR, avizat anual.. (6) Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. Sigla organizaţiei OAMGMAMR va fi aplicată pe toate actele emise de OAMGMAMR atât la nivel naţional, cât şi judeţean, cu menţionarea filialei, a sediului acesteia şi a celorlalte elemente de identificare cerute de prevederile legale.. Sediul central al OAMGMAMR este în Bucureşti, str.. Sediul filialelor judeţene este în oraşul reşedinţă de judeţ, respectiv în municipiul Bucureşti, pentru filiala municipiului Bucureşti.. Patrimoniul OAMGMAMR.. Veniturile şi cheltuielile.. (1) OAMGMAMR are patrimoniu propriu pe care îl administrează cu diligenţa unui bun proprietar.. (2) Patrimoniul OAMGMAMR este alcătuit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile, dobândite în condiţiile legii.. (3) În exercitarea drepturilor sale, OAMGMAMR posedă şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul său şi, după caz, dispune de acestea, în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.. (1) Patrimoniul OAMGMAMR este gestionat de Biroul executiv al OAMGMAMR, iar la nivel de filială, de Biroul Consiliului, respectiv al municipiului Bucureşti.. (2) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate la nivel naţional, cât şi la nivelul filialelor se organizează şi se conduce potrivit legislaţiei financiare în vigoare.. Organizarea şi conducerea activităţii contabile se asigură de către personal specializat atât la nivel naţional, cât şi la nivelul filialelor, care au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii la sediile declarate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.. (1) Veniturile OAMGMAMR se constituie din:.. b) cotizaţii lunare;.. c) donaţii şi sponsorizări de la persoane fizice ori juridice, în condiţiile legii;.. e) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice şi juridice, inclusiv din organizarea de cursuri şi alte forme de educaţie medicală continuă;.. g) drepturi editoriale, publicate în publicaţiile editate de OAMGMAMR;.. h) alte surse, cu respectarea dispoziţiilor legale.. (2) Cheltuielile OAMGMAMR sunt reprezentate de sumele ori valorile plătite sau de plătit, aferente activităţii desfăşurate.. (1) Veniturile şi cheltuielile organizaţiei se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar.. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se elaborează anual atât la nivelul filialelor, cât şi la nivel naţional şi se aprobă de consiliul judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv de Consiliul Naţional al OAMGMAMR şi poate suferi rectificări.. Atribuţii de competenţa Consiliului Naţional, Biroului executiv, preşedintelui, preşedintelui de onoare OAMGMAMR, preşedintelui OAMGMAMR al consiliului judeţean/consiliului municipiului Bucureşti.. Organele de conducere la nivel naţional ale OAMGMAMR: Consiliul Naţional, Biroul executiv, preşedintele, preşedintele de onoare, preşedintele consiliului judeţean/consiliului municipiului Bucureşti îndeplinesc, în afara atribuţiilor prevăzute de.. şi.. Statutul.. OAMGMAMR, şi următoarele atribuţii:.. Consiliul Naţional:.. a) analizează şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare;.. b) aprobă strategia OAMGMAMR;.. c) promovează interesele membrilor OAMGMAMR în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;.. d) aprobă regulamentele şi normele interne elaborate de Biroul executiv;.. e) aprobă fişa-cadru a posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;.. f) aprobă proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, la propunerea Biroului executiv;.. Biroul executiv:.. a) aprobă Regulamentul intern, Regulamentul de analiză şi proiectare a posturilor, Regulamentul de evaluare a performanţelor profesionale, Regulamentul de recrutare, selectare şi angajare a personalului, Regulamentul de salarizare şi alte drepturi de personal pentru personalul din cadrul aparatului propriu al OAMGMAMR şi alte regulamente interne;.. b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului executiv al OAMGMAMR;.. c) elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al OAMGMAMR;.. d) ia decizii în situaţii de urgenţă, în vederea înlăturării unor riscuri care ar aduce atingere intereselor organizaţiei, pe care ulterior le va supune spre aprobare/validare Consiliului Naţional;.. e) aprobă componenţa nominală a membrilor comisiilor de specialitate;.. f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii în vederea elaborării metodologiilor şi a tematicilor de cursuri, examene, de acordare de competenţe şi de grade profesionale, pentru asistenţi medicali, moaşe şi asistenţi medicali;.. g) aprobă criteriile şi standardele privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate;.. h) colaborează cu Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la elaborarea contractului-cadru, privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi a normelor de aplicare a acestora;.. preşedintele, preşedintele de onoare:.. a) aprobă structura de personal a aparatului propriu al OAMGMAMR;.. b) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al Biroului executiv al OAMGMAMR.. Consiliul judeţean/Consiliul municipiului Bucureşti aprobă Regulamentul intern şi alte regulamente şi norme interne privind recrutarea, selectarea, angajarea personalului, salarizarea şi alte drepturi de personal pentru personalul din aparatul propriu, cu respectarea cadrului general stabilit la nivelul structurii naţionale.. Structura şi atribuţiile departamentelor/compartimentelor din cadrul OAMGMAMR.. (1) La nivelul Consiliului Naţional funcţionează:.. a) departamente/compartimente de specialitate, precum şi Comisia de specialitate a asistenţilor medicali generalişti, Comisia de specialitate a moaşelor, comisii de specialitate pentru celelalte specialităţi ale asistenţilor medicali, Comisia Naţională de Etică şi Deontologie, Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă, Comisia Naţională de Control Financiar, precum şi alte comisii propuse de Biroul executiv;.. b) departamente/structuri de suport care vizează următoarele domenii: managementul resurselor umane, managementul dezvoltării instituţionale, domeniul legislaţiei, educaţie continuă.. (2) Structura organizatorică internă a OAMGMAMR se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile.. Statutului.. şi ale prezentului regulament.. (3) Filialele judeţene, respectiv filiala municipiului Bucureşti pot adopta o structură organizatorică în concordanţă cu structura OAMGMAMR la nivel naţional.. (4) La nivel naţional/judeţean/al municipiului Bucureşti se organizează centre teritoriale de informare legislativă.. (1) Departamentele/compartimentele, comisiile de specialitate din componenţa OAMGMAMR sunt:.. a) Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei;.. b) Comisia Naţională/Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Educaţie Medicală Continuă;.. c) Comisia Naţională/Judeţeană/a Municipiului Bucureşti de Etică şi Deontologie;.. d) Departamentul comunicare şi relaţii internaţionale;.. e) Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali;.. f) Departamentul financiar-contabil;.. g) Comisia Naţională de Control Financiar;.. h) Secretariatul general.. (2) La nivelul structurii centrale a OAMGMAMR, în subordinea directă a preşedintelui, funcţionează consilieri, precum şi structuri de suport care vizează următoarele domenii: managementul dezvoltării instituţionale, managementul resurselor umane, legislaţie, educaţie continuă, aprobate de Biroul executiv.. (1) Departamentele sunt conduse de un şef de departament şi se află în coordonarea directă a unuia dintre membrii Biroului executiv al OAMGMAMR, respectiv Biroului consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.. (2) Desemnarea şefilor departamentelor, compartimentelor, comisiilor de specialitate se face de Biroul executiv al OAMGMAMR, respectiv de Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, şi se aprobă nominal de către Consiliului Naţional/judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.. În funcţie de ponderea şi de volumul lucrărilor, şeful de departament propune spre aprobare conducerii organizaţiei structura de personal necesară funcţionării departamentului, face propuneri nominale pentru ocuparea structurilor din cadrul departamentului.. (1) Compartimentele de specialitate sunt subordonate din punct de vedere ierarhic şefului de departament şi sunt conduse de către un şef de compartiment.. (2) Şeful de compartiment, după caz, coordonează şi răspunde de activitatea comisiilor de specialitate aflate în structura compartimentului.. (1) Comisiile de specialitate se întrunesc în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie.. (2) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi.. (3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul organizaţiei proprii sau din afara acesteia.. (1) Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte desemnat de Biroul executiv la nivel naţional al OAMGMAMR şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti.. Departamentul profesional ştiinţific, de control şi supraveghere a profesiei îndeplineşte următoarele atribuţii:.. b) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical şi asigură aplicarea acestora;.. c) elaborează criterii şi standarde privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, pe care le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii;.. d) supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;.. e) elaborează proiecte de  ...   departament, cu pregătire de specialitate în domeniu, care îndeplineşte următoarele atribuţii:.. a) monitorizarea presei scrise şi audiovizuale;.. b) administrarea site-ului OAMGMAMR, www.. oamr.. ro;.. c) redactarea materialelor pentru revista Ars medica , editarea revistei şi asigurarea difuzării acesteia, precum şi elaborarea altor publicaţii: buletine informative, anuarul membrilor, broşuri promoţionale;.. d) formularea răspunsurilor pentru mesajele primite din partea membrilor OAMGMAMR pe e-mailul organizaţiei şi/sau redirecţionarea acestora către compartimentele/departamentele de specialitate;.. e) iniţierea unor proiecte comune cu organizaţii în colaborare cu celelalte departamente şi organizarea/iniţierea unor întâlniri între reprezentanţii acestora şi membrii Biroului executiv;.. f) preluarea şi prelucrarea informaţiilor, permanent, de interes pentru membrii OAMGMAMR/public din partea celorlalte departamente şi aducerea lor la cunoştinţa membrilor/publicului prin mijloacele specifice mai sus menţionate;.. g) propunerea acţiunilor de promovare a imaginii organizaţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional şi iniţierea demersurilor necesare punerii în practică;.. h) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;.. i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.. (1) Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali funcţionează sub directa coordonare a unui vicepreşedinte, nominalizat de Biroul executiv al OAMGMAMR la nivel naţional, şi sub directa coordonare a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti.. Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali îndeplineşte următoarele atribuţii:.. a) întocmeşte şi actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, administrează pagina de internet pe care este publicat;.. b) organizează centre de pregătire lingvistică necesare pentru exercitarea profesiei de către asistenţii medicali şi moaşe, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;.. c) colaborează cu instituţii/autorităţi furnizând informaţii specifice profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.. (2) Departamentul este condus de un şef de departament care îndeplineşte următoarele atribuţii:.. a) coordonează întreaga activitate privind funcţionarea şi actualizarea permanentă a programului informatic privind realizarea Registrului naţional unic la nivel de filiale şi naţional;.. b) asigură implementarea sistemului informaţional necesar funcţionării OAMGMAMR, precum şi evidenţa membrilor filialei, după caz;.. c) întocmeşte anual un raport de activitate, privind stadiul implementării Registrului naţional unic la nivel de filiale şi naţional;.. d) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;.. e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.. (1) Departamentul financiar-contabil funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui la nivel OAMGMAMR naţional şi a preşedintelui la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti.. Departamentul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii:.. a) asigură elaborarea, fundamentarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al organizaţiei şi a celorlalte lucrări financiar-contabile;.. b) asigură organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile conform legislaţiei în vigoare;.. c) asigură gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul OAMGMAMR şi, după caz, dispune utilizarea acestora în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului de activitate în limita competenţelor stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR, după caz, de Biroul consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti.. (2) Departamentul financiar-contabil este condus de un şef de departament, cu studii superioare economice, autorizat în domeniul financiar-contabil, care îndeplineşte următoarele atribuţii:.. a) organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activităţii financiar-contabile a organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;.. b) asigură, organizează şi gestionează în mod eficient integritatea întregului patrimoniu al organizaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu normele sau reglementările interne ale organizaţiei;.. c) organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;.. d) urmăreşte respectarea principiilor contabile şi ale evaluării patrimoniului (prudenţei, permanenţei metodelor, continuităţii activităţii, independenţei exerciţiului, intangibilităţii bilanţului de deschidere, necompensării);.. e) organizează şi coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum şi persoanele care exercită acest control;.. f) răspunde de consemnarea corectă şi la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul organizaţiei şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;.. g) răspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activităţii, cel puţin o dată pe an, pe parcursul funcţionării sale, în orice situaţii prevăzute de lege şi ori de câte ori preşedintele OAMGMAMR o cere;.. h) organizează şi participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil, la operaţiunile de inventariere a patrimoniului, urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;.. i) organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale;.. j) răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puţin lunar şi inopinat, controlul casieriei, atât sub aspectul existenţei faptice a valorilor băneşti, cât şi sub aspectul securităţii acestora;.. k) supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;.. l) asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;.. m) efectuează analiza financiar-contabilă pe bază de bilanţ, pe care o prezintă Biroului executiv al OAMGMAMR;.. n) avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidenţă, decontări, cheltuieli - venituri, bilanţ;.. o) răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de.. Legea.. contabilităţii nr.. 82/1991, republicată, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-contabilă;.. p) contabilizează facturile emise;.. q) asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia organizaţiei faţă de bugetul de stat, fondurile speciale şi alte obligaţii faţă de terţi;.. r) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;.. s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Biroul executiv al OAMGMAMR şi de preşedintele acestuia, în limitele competenţei sale.. (1) Comisia Naţională de Control Financiar este condusă de un preşedinte cu studii superioare de specialitate în domeniul financiar-contabil.. (2) Comisia Naţională de Control Financiar este compusă din 3 reprezentanţi care au studii de specialitate în domeniul financiar-contabil.. (3) Membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar vor fi propuşi de preşedintele acesteia spre validare nominală de către Biroul executiv al OAMGMAMR.. (4) Membrii Comisiei Naţionale de Control Financiar nu pot îndeplini funcţii similare în alte comisii.. (5) Nu pot fi membri ai Comisiei Naţionale de Control Financiar rudele membrilor Biroului executiv şi ale personalului salariat al OAMGMAMR până la gradul al patrulea inclusiv.. (6) Comisia Naţională de Control Financiar îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare elaborat de Biroul executiv şi aprobat de Consiliul Naţional.. (1) Secretariatul general funcţionează sub directa coordonare a secretarului naţional, la nivelul OAMGMAMR naţional şi sub directa coordonare a preşedintelui, la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti.. Secretariatul general îndeplineşte următoarele atribuţii:.. a) asigură înregistrarea, evidenţa primară şi circulaţia cererilor adresate organizaţiei, a documentelor şi a lucrărilor organizaţiei, activitatea de arhivă, de expediţie, de protocol, precum şi realizarea unor servicii auxiliare necesare îndeplinirii atribuţiilor OAMGMAMR;.. b) asigură aprovizionarea cu materiale de birotică şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii;.. c) asigură respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.. (2) Secretariatul general este condus de un şef de departament care îndeplineşte următoarele atribuţii:.. a) primeşte şi înregistrează adresele, cererile, petiţiile, sesizările adresate OAMGMAMR pe care le înaintează preşedintelui (secretarului naţional) spre direcţionare în vederea soluţionării;.. b) întocmeşte şi păstrează agenda telefonică a organizaţiei, asigurând serviciul apelurilor telefonice;.. c) înregistrează şi centralizează evidenţa adreselor, petiţiilor, sesizărilor, lucrărilor înaintate de departamentele, compartimentele de specialitate;.. d) înregistrează, pregăteşte şi expediază corespondenţa OAMGMAMR organelor competente şi petiţionarilor;.. e) execută lucrările de secretariat şi tehnoredactare aferente activităţii organizaţiei;.. f) întocmeşte şi ţine registrele necesare în activitatea organizaţiei;.. g) execută lucrările de arhivă a documentelor organizaţiei;.. h) asigură activitatea de protocol din cadrul organizaţiei şi se ocupă de formalităţile legate de deplasarea în ţară sau în străinătate a preşedintelui sau reprezentanţilor organizaţiei;.. i) asigură protocolul organizaţiei în relaţiile cu persoanele şi instituţiile din ţară şi străinătate, primirea şi însoţirea delegaţiilor străine;.. j) întocmeşte referatele de necesitate şi răspunde de achiziţionarea materialelor de birotică şi a altor materiale;.. k) întocmeşte, în condiţiile legii, documentaţia aferentă achiziţiilor publice;.. l) elaborează fişele de post pentru personalul din subordine, pe care le supune spre aprobare conducerii organizaţiei;.. m) elaborează regulamentul de funcţionare al structurilor interne ale departamentelor;.. n) îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu stabilite de şefii ierarhici.. Dispoziţii comune privind circuitul documentelor şi registrele organizaţiei.. (1) Documentele ce vin din afara OAMGMAMR se înregistrează la Secretariatul general şi se transmit spre analiză şi direcţionare preşedintelui filialei sau preşedintelui OAMGMAMR, după caz.. (2) Circuitul documentelor în interiorul organizaţiei de la preşedinte, Biroul executiv sau Biroul consiliului judeţean către celelalte departamente, compartimente de specialitate, subalterni direcţi, dar şi în sens invers se face numai prin intermediul Secretariatului general, care va proceda la înregistrarea şi transmiterea acestora mai departe.. (3) Expedierea documentelor OAMGMAMR către alte instituţii, organizaţii, autorităţi, persoane fizice sau juridice se face numai prin intermediul Secretariatului general, după înregistrarea şi semnarea acestora de către preşedinte.. Registrele organizaţiei.. (1) Registrele OAMGMAMR sunt următoarele:.. a) Registrul general de intrare şi ieşire a corespondenţei;.. b) Registrul de hotărâri ale organelor de conducere ale organizaţiei, organizat pe secţiuni, în funcţie de organul de conducere de la care provin, numerotat în ordine cronologică;.. c) Registrul de arhivă, în care se vor înregistra lucrările, dosarele aflate în arhiva organizaţiei;.. d) registrele de procese-verbale.. (2) Registrele vor fi numerotate şi ştampilate, iar la sfârşitul fiecărui an se vor întocmi procese-verbale de închidere, contrasemnate de secretarul Biroului consiliului, respectiv al Biroului executiv.. Prezentul regulament a fost adoptat de către Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România în conformitate cu dispoziţiile..

  Original link path: /index.php?regulament
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: 2 din 9 iulie 2009.. privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.. Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România adoptă Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, prevăzut în.. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.. CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE.. al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România.. Principii generale.. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintă valorile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României.. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România are drept principal scop:.. a) ocrotirea drepturilor pacienţilor;.. b) respectarea obligaţiilor profesionale de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali;.. c) apărarea demnităţii şi a prestigiului profesiunii de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;.. d) recunoaşterea profesiei, a responsabilităţii şi încrederii conferite de societate, precum şi a obligaţiilor interne ce derivă din această încredere.. Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist, profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:.. a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;.. b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică;.. c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;.. d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate a pacientului;.. e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de discriminare;.. f) în exercitarea profesiei asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale;.. g) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să se comporte cu cinste şi demnitate profesională şi să nu prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea pacientului.. Responsabilitatea personală, integritatea şi independenţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite în exercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să manifeste o conduită ireproşabilă faţă de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.. În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical nu au dreptul să îşi abandoneze bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente, conform legii.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt răspunzători pentru fiecare dintre actele lor profesionale.. Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională.. Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie greşeală deontologică.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înţelesul acestora.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense, altele decât formele legale de plată.. Raporturi profesionale cu alţi profesionişti din domeniul medico-sanitar şi instituţii.. Raporturile profesionale cu alţi profesionişti din domeniul sanitar.. În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi datorează sprijin reciproc.. Constituie încălcări ale regulilor etice:.. a) jignirea şi calomnierea profesională;.. b) blamarea şi defăimarea profesională;.. c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical.. (1) În cazul unor neînţelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în primă instanţă trebuie mediat de biroul consiliului judeţean, la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, şi de Biroul executiv, la nivel naţional.. (2) Dacă acesta persistă, cei implicaţi se pot adresa Comisiei de etică şi deontologie sau justiţiei, fiind interzisă perturbarea activităţii profesionale din aceste cauze.. (3) În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de sancţionare, conform prevederilor.. 1/2009.. În cazul colaborării mai multor asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali pentru examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiaşi pacient, fiecare practician îşi asumă responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau tehnici executate personal.. În interesul pacienţilor, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor avea relaţii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi onoarei profesionale.. Raporturile profesionale cu instituţiile.. Angajatorul trebuie să asigure condiţii optime asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical în exercitarea profesiei.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical aduc la cunoştinţa persoanelor competente şi autorităţilor competente orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea tratamentelor, în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau care limitează exerciţiul profesional.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în concordanţă cu diferitele niveluri de responsabilitate pe care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor şi dezvoltarea sistemului de sănătate.. Educaţia medicală continuă.. În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă creditate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, denumit în continuare OAMGMAMR, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege pentru îndeplinirea numărului minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.. Obligaţii etice şi deontologice.. Obligaţia acordării îngrijirilor medicale.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi.. Asistentul medical generalist,  ...   intervenţia de urgenţă.. (3) Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, după caz, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului, cu informarea medicului, dacă întreruperea tratamentului sau a îngrijirilor are drept consecinţă punerea în pericol a vieţii pacientului.. Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi respectul demnităţii umane şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de exploatare economică, sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante.. Nu este admisă nicio discriminare bazată pe o tulburare psihică.. Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor.. Prescrierea, eliberarea pe baza unei reţete medicale şi administrarea drogurilor, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, constituie infracţiune.. Pacientul privat de libertate.. Asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical care îngrijesc un pacient privat de libertate le este interzis să aducă atingere integrităţii fizice, psihice sau demnităţii acestuia.. Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical constată că pacientul privat de libertate a suportat maltratări, aceştia au obligaţia să informeze organele competente.. Situaţia pacienţilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA.. (1) Pacienţii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la îngrijire şi tratament medical în mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical fiind obligaţi să asigure îngrijirile de sănătate şi tratamentele prescrise acestor pacienţi.. (2) Păstrarea confidenţialităţii asupra datelor privind persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este obligatorie pentru asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care au în îngrijire, supraveghere şi/sau tratament astfel de persoane.. (3) Între specialiştii medico-sanitari, informaţiile cu privire la statusul HIV/SIDA al unui pacient trebuie să fie comunicate.. Practicarea profesiunii în sistem privat.. Îngrijirile la domiciliu.. Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită profesia în regim salarial şi/sau independent.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical care îşi desfăşoară activitatea în calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practică medicală pot furniza îngrijiri medicale la domiciliu, dacă sunt autorizaţi în acest sens, în conformitate cu prevederile legale privind organizarea şi funcţionarea îngrijirilor la domiciliu.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să comunice medicului care a recomandat aceste servicii situaţia evoluţiei stării de sănătate a pacientului îngrijit.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical chemaţi într-o familie ori colectivitate trebuie să respecte regulile de igienă şi de profilaxie, în exercitarea profesiei.. Probleme ale îngrijirii minorilor.. Dacă asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical apreciază că minorul este victima unei agresiuni sau privaţiuni, trebuie să încerce să îl protejeze, uzând de prudenţe, şi să alerteze autoritatea competentă.. Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să fie apărătorul copilului bolnav, dacă apreciază că starea de sănătate nu este bine înţeleasă sau nu este suficient de bine protejată.. În vederea efectuării tehnicilor şi/sau a manevrelor de îngrijire şi/sau de tratament asupra unui minor, consimţământul trebuie obţinut de la reprezentantul legal al minorului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.. Probleme ale experimentării pe om.. (1) Se interzice provocarea de îmbolnăviri artificiale unor oameni sănătoşi, din raţiuni experimentale.. (2) Dispoziţiile prezentului articol se completează cu celelalte prevederi legale incidente în materie.. Impunerea, cu forţa sau prin inducere în eroare, a experimentului pe om reprezintă o abatere gravă pentru orice asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical care participă în mod voluntar şi conştient la asemenea fapte.. CAPITOLUL X.. Dispoziţii speciale.. La primirea în OAMGMAMR, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor depune următorul jurământ:.. În numele Vieţii şi al Onoarei,.. jur să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect fiinţa umană şi drepturile sale şi să păstrez secretul profesional.. Jur că nu voi îngădui să se interpună între datoria mea şi pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială.. Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.. Fac acest jurământ în mod solemn şi liber!.. Dovedirea calităţii de membru al OAMGMAMR se face cu certificatul de membru, eliberat de OAMGMAMR.. Actele medicale şi de îngrijire efectuate de asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali vor purta parafa şi semnătura acestora, pentru asumarea răspunderii individuale şi probarea responsabilităţii profesionale.. Modelul certificatului de membru şi al parafei profesionale sunt adoptate de Consiliul Naţional al OAMGMAMR, ca anexe ale.. 1/2009 şi fac parte integrantă din acesta.. CAPITOLUL XI.. Nerespectarea prevederilor prezentului cod de etică şi deontologie constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară.. Răspunderea disciplinară a membrilor OAMGMAMR nu exclude răspunderea civilă, penală, administrativă sau materială.. Procedura de sesizare şi soluţionare a cauzelor este prevăzută în Statutul OAMGMAMR.. Toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia de a informa consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti despre modificările survenite în situaţia lor profesională.. Consiliul judeţean al OAMGMAMR, respectiv al municipiului Bucureşti va informa Consiliul naţional al OAMGMAMR cu privire la aceste modificări.. Prevederile prezentului cod de etică şi deontologie se completează corespunzător cu dispoziţiile.. 46/2003.. privind drepturile pacientului, cu prevederile.. privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, ale.. 1/2009, ale.. Regulamentului.. de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr.. 3/2009, precum şi cu normele legale în materie pe specialităţi, cu modificările ulterioare.. Completarea sau modificarea prezentului cod de etică şi deontologie se va face de către Adunarea generală naţională, la propunerea Consiliului naţional al OAMGMAMR.. La data intrării în vigoare a prezentului cod de etică şi deontologie se abrogă Codul de etică şi deontologie profesională al asistentului medical şi al moaşei din România, adoptat de Adunarea generală naţională a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România.. Prezentul cod de etică şi deontologie a fost adoptat de Adunarea generală naţională a OAMGMAMR în data de 9 iulie 2009 şi intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I..

  Original link path: /index.php?cod_de_etica
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este organizaţie profesională şi de reglementare cu rol de a elabora norme şi reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, astfel încât profesioniştii să asigure pacienţilor servicii de calitate, în condiţii de siguranţă şi securitate.. Ordinul autorizează exercitarea profesiei, îi înregistrează în baza sa de date pe toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali din România şi, de asemenea, judecă abaterile de la regulile de etică şi deontologie.. VIZIUNE.. Viziunea noastră  ...   excelenţei şi care este continuu adaptat dinamicii schimbărilor societăţii.. MISIUNE.. Susţinerea unei culturi a calităţii în cadrul organizaţiei, care să ducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii practicii şi competenţei profesioniştilor, pentru a asigura dreptul pacienţilor la sănătate.. VALORI.. Valorile fundamentale pe care ne clădim acţiunile:.. Axarea pe nevoile profesionale ale membrilor.. OAMGMAMR.. Etică.. Responsabilitate.. Independenţă.. Integritate.. Spirit de echipă.. Respect pentru calitate.. PRINCIPII.. Principiile noastre:.. Munca în echipă.. Profesionalism.. Transparenţă.. Consecvenţă.. Echitate.. Originalitate.. Imparţialitate.. Recunoaşterea meritelor.. Asumarea responsabilităţilor.. Îmbunătăţirea continuă a performanţelor.. Atitudini constructive.. Raport de activitate OAMGMAMR 2009-2010..

  Original link path: /index.php?despre
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: La nivel naţional, activitatea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este coordonată de Consiliul Naţional, format din doi reprezentanţi din fiecare filială judeţeană, patru din filiala Municipiului Bucureşti şi câte un reprezentant din partea ministerelor cu reţea sanitară proprie şi de Biroul Executiv.. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România are filiale în fiecare judeţ şi în Municipiul Bucureşti.. BIROUL EXECUTIV.. Preşedinte:.. Timofte Mircea Nicuşor.. VICEPREȘEDINTI.. Daniela Butoi.. Totorean Viorica.. Bărăscu Leonard Sorin.. Buiga Emil Olimpiu.. SECRETAR NATIONAL.. Alexandru Ionel Cezar.. CONSILIUL NATIONAL.. Filiala Alba.. Pârvu Corneliu Adrian.. Lupean Adriana.. Filiala Arad.. Ardeu Ladinia.. Bonca Delia.. Filiala Argeş.. Ambruş Estera.. Fănică Doina.. Filiala Bacău.. Chicea Minodora.. Sprinţeroiu Vasile.. Filiala Bihor.. Busuiog Iuliana.. Groze Mihuţ Mariana.. Filiala Bistriţa Năsăud.. Muşină Cristina Angela.. Viţelariu Viorel.. Filiala Botoşani.. Spatariu Viorel.. Horbaniuc Petru.. Filiala Braşov.. Curesciuc Iuliana Cerasela.. Fercală Elena.. Filiala Brăila.. Preda Mariana.. Muth Gina Irina.. Filiala Bucureşti.. Mazilu Doina Carmen.. Bărăscu Leonard Sorin..  ...   Paraschiv.. Filiala Giurgiu.. Neacşu Mariana.. Ionescu Diana Marga.. Cîrstoiu Lucian.. Trăistaru Rodica.. Filiala Harghita.. Doczy Janos Rossler.. Barabas Kalman Zoltan.. Ionescu Mariana Lucia.. Vinţan Victoria.. Filiala Ialomiţa.. Dumitru Florin.. Dumitrescu Gabriela.. Filiala Iaşi.. Pintilie Liliana Lăcrămioara.. Bolotă Maria.. Filiala Ilfov.. Florea Aurelia.. Petcu Ilaria.. Filiala Maramureş.. Totorean Viorica.. Popa Virginia.. Grigorescu Virgil Mihai.. Mitrea Grăniceru.. Duca Radu.. Mirea Emanuela.. Filiala Neamţ.. Sârbu Puiu.. Mihalache Georgeta.. Filiala Olt.. Liciu Emilian.. Nedeloiu Falia Daniela.. Stănescu Ştefania.. Coleaşă Dragomir Anişoara.. Filiala Satu-Mare.. Cîmpan Eleonora Florica.. Costea Daniela.. Filiala Sălaj.. Mureşan Rodica Maria.. Bara Leontina Doina.. Filiala Sibiu.. Mihu Andrei.. Radac Constantin.. Filiala Suceava.. Cosmanciuc Lenuţa.. Antonesi Mădălina Mirela.. Filiala Teleorman.. Miu Lucreţia.. Pîrvan Mariana.. Filiala Timiş.. Sîrbu Ofelia Aurelia.. Banciu Ana.. Filiala Tulcea.. Wagner Mariea.. Fîntînă Doina.. Negrescu Constantin.. Costea Maria.. Blăjan Elena.. Buescu Tatiana.. Filiala Vrancea.. Alexandru Ionel Cezar.. Grosu Claudiu Ovidiu.. Ministerul Justitiei.. Drulă Tudor.. Ministerul Apărării Naţionale.. Dediu Gabriela.. Ministerul Transporturilor.. Grădinariu Anişoara.. Ministerul Administraţiilor şi Internelor.. Ileana Marian..

  Original link path: /index.php?organizare
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: Şef Departament profesional ştiinţific.. - Chiru Florian - Bucureşti.. Comisia de asistenţi medicali generalişti.. Drăgan Magdalena- Preşedinte.. Curesciuc Cerasela.. Ştefan Claudia.. Pintilie Liliana.. Banciu Ana.. Bara Leontina.. Băluşescu Larisa.. Câmpan Eleonora Florica.. Mazilu Carmen.. Spatariu Viorel.. Comisia de moaşe.. Caraivan Violeta - Preşedinte.. Paraschivescu Severina.. Bolotă Maria.. Radu Zoica.. Muşină Cristina.. Comisia de asistenţi farmacie.. Vesa Doina.. Comisia de asistenţi laborator.. Pârvan Mariana - Preşedinte.. Viţelariu Viorel.. Logofătu Carmen.. Florin Muscanu.. Dobre Puiu.. Panţâru Florentin.. Comisia de asistenţi igienă..  ...   Moraru Florin - Preşedinte.. Barbu Claudiu.. Bărăscu Ana.. Ciobanu Carmen.. Dumitru Elena Iulia.. Comisia de asistenţi balneofiziokinetoterapie.. Chicea Minodora - Preşedinte.. Horbaniuc Grigori Petru.. Cocica Ovidiu.. Comisia de asistenţi nutriţie- dietetică.. Stănescu Floarea.. Comisia de arbitraj.. Şargu Irina.. Comisia Nationala de EMC.. Ardeu Ladinia- Preşedinte.. Dediu Gabriela- Şef serviciu creditare.. Artimof Daniela.. Gavrilescu Viorel.. Sârbu Ofelia.. Comisia Nationala de etică şi deontologie.. Bârea Adrian- Preşedinte.. Ionescu Ileana.. Popa Luminiţa.. Comisia Naţională de control financiar.. Filote Mirela- Preşedinte.. Radu Tatiana..

  Original link path: /index.php?comisii
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST.. TEMATICA ASISTENT MEDICAL GENERALIST.. pdf.. (133.. 71 kB).. TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA RADIOLOGIE.. TEMATICA_RADIOLOGIE.. (93.. 884 kB).. TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE.. TEMATICA_GINECOLOGIE.. (120.. 506 kB).. TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA NUTRIŢIE – DIETETICĂ.. TEMATICA_DIETETICA.. (84.. 663 kB).. TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL LABORATOR.. TEMATICA_LABORATOR.. (78.. 692 kB).. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ.. TEMATICA IGIENA SI SANATATE PUBLICA.. (0 kB).. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ŞI RECUPERARE MEDICALĂ.. TEMATICA_BFKT.. (107.. 661 kB).. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE.. TEMATICA_FARMACIE-2.. 44 kB).. TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ASISTENT MEDICO- SOCIAL.. TEMATICA ASIST.. MEDICO SOCIAL.. Hotărâre privind aprobarea Programului național de pregătire a infirmierelor.. M.. OF_program_infirmiere.. (489.. 771 kB).. Documente necesare întocmirii dosarului de recunoaştere a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de  ...   profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.. ORDON_URGENTA_144.. (379.. 98 kB).. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii Comisiei naţionale/teritoriale de etică şi deontologie a Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România.. Monitorul Oficial nr.. 62/27ian/2010, partea I.. REGULAM_COMISIEI_DE_ETICA.. (1204.. 549 kB).. METODOLOGIA de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali.. 58/26ian/2010, partea I.. METODOLOGIE_REATESTARE.. (108.. 284 kB).. HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al OAMGMAMR.. HOT_CUANTUM_COTIZATIE.. (197.. 4 kB).. Lege nr.. 307 din 28/06/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical.. şi a profesiei de moaşă.. ,.. precum şi.. organizarea si func.. ţi.. onarea Ordinului Asisten.. ţ.. ilor Medicali.. şi Moaşelor.. din România.. Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 578.. din 3.. 0.. /0.. /200.. LEGEA_NR_307.. (127.. 999 kB).. 461 din 18/07/2001 privind exercitarea profesiunii de asistent medical, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali din România Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.. 425 din 31/07/2001.. LEGEA_NR_461.. (393.. 788 kB)..

  Original link path: /index.php?legislatienationala
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.. Directiva 2005/36/CE.. Ghidul utilizatorului.. Directiva 2006/100/CE..

  Original link path: /index.php?legislatieinternationala
  Open archive

 • Title: OAMGMAMR - Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
  Descriptive info: PROGRAMUL NAŢIONAL DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ A ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI, MOAŞELOR ŞI ASISTENŢILOR MEDICALI.. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) controlează şi supraveghează exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.. Conform OUG 144/2008, toţi asistenţii medicali generalişti/moaşele/asistenţii medicali autorizaţi să practice profesia pe teritoriul României, care îşi exercită activitatea atât în domeniul public cât şi privat, sunt membri ai OAMGMAMR.. Rolul fundamental al OAMGMAMR este de a reglementa exercitarea profesiei de asistent medical generalist/moaşă/asistent medical şi de a se asigura că membrii organizaţiei au nivelul de calificare şi de competenţă necesare pentru a furniza servicii de calitate pa ci en ţilor /publicului.. În vederea realizării acestui obiectiv, OAMGMAMR a elaborat Programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă, care permite membrilor OAMGMAMR, prin participarea la activităţi de educaţie medicală continuă, menţinerea unui nivel optim al competenţei profesionale, actualizat permanent, în funcţie de nevoile pacienţilor/publicului şi de evoluţia domeniul de activitate.. I.. DEFINIREA TERMENILOR.. a asistenţilor medicali generalişti/moaşelor/asistenţilor medicali este reprezentată de totalitatea activităţilor educaţionale, planificate cu scopul de a menţine şi de a actualiza cunoştinţele şi abilitățile necesare pentru asigurarea unor servicii de calitate în condiţii de securitate şi siguranţă pentru pacient.. Educaţia medicală continuă pentru asistenţi medicali generalişti/moaşe/asistenţi medicali este asigurată de furnizori de educaţie continuă acreditaţi conform anexei 1.. OAMGMAMR creditează doar formele de educaţie medicală continuă care respectă legislaţia în vigoare.. Creditele.. sunt unităţi de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă.. Fiecare eveniment educaţional, curs, manifestare ştiinţifică este evaluat cu un anumit număr de credite, în funcţie de numărul de ore de educaţie medicală continuă.. Educaţia medicală continuă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:.. să aibă un conţinut ştiinţific sau profesional cu impact direct asupra calităţii serviciilor furnizate pacienţilor, asupra serviciilor comunitare, de sănătate publică sau serviciilor ce implică managementul unităţilor sanitare;.. să fie orientată spre asigurarea:.. calităţii actului de îngrijire;.. creşterii performanţei profesionale;.. actualizării permanente a cunoştinţelor.. să asigure noţiuni de management al serviciilor de sănătate, de management al calităţii, al riscului profesional, aspecte legale şi/sau etice ale practicii medicale;.. să vizeze îmbunătăţirea relaţiei asistent medical generalist/moaşă/asistent medical -pacienţi.. Organizarea activităţilor de educaţie continuă trebuie:.. să nu contravină principiilor practicii profesionale;.. să nu fie orientate spre aspecte comerciale;.. să nu promoveze atitudini discriminatorii, de orice natură.. II.. FORMELE DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ.. Forme de învăţământ postuniversitar încadrate în educaţia continuă (asigurate prin instituţiile universitare de învăţământ medical acreditate/autorizate):.. cursuri de învăţământ postuniversitar*.. cursuri de învăţământ postuniversitar organizate de universităţi sau în colaborare cu alţi furnizori de educaţie continuă acreditaţi;.. cursurile de învăţământ postbază;.. cursurile de învăţământ postbază organizate de universităţi sau în colaborare cu alţi furnizori de educaţie continuă acreditaţi - masteratul şi doctoratul (forme de învăţământ aprofundat şi academic).. dobândirea de atestate şi specializări (forme de învăţământ complementare, tehnice sau de aprofundare în subdomenii aferente specializării de bază, menite să asigure cerinţe de performanţă ale postului şi neacoperite de pregătirea specializării de bază).. *valabil numai pentru absolvenţii de învăţământ superior în cadrul planului didactic anual normat aprobat de Senatul universitar avizate de rectoratul universităţii sau decanatul facultăţii, când se desfăşoară în afara normei didactice şi în afara universităţii.. Forme de educaţie medicală continuă organizate de instituţii cu rol educaţional, acreditate, cu sau fără colaborare cu instituţii universitare, folosind pentru predare cadre didactice sau formatori acreditaţi/autorizaţi şi atestaţi de OAMGMAMR:.. programe (cursuri) de educaţie permanentă;.. ateliere de formare (forme educaţionale utilizând metode complexe de educaţie a adultului, bazate preponderent pe dinamică de grup);.. stagii practice;.. manifestări ştiinţifice:.. - congrese (reuniuni naţionale sau internaţionale în care membrii unei societăţi profesionale, delegaţi şi/sau invitaţi deliberează asupra unor interese comune, studii sau probleme majore de ordin ştiinţific sau profesional; conferinţe naţionale sau internaţionale convocate de obicei pentru încheierea unui consens);.. - conferinţe (reuniuni periodice ale membrilor unei asociaţii, societăţi profesionale unde se prezintă şi se dezbat lucrări din domeniu sau unde se iau hotărâri asupra unor probleme curente sau de perspectivă; prezentări orale (expuneri, prelegeri) făcute în faţa unui public, în scop ştiinţific, informaţional sau educaţional);.. - simpozioane (discuţii organizate, pe baza unei(or) scurte expuneri asupra unei teme ştiinţifice de actualitate, făcută de unul sau câţiva vorbitori, în faţa şi cu participarea publicului);.. - mese rotunde (dezbateri libere pe o temă  ...   zile înainte de începerea derulării cursului/manifestării ştiinţifice, împreună cu rezumatul şi programul de desfăşurare a cursului.. Modelul de cerere de creditare a unui eveniment educaţional este prevăzut în anexa I.. Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă poate decide, în urma analizei cererilor de creditare (manifestări ştiinţifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional ştiinţific etc) oportunitatea creditării formelor de educaţie medicală continuă propuse.. Orice curs organizat de o filială OAMGMAMR trebuie aprobat de Comisia Națională de Educație Medicală Continuă.. Fiecare filială OAMGMAMR va trimite lunar către Comisia Națională de Educație Medicală Continuă un raport cu privire la cursurile desfășurate în luna respectivă, care să conțină, pentru fiecare curs în parte:.. tema cursului;.. perioada de desfășurare;.. locul de desfășurare;.. numele lectorului;.. numărul participanților;.. dovada plății obligațiilor către Comisia Națională de Educație Medicală Continuă.. Raportarea se va face până la data de 15 a lunii urmatoare.. Participanţii la cursuri/manifestări ştiinţifice vor primi certificate de participare pe care se menţionează numărul de credite.. Certificatele vor fi editate şi înseriate (la filială sau la Departamentul de Educaţie Medicală Continuă) prin programul informatic al OAMGMAMR, pe baza documentelor prevăzute la punctul c).. Certificatele eliberate de filialele OAMGMAMR organizatoare de cursuri/manifestări ştiinţifice vor fi recunoscute de filialele în care participantul este membru.. Numărul maxim de ore de educaţie medicală continuă va fi de 8 ore/zi.. Sesiunile paralele se creditează o singură dată la nivelul duratei maxime efective.. Durata maximă a unei prelegeri este de 2 ore pentru cursuri şi maxim 1 oră pentru celelalte manifestări ştiinţifice.. O lucrare este creditată o singură dată, chiar dacă aceasta este prezentată la mai multe manifestări ştiinţifice sau publicată.. Numărul maxim de credite acumulate din abonamente la publicaţii care va fi luat în considerare la calculul numărului total de credite anul este de 14.. Cursurile on-line nu se creditează.. EVALUAREA PARTICIPĂRII ASISTENŢILOR MEDICALI GENERALIŞTI/MOAŞELOR/ASISTENŢILOR MEDICALI LA EDUCAŢIA CONTINUĂ.. Asistenţii medicali generalişti/moaşele/asistenţii medicali care participă la forme de educaţie medicală continuă primesc numărul de credite alocate conform punctului III.. Evidenţa creditelor obţinute de membrii OAMGMAMR va fi ţinută de filialele judeţene ale OAMGMAMR pentru membrii proprii şi de Departamentul de Educaţie Medicală Continuă din cadrul OAMGMAMR.. Totalizarea numărului de credite obţinut se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist/moaşa/asistentul medical trebuie să facă dovada că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR.. Obligativitatea realizării creditelor se referă la perioada exercitării profesiei.. Sunt exceptaţi de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic membrii OAMGMAMR care au profesat o perioadă mai mică de şase luni în anul calendaristic respectiv şi asistenţii medicali nevăzători.. Formatorii/lectorii (asistenţi medicali/moaşe) vor primi un număr maxim de credite anual în baza evaluării de către Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă a rapoartelor de cursuri pe care le susţin în anul respectiv.. Este obligatorie obţinerea a minim 15 credite prin participare la cursuri.. Asistenţii medicali şi moaşele care vor acumula credite suplimentare în anul 2012, vor putea reporta pentru anul 2013 maximum 15 credite, cu condiţia participării la un curs/an.. Cursuri.. obligatorii.. pentru orice asistent medical generalist/moaşă/asistent medical:.. Resuscitare cardio- respiratorie (un curs la 3 ani).. Prevenirea infectiilor nosocomiale (un curs la 3 ani).. Curs de specialitate în domeniul în care lucrează (cel puţin un curs/an).. Cursuri obligatorii stabilite prin reglementări ale Ministerului Sănătăţii.. Preşedinţii filialelor OAMGMAMR vor facilita organizarea a minimum un curs pe an pentru fiecare specialitate.. VI.. FURNIZORII DE EDUCAŢIE CONTINUĂ.. Furnizorii de educaţie medicală continuă sunt acreditaţi pe baza Dosarului depus la Comisia Naţională de Educaţie Medicală Continuă (Anexa II).. Lista furnizorilor acreditaţi va fi afişată pe site-ul OAMGMAMR (.. www.. ).. Furnizori de educaţie continuă pot fi:.. universităţi sau facultăţi de medicină şi farmacie acreditate/autorizate;.. instituţii cu rol de învăţământ ;.. societăţi medicale;.. clinici universitare, spitale;.. filialele judeţene/mun.. Bucureşti ale OAMGMAMR, prin formatori proprii.. Furnizorii de educaţie medicală continuă vor respecta regulile privind desfăşurarea formelor de educaţie continuă şi:.. au obligaţia de a anunţa preşedintele filialei pe teritoriul căreia a fost solicitată creditarea, despre programul, numărul de credite acordate şi locul unde se derulează forma de educaţie medicală cotinuă;.. vor trimite Filialelor OAMGMAMR lista cu participanţi, în maxim o săptămână de la finalizarea programului.. Distribuitorii de medicamente şi materiale sanitare nu pot fi furnizori de educaţie medicală continuă.. Anexe:.. ANEXA I.. ANEXA II.. Fisa de evidenta EMC..

  Original link path: /index.php?programul_national_emc
  Open archive


 • Archived pages: 104